Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

kj

No description
by

Eva Ivanoska

on 24 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of kj

АЗБУКА НА ХЕМИЈАТА И
ИСТОРИЈА НА ПЕРИОДНИОТ СИСТЕМ

Потекло на периодниот систем
Антоан
Лавоазје
Антоан Лавоазје,
таткото на хемијата
создал една сложена
таблица со елементарни
супстанци и
соединенија на
латински, која
не била
користена
долго време.
Во 1800тите години, научниците се обидувале да ги класифицираат познатите елементи и да ги подредат според некаков редослед. Тие не знаеле ништо за протони, неутрони и електрони, така што во подредувањето на елементите во систем тие се служеле со релативните атомски маси.
Сите верзии на периодниот систем ги претставуваат само хемиските елементи, а не смесите и соединенијата.
Во современиот периоден систем елементите се подредени според бројот на протоните во јадрото. Денес се познати вкупно 118 елементи.
Британскиот хемичар Џон Њуленд забележал дека ако елементите се запишат во редослед, во кој нивната атомска маса се зголемува, тогаш секој осми елемент има слични својства, така што во 1863 година тој ги подредил елементите во редови од по седум. За несреќа, тој не оставил празни места за непознатите елементи, така што неговата шема била погрешна.
Во 1869 год. рускиот научник
Менделеев следејќи ги идеите
на Њуленд, оставил празни
места за непознатите
елементи со цел да го зачува
редоследот на елементите
со слични својства.
Неговиот систем бил
неверојатно прецизен.
Димитриј Иванович Менделеев
Џон Њуленд
Периодниот систем на елементи
Старите научници имале откриено само неколку елементи, но кон крајот на 18 век биле познати веќе околу 30 елементи.
Во 19 век Јохан Доберајнер ги организирал нему познатите елементи во тријади.
Тријадите биле групи составени од по три елементи, со слични својства. Атомската маса на средниот елемент претставувала просек од атомската маса на другите два елемента.
Јохан Доберајнер
Јазик на Хемијата
Како и во физиката и математиката и во хемијата постои јазик на симболи со кој сите хемичари се служат и ги споделуваат своите идеи и откритија.
Овој јазик почнале да го создаваат дури и од времето на алхемичарите.
Тие ги означувале елементите со
различни цртежи и симболи кои
биле доста тешки за употреба и
за цртање.


Во почетокот на XIX век, имало потреба од донесување на едноставна азбука, која ќе биде меѓународна и лесна за комуникација.
Во тоа значајно влијаел Јакоб Берцелиус, шведски хемичар чиј предлог бил да се создаде меѓународна азбука која ќе се содржи од кратки симболи сведени од латинските имиња на елементите. Предлогот бил прифатен и денес Берцелиус го нарекуваме и татко на јазикот на хемијата.
Создавање на меѓународната
азбука
Берцелиус
Изработила:

Евангелија
Иваноска
VIII 1 одд.
Full transcript