Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Leermiddelen ook afstemmen op jongens

Interactieve lezing conferentie Onderpresterende jongens in de klas
by

Hendrianne Wilkens

on 8 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Leermiddelen ook afstemmen op jongens

Leermiddelen afstemmen op jongens
Uitvoering

Enkele feiten
Korte samenvatting
Presteren meisjes beter dan jongens na het maken van
meisjesachtige
opdrachten, en presteren jongens beter dan meisjes na het maken van
jongensachtige
opdrachten in digitaal leermateriaal?

Hendrianne Wilkens (h.wilkens@clu.nl)
Jongens doen het overwegend minder goed op school dan meisjes (Driessen & van Langen, 2010)
Jongens en meisjes hebben verschillende leerstijlen (o.m. Severiens, 1997)
Zijn er verschillen in voorkeuren van meisjes en jongens voor meisjesachtige en jongensachtige opdrachten?
Meisjesachtige/jongensachtige opdrachten vastgesteld met instrument op basis van instrumenten van Vermunt (2010) en van Heemskerk (2008) met 4 schalen:

jongensachtig meisjesachtig
identificatie
concretiseren
onzekerheidsreductie
dieper leren
Instrument
150 lln uit 4 VWO
Digitale methode: 10 voor Biologie
Onderzoeksvraag
Belangrijkste bevindingen
Er zijn veel meer meisjesachtige dan jongensachtige opdrachten in het leermateriaal gevonden.
De gevonden jongensachtige opdrachten waren veel minder jongensachtig dan de door ons gevonden meisjesachtige opdrachten meisjesachtig waren.
Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen presteren van meisjes en jongens na het maken van meisjes- c.q. jongensachtige opdrachten.
Er zijn wel significante verschillen gevonden in
leerpreferenties
tussen jongens en meisjes: meisjes prefereren significant vaker een reproductiegerichte leerstijl (memoriseren).
Jongens blijken een voorkeur te hebben voor sterk jongensachtige opdrachten,
meisjes voor zowel sterk meisjesachtige als sterk jongensachtige opdrachten.
Docenten hebben de neiging jongensachtige opdrachten tijdens de les meer meisjesachtig te maken.
Docenten zouden zoveel mogelijk jongensachtige opdrachten moeten aanbieden.
Meer bewustzijn nodig over de verschillen tussen jongens en meisjes bij het ontwikkelen en gebruiken van digitaal leermateriaal.
Aanbevelingen
Ontwikkelaars zouden veel meer jongensachtige opdrachten in hun materiaal moeten opnemen.
Doel workshop
Het kunnen beoordelen, gebruiken en maken
van leermiddelen waarbij rekening gehouden wordt met leerpreferenties van jongens.
Voorkeuren
Wat heeft uw eigen voorkeur?
Jongens hebben een drang tot lawaai, actie, exploratie en gelding (Crott, 2011)
Onderzoek CLU in opdracht van Kennisnet
Het design
Pretest-posttest quasi experimenteel design.

X1 - O1 - X2
Y1 -O2 - Y2

X1 = voormeting van jongensachtige opdrachten
O1 = jongensachtige opdrachten
X2 = nameting van jongensachtige opdrachten
Y1 = voormeting van meisjesachtige opdrachten
O2 = meisjesachtige opdrachten
Y2 = nameting meisjesachtige opdrachten

Jongens/meisjes als rolmodel

Gekozen onderwerpen (in tekst, illustraties, opdrachten)
Identificatie
Concretiseren

Natuurgetrouwe versus grafische illustraties

Al dan niet veel rekenen/lezen
Onzekerheidsreductie
Uitvoerige inleiding van de opdracht

Experiment uitvoeren
Dieper leren
In de opdracht wordt om rijtjes gevraagd

In de opdracht moeten conclusies met elkaar vergeleken worden
Literatuur
Meisjes profiteren van allebei
Kats, Segeth en Storm (2013) bevestigen voorgaande in een replica-onderzoek en:

Meisjes willen zowel aan sterk jongensachtige opdrachten werken als sterk meisjesachtige opdrachten.
Dus
Zorg in elk geval voor sterk jongensachtige opdrachten; daar profiteren ze allebei van!
Inleiding
De dagelijkse praktijk
Leraren
Leermiddelen
creëren soms ook een context voor jongens
jongensachtige opdrachten
maken opdr. meisjesachtig
geven jongens vaak te weinig autonomie
essentieel voor motivatie!!
Checklist
houden te weinig rekening met de leerpreferentie van jongens v.w.b de inhoud, de didactische benadering, presentatie.
Leermiddelen aanpassen op

Begrijpelijkheid tekst
Functionele plaatjes
Functionele lay-out
Drie domeinen
Leerstof
Selectie inhoud
Ordening inhoud
Modaliteiten
Didactiek
Didactische strategieën
Werkvormen
Regulatie leerproces
Presentatie
Voorbeelden
Leerstof
Selectie
Het onderwerp spreekt jongens aan.
Ordening
Er wordt vooraf een schematische weergave gegeven van de onderwerpen.
Modaliteiten ('verpakkingen')
De leerstof is niet alleen in tekst verpakt, er zijn ook filmpjes, schema's, etc.
Didactische benadering
Didactische strategieën
De vooraf te activeren voorkennis sluit aan bij jongens.
Werkvormen
De werkvormen bevatten een competitie-element.
Regulatie leerproces
Er zijn opdrachten die jongens aanzetten tot het plannen van hun werkzaamheden.
Presentatie
Begrijpelijkheid van de tekst
Er zijn korte teksten met een duidelijke structuur.
Functionele plaatjes
Er zijn veel abstracte plaatjes (schema's, grafieken, tabellen).
Functionele lay-out
Rustige lay-out met strakke navigatie en enkele keuzes.
Voorbeelden
Opdracht
Gedeelte brontekst
Aan de slag
Benodigdheden: werkblad, checklist, lesmateriaal.
Bepaal met je groepje of opdracht A of B gemaakt wordt.
Vul met elkaar de opdracht in.
Een deelnemer brengt verslag uit.
In groepjes van 4 - 6
Tijd: 10 minuten
Wat neem je mee?
Meisjesachtig
Voorbeeld jongensachtig
tekst + vragen ---------- onderzoek(je) doen

schematische weergave --------- realistische foto
taal -------------- rekenen
memoriseren -------------- verbanden leggen
Full transcript