Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ажлын байрны соёл 5S хөтөлбөр

No description
by

Mgl Khandaa

on 6 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ажлын байрны соёл 5S хөтөлбөр

Ажлын хэсгийн ахлагч
Ажлын хэсгийн ахлагч нь тус хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг чиглүүлэн гишүүдийг үүрэгжүүлэн ажиллана.
Бүтээмж дээшлүүлэх хөтөлбөр
Зорилго

1.Компанийн хэмжээнд бүтээмж дээшлүүлэх, компанийн хөгжилд ажилтнуудын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх, ажлын байр бүрийн эмх цэгцийг хангуулах, манлайллыг хөгжүүлэх, баг хамт олныг дэмжих, байгууллагын соёлыг сайжруулахад оршино.
2. Энэхүү журмаар бүтээмж дээшлүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд Ажлын байрны соёл 5S, Кайзен санлын систем зэргийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх, хэрэгжилтийг хангуулахтай холбоотой зохион байгуулалт, харилцааг зохицуулна.
Хамрах хүрээ Компанийн удирдлага Хэлтэс албадууд Салбар, нэгжүүд
Хамрах хүрээ

Компанийн удирдлага Хэлтэс албадууд
Салбар, нэгжүүд
Ажлын байрны соёл 5S хөтөлбөр нь
Ажлын байрны эмх цэгцийг хангуулах, сахилга батыг хэвшүүлэх, ажлын байрны стандартыг тогтоох зорилго бүхий бүтээмж дээшлүүлэх арга юм.

Кайзен санлын систем
– Компанийн үр ашиг, бүтээмж чанар, соёл, үнэт зүйлсийг сайжруулах улмаар урт болон богино хугацааны зорилтыг ханган биелүүлэхэд ажилтнуудын бүтээлч санал санаачлагыг системтэйгээр цуглуулах арга юм.

Ажлын хэсгийн ахлагч -
Ц.Наранжаргал
/офисс менежер/
Зохицуулагч
Д.Мөнхзул Хүний нөөцийн албаны дарга
Сургалтын баг
Б.Алтанзул сургалтын менежер
Идэвхижүүлэлтийн баг

Т.Түвшинжаргал /Маркетингийн менежер/
Р.Пүрэвдорж /Маркетингийн менежер/

Аудитын баг
ҮАЭДэд захирал
СЭДэд захирал Маркетингийн албаны дарга
Ерөнхий нягтлан бодогч
Чанарын менежер
Зохицуулагч
Компанийн бүтэцийн хэсгүүдийн уялдаа холбоог зохицуулах, арга хэмжээнүүдийн ерөнхий зохион байгуулалтыг хангуулж албаны ажилтнуудаа чиглүүлэн ажиллана.
Сургалтын багийн ахлагч
Хөтөлбөрийн дагуу сургалтын хэрэгцээг
тодорхойлон шаардлагатай сургалт, уулзалтуудыг зохион байгуулан ажилтнуудыг идэвхижүүлэн ажиллана
Идэвхижүүлэлтийн баг
Өөрсдийн харьяа хэсэгт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх идэвхижүүлэлтийн ажлуудыг зохион байгуулах бөгөөд хэрэгжилтийн үеийн тайлан мэдээг аудитын багт тайлагнаж байна
Аудитын баг
Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дүгнэх, хөтөлбөрийн үр дүнг тооцон компанийн удирдлагад танилцуулан ажиллана.
Ажлын байрны соёл 5S хөтөлбөрийн идэвхижүүлэлт

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дүгнэх самбар байршуулах
Ажилтнуудад зориулсан сурталчилгаа, мэдээлэлүүдийг байршуулах ажлыг зохион байгуулах
5S хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үнэлэх шагнаж урамшуулах

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцыг журмын хавсралтын дагуу ажлын хэсгийн гишүүд дүгнэж явна.

Аудитын багийн гишүүд явцын дүгнэх хуудастай танилцан хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дүгнэн гүйцэтгэлийг үнэлэн ногоон, шар, улаан картаар үнэлнэ.

Хөтөлбөрийн нэгдсэн үнэлгээг улирлаар гарган шилдэг баг хамт олныг шалгаруулан урамшуулна.


Кайзен санлын системийг хэрэгжүүлэх
Санал цуглуулах нэгтгэх, дүгнэх ажлыг Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар томилогдсон баг зохион байгуулах бөгөөд санал дүгнэх ажлыг удирдлагын хурлаар оруулан шийдвэрлэнэ.

