Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pædagogiske,læreprocess i praksis

Sprog,tegn,igennem æsteitiske læreprocesser
by

Elisabet Gudmundsdottir

on 28 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pædagogiske,læreprocess i praksis

MASKEN
De første tegn
Besøge


Nationalmussets
Oplivelse
• Digitale
Photo
og
observere.
Børnen har adgang af digitale kamera til at tage Photo i besøgene og deres egne ide bog til at laver skitser.
• Brainstorm og

Insparation
Undersøgelse af hvordan variationen i stregtykkelse giver dynamik i masken
høje pander
store næsefløje
lange næser som ofte går over i øjnbryn
hovedpynt
aflange ansigter
mandelformede øjne med store øjnlåg
pynt og mønstre
osv.
lærings program om masketraditionen i Afrika og Grønland,
Snakke om forskellige maskers særlige betydning og kraft.
skabe dialog i hvor alle kan deltage
Ler
Udførelse
Afrikanske Maske
Grønlenske Maske
Tema
af
Papemassi
eleverne kan design frit sin maske eller brug understøtte af skabalone.
Insparation
Maske i papamasse
Afrikanske Maske i Ler
parfrase
Maske i Ler
Lave visuel ide bord med digitale billedrne og skitser fra museum besøgen
.
Masker lavet af fundet materiale
http://www.metmuseum.org/about-the-museum/now-at-the-met/features/2011/reconfiguring-an-african-icon-odes-to-the-mask-by-modern-an
Skrot Masker
Kunstner: Willie Cole
De første kunstneriske tegn (herefter kaldet æstetiske symboler) hænger nøje sammen med menneskets udvikling af erindring og forestilllingsevne og knytter sig dermed snævert til sproget og det sproglige.
Æstetiske
læreprocess
Perception med sprogindsaten
Modern
Teori

(oplysinger)
og
Praksis
(oplivelse)
Sprog, oplivelse og formidlig
æstetiske igattaelseevne
gennem kropslig erfaring

Lærerollen
Undersøge og vurdere
lave dialog samen
oplevelse
motivere
At børnen lave maske med personligt præg og få udviklimgsmugligheder for deres sprog.
En æstetisk kommunikationssemiotik interesserer sig primært for forholdet mellem tegn og virkelighed ud fra en forestilling om, at vi uophørligt ankommer til virkeligheden. Hermed menes, at der i den æstetiske kommunikation ligger oplevelsen af et vanskeligt administrerbart paradoks, som populært sagt drejer sig om fornuftens distance til virkeligheden på den ene side og kroppens nærhed til den på den anden side. En eksistentiel paradoksrig erfaring, som resulterer i en nærmest umættelig lyst til at kunne leve med sin erfaring uden ubehaget ved det paradoksale, en lyst, som i længden ikke lader sig spise af med rutiner, vaner og anden rimelighed af privat eller konsensuel karakter. Netop ikke.
Kommunikation i et æstetisk lys har således altid et dobbelt vilkår, som må tages i betragtning, når et fænomens kommunikerbarhed skal vurderes, nemlig intellekt og krop. Forfatteren ønsker at forfølge det synspunkt, at enhver æstetisk udfoldelse må mødes af en kreativ æstetisk læsning, der på alle dialogplaner modsvarer den forpupningproces som - i litteraturens tilfælde - skrivningen og skribentrollerne er en udfoldelse af. Bogen giver samtidig et bud på en dialogisk poetik, der kombinerer Mikhail Bakhtins, Roland Barthes´, Walter Benjamins og Gérard Genettes syn på sprog, kommunikation og litterær udsigelse.
De første tegn
:Det æstetiske symbol
Æstetisk læreprocess

at giver børn og voksne mulighed for at fordybe sig sammen i æstetiske processes.

* Oplevelser. Besøg på Nationalmussets etnografiske samling.

* Inspiration. Kige på bøger om masker, fælles snak om emnet. Kige på maskens form og hvad udtryk maske skal har.

* Planlægning. Planlægning med eleverne, hvor eleverne designer deres egne maske med udgangspunkt i afrikanske eller grønlenske masker.

* Udførelse. Eleverne bruge det same skabelone og kan skabe frit når de har fået visning om teknik og forskellig værktøj.

* Værdsættelse. Udstilling af maskerne og hver eleverne fortælle frå sine insparation og arbejdsprocessen.
Målet
At giver børnene muglighed for at deltage og få viden om kulturhistorie og maske traditioner.
udforde børnen til sproglig kreativitet og at bruge ny ordforråd
Full transcript