Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kursus for forældre til indskolingselever med stammen 2016

No description
by

Karina Thomsen

on 13 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kursus for forældre til indskolingselever med stammen 2016

Informationsmøde, Kompetencecenteret Greve d. 4. april
Kursus for forældre til indskolingselever med stammen april/maj 2016
Dagens program
Isbjergsmodellen
Lette løse gentagelser:
hele sætninger
hele ord
dele af ord
dele af ord med vokalændring
Tøven - udtrækninger
Hårde gentagelser
Stigende toneleje, anstrengt stemme, pressen af ordene
Forlængelser og blokeringer
Mere spændte og hårdere gentagelser
Fyldord og udskiftning af ord
Hvordan varierer stammen?
... "det er min bamse"
"det er gennem de andres blikke, vi får blik for os selv"
Det uendelige net af relationer, som vi med eller uden vilje træder ind i, udvikler vores følelser, handlinger og sprog.
(Gergen, 1997)
WHO definerer stammen som:
"... en forstyrrelse i talerytmen, hvor personen præcist ved, hvad han ønsker at sige, men i det givne øjeblik ikke er i stand til det pga. en ufrivillig gentagelse, forlængelse eller blokering af lyd".

Hvad er stammen?
Den synlige stammen
Spørgsmål?
Stammeteamet PPR Greve
Hvad er stammen og hvad skyldes den?
Hvordan varierer stammen?
Hvornår begynder man at stamme?
Hvor mange og hvem stammer?
Ydre og indre stammen.
Hvad kan vi gøre som voksne?
Et øjebliksbillede hjemme og i klassen
Greve Kommune

Medbevægelser, grimasser, unaturlig øjenkontakt
Psykologisk overbygning
Samtidig med at den hørbare stammen udvikles, kan der udvikles negative følelser, tanker og forestillinger, som den der stammer har om sig selv og andre
Ydre stammen:
Selve stammen
Medbevægelser
Indre stammen:
Angst
Undgåelse
Skam- og skyldfølelse
Mindreværd
Hvad skyldes stammen?
Der er ikke noget opvækstmiljø, der specielt medfører stammen
men
måske nok opvækstmiljøer, der kan befordre stammens udvikling
The demand and capacity model
Hvornår begynder man at stamme?
Mange børn har en periode med en del ikke-flydende tale i løbet af deres tale-sprogudvikling.

Det er mest udpræget i 2-5 års alderen, hvor sproget er i en rivende udvikling. Og det er netop i denne periode, at stammen oftest begynder.

Undersøgelser viser, at mellem 4-5% af alle børn stammer i løbet af denne periode.

25 % af børn på 4 år, der stammer, stammer stadig når de er 16 år.
50 % af børn på 6 år, der stammer, stammer stadig når de er 16 år.
75 % af børn på 10 år, der stammer, stammer stadig når de er 16 år.


Engelsk undersøgelse fra 1991 (Rustin, Botteril m.fl).
Hvor mange - og hvem stammer?
Flere drenge end piger stammer.
Forskerne rapporterer mellem 2:1 og 6:1 alt efter, hvilke aldersgrupper man undersøger.
Forskellen er mindre hos de yngste børn, og næsten lige så mange piger som drenge begynder at stamme.
Man regner med, at 0,7-1% af voksen-befolkningen stammer.

Hvilke børn holder muligvis op med at stamme?
Faktorer som påvirker et sandsynligt ophør af stammen:

At være pige

Ikke have stammen i sin familie, eller hvis de har stammet, så har det kun været i en periode.

En tidligt begyndende stammen, før 3-års alderen.

Et godt sprog, en god lydopfattelse og udtale, og ikke mindst en god non-verbal kommunikation.
(amerikanske undersøgelser).
Hvad kan vi gøre som voksne?
Hvad kan forværre stammen?
Travlhed og stress
Drillerier
Sarkasme og latterliggørelse
At færdiggøre sætningerne for barnet.
At presse barnet til tale.
At afbryde barnet, når det taler.
At opfordre barnet til at tale korrekt og hurtigt.
At kritisere barnets sprog eller rette på udtalen.
At opfordre barnet til at tale langsomt.
At undgå at se på barnet, når det stammer.
At tale med andre om barnets stammen, i barnets påhør ( f.eks. : “Det er ikke så slemt lige nu”).
At stille mange spørgsmål.

Hvad kan mindske stammen hos barnet?
Skab rolige situationer
Tag ansvar for talesituationen
Vær 100% nærværende
God øjenkontakt
Træk selv vejret langsomt
Langsomt taletempo
Pauser
Vær en opmærksom lytter
Undgå krævende spørgsmål
Brug - og forvent enkelt sprog
Snak med eleven! Hvordan oplever han/hun det at stamme og være elev i klassen?
Åbenhed i klassen, tavshedens tyranni kan være svær at bære
Lav fx emne om forskellighed generelt
Arbejd med respekt omkring andres særligheder, og internt i klassen om god kommunikation
Turtagning - tal efter tur
Undlad at høre eleverne i fast rækkefølge
Giv samme muligheder og udfordringer men gerne med hensyn fx i mindre grupper
Vær opmærksom på adfærd der skal tage fokus fra stammen fx drille, klovne, være stille...
Hvad kan mindske stammen hos barnet?
I samtalen:
I klassen:
Hvad kan mindske stammen hos barnet?
I hverdagen:
Fjern stress fra hverdagen
Undlad at udspørge barnet om hverdagen i børnehaven
Undlad 'tag det roligt' råd
Gør det legalt at tale med barnet om stammen
Del viden om stammen med venner, familie, pædagoger mm.
Vis barnet at du har god tid til at lytte
Hold øjenkontakt når I taler sammen
Tal selv langsomt til barnet
Lad barnet tale færdigt uden at afbryde
Tal ikke for barnet
Stammeteamet PPR Greve

Talehørekonsulent Bente Seiling Olsen
Talehørekonsulent Karina Thomsen Grønnemose
Psykolog Jytte Laen Sørensen
Faktorer med mulig indflydelse
Skift:
Børnehave - SFO
SFO - skole
Ny skole
Skilsmisse
...
Hvad kan vi gøre
for at lette skift?
(Sheehan, 1970)
Rammemodel
Et øjebliksbillede
Reflektion
Vidensdeling
Afbryd ikke eleven
Tal ikke for eleven
Gentag ikke
Hjælp evt. eleven ind i samtalen
Giv tid og ro til at tale.
Vær lyttende og afvbentende, men accepter ikke for korte og undvigende svar
Hav fokus på indholdet
Undgå tidspres og uro i klassen
Lær eleverne faste replikker de kan bruge i drillesituationer fx 'og?'
Pas på 'spændingskurver' - træk spændingen ud af situationen
Vær en god talemodel! Tal en smule langsommere med pauser og gør ikke sproget for kompliceret.
Hvad kan mindske stammen hos barnet?
I klassen
Full transcript