Байгууллагын зүгээс тодорхой сэдвээр санал хүлээн авахаар зарлаж, шалгаруулж болноҮйлчилгээ, үйл ажиллагааны чанарыг хэрхэн сайжруулах
Ажлыг хэрхэн хурдан гүйцэтгэх
Зардлыг хэрхэн бууруулах
Ашиг орлогыг хэрхэн нэмэгдүүлэх
Ажлын үр дүн, бүтээжийг хэрхэн дээшлүүлэх
Алдагдлыг хэрхэн бууруулах
Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг хэрхэн нэмэгдүүлэх
Цахилгаан, ус, материалын үргүй зардлыг хэрхэн бууруулах
Байгууллагын соёл, ажлын уялдааг хэрхэн сайжруулах
Бусад үр ашигтай санал, санаачлагууд

4. Сейкэцү-хэвшүүлэх

Сейкэцү /хэвшүүлэх/ -байгууллагын нөхцөлд цэвэр цэмцгэр байдлыг бий болгох гэсэн үг юм. Юуны түрүүнд “3S”-ыг хэрэгжүүлэх талаар тавьсан хүчин чармайлтаа бүү сулруул.

3. Сейсо-цэвэрлэх

Сейсо гэдэг нь ажлын байраа цэвэрлэж, цэмбийлгэх гэсэн үг. Офисын ажилтнуудын хувьд цэвэр цэмцгэр ажлын байранд суух нь тухайн хүний ажиллах эрч хүчийг сэргээдэг. Тэгэхээр Сейсог өдөр болгон , заримдаа өдөрт хэд хэдэн удаа хийж хэвшил болгон сурах хэрэгтэй.

2. Сейтон-нягт нямбай

3-р алхам. Үр ашигтай ажиллах үүднээс ажлын байранд юу хаана байгааг хүн бүхэнд мэдүүлэхийн тулд зохих жагсаалтыг гаргаж, хайрцаг, сав болгон дээр наах хэрэгтэй. Шургуулга болгон дээр дотор нь юу байгааг зааж өгөх нь зүйтэй.
4-р алхам. Дээр дурьдсан зарчмуудыг баримтлан галын хор байгаа болон техник хэрэгсэл орж гарах газрыг тусгайлан зааж, шаардлагатай бол аюулгүй байдлын талаар санамж тэмдэг тавих

1-р алхам. Бүгдээрээ ажлын байраа сайтар нягталж ажилд хэрэг болохгүй бүхнийг илрүүлж, хэрэггүй бүхнийг зайлуул
2-р алхам. Хэрэг болох, болохгүй эсэхийг тогтоож чадахгүй бол тодорхой хугацаа заасан тэмдэг тавиад ажигла.
3-р алхам. Хугацаа болмогц , жишээлбэл гурван сарын дараа тэр зүйл хэн нэгэн хүнд хэрэг болж байгаа эсэхийг шалга. Хэрэв гурван сарын хугацаанд тэр зүйл хэнд ч хэрэг болоогүй бол хэрэггүй гэсэн үг.

1.Сейри -цэгцлэх

5S гэж юу вэ?

“Сейри” –цэгцлэх
“Сейтон”-нягт нямбай
“Сейсо”-цэвэрлэх
“Сейкэцү”-хэвшүүлэх
“Шизүкэ”-зуршил болгох

Ажилдаа эзэн болж өөрийн гараар хамгийн сайн зүйл хийхээс гадна үнэнч шударга, нягт нямбай зан чанар нь япончуудын амжилтанд нөлөөлсөн гэж үздэг. Үүнийгээ тэд “5S” хэмээн тодорхойлж ажил амьдралдаа хэрэглэдэг нь бизнесийн нэг чухал зарчим болоод байна.

5S гэж юу вэ?

5. Шизүкэ- зуршил болгох

Шизүкэ нь бусад “4S”-ийг бодвол хялбар бус ойлголт юм. Байгууллага нь ажлын байрыг цэвэр цэмцгэр байлгах зорилго тавибал юуны урьд эхний “4S”-ийг хэрэгжүүлэх ёстой. Тэгэхдээ “5S”-ийн гол агуулга бол хүн бүрт “4S”-ийг хэнээр ч хэлүүлэхгүй, хэвшил болгон дуртаяа хэрэгжүүлдэг тийм соёлыг төлөвшүүлэхэд оршдог. Шицүкэ нь “5S”-ийн хамгийн чухал зорилт болж байж энэ зарчим маань удаан хугацааны туршид оршин тогтоно.

Сейкэцүг хэрэгжүүлэхийн тулд

Цэвэр цэмцгэр байх нөхцлийг бий болго. Ажлын байраа цэвэрлэх хуваарь гаргаж ажилла.
Байгууллагын нэгжүүдийн хоорондын уралдаан бол хүмүүсийн зүгээс “5S”-ийг дэмжих нөхцөл бүрдүүлэх, тэдний урам зоригийг бадраагч нэн үр ашигтай хэрэгсэл мөн

Сейсог хэрэгжүүлэхийн тулд

Юмыг бохирдохыг бүү хүлээ. Машин тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, тавилга зэрэг ажлын байранд байгаа бүхнийг байнга цэвэрлэж, өчүүхэн ч бохирдуулахгүйг хичээ.
Та бүхэн өөрсдийн ажлын байр орчноо бүрэн хариуцвал зохино. Цэвэрлэгчид зөвхөн нийтийн эзэмшлийн байр талбайг хариуцах болно. Цэвэр бөгөөд аюулгүй орчинд ажиллахыг хүсвэл тийм орчныг өөрөө хичээн бий болгож чадна, тэгэх ч хэрэгтэй
Цэвэрлэх гэдэг бол шалгах гэсэн үг! Энэ нь үйлдвэрийн газарт тун чухал.

1-р алхам. Ажлын байрнаас хэрэгцээгүй бүхнийг зайлуулж чадсан эсэхийг шалга. Дараа нь ажлын дараалал , техник хэрэгслийн хөдөлгөөн, аюулгүй байдал , үр ашигтай ажиллагаа зэргийг бодолцон юуг хаана тавих талаар сайтар бод.
2-р алхам. Үр ашигтай ажиллагааг хангах үүднээс хаана юуг тавих талаар бусад нөхөдтэйгээ хамтран хэлэлцэн шийд. Хүний хөдөлгөөнийг аль болохоор хэмнэх зорилгоор хамгийн хэрэгцээтэй зүйлийг хэрэглэгч хүнд ойр тавих зарчмыг баримталбал зохино. Онцын хэрэггүй зүйлсийг арай зайдуухан тавьж болно. Эдгээр зарчмыг мөрдлөг болгон бүгдээрээ хамтран төлөвлөгөө зохиогоод бүх юмыг тэр дагуу байрлуулах хэрэгтэй.

2. Сейтон-нягт нямбай

Ажил амжилтын үндэс 5S зарчим

4. Сейкэцү-хэвшүүлэх

3. Сейсо-цэвэрлэх

1.Сейри -цэгцлэх

5S гэж юу вэ?

“Сейри” –цэгцлэх
“Сейтон”-нягт нямбай
“Сейсо”-цэвэрлэх
“Сейкэцү”-хэвшүүлэх
“Шизүкэ”-зуршил болгох

5. Шизүкэ- зуршил болгох

Сейкэцүг хэрэгжүүлэхийн тулд

Сейсог хэрэгжүүлэхийн тулд

2. Сейтон-нягт нямбай

Ажилдаа эзэн болж өөрийн гараар хамгийн сайн зүйл хийхээс гадна үнэнч шударга, нягт нямбай зан чанар нь япончуудын амжилтанд нөлөөлсөн гэж үздэг. Үүнийгээ тэд “5S” хэмээн тодорхойлж ажил амьдралдаа хэрэглэдэг нь бизнесийн нэг чухал зарчим болоод байна.

5S гэж юу вэ?

Ажил амжилтын үндэс 5S
1-р алхам.
Бүгдээрээ ажлын байраа сайтар нягталж ажилд хэрэг болохгүй бүхнийг илрүүлж, хэрэггүй бүхнийг зайлуул
2-р алхам. Х
эрэг болох, болохгүй эсэхийг тогтоож чадахгүй бол тодорхой хугацаа заасан тэмдэг тавиад ажигла.
3-р алхам.
Хугацаа болмогц , жишээлбэл гурван сарын дараа тэр зүйл хэн нэгэн хүнд хэрэг болж байгаа эсэхийг шалга. Хэрэв гурван сарын хугацаанд тэр зүйл хэнд ч хэрэг болоогүй бол хэрэггүй гэсэн үг.

1-р алхам.
Ажлын байрнаас хэрэгцээгүй бүхнийг зайлуулж чадсан эсэхийг шалга. Дараа нь ажлын дараалал , техник хэрэгслийн хөдөлгөөн, аюулгүй байдал , үр ашигтай ажиллагаа зэргийг бодолцон юуг хаана тавих талаар сайтар бод.
2-р алхам.
Үр ашигтай ажиллагааг хангах үүднээс хаана юуг тавих талаар бусад нөхөдтэйгээ хамтран хэлэлцэн шийд. Хүний хөдөлгөөнийг аль болохоор хэмнэх зорилгоор хамгийн хэрэгцээтэй зүйлийг хэрэглэгч хүнд ойр тавих зарчмыг баримталбал зохино. Онцын хэрэггүй зүйлсийг арай зайдуухан тавьж болно. Эдгээр зарчмыг мөрдлөг болгон бүгдээрээ хамтран төлөвлөгөө зохиогоод бүх юмыг тэр дагуу байрлуулах хэрэгтэй.

Юмыг бохирдохыг бүү хүлээ. Машин тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, тавилга зэрэг ажлын байранд байгаа бүхнийг байнга цэвэрлэж, өчүүхэн ч бохирдуулахгүйг хичээ.
Та бүхэн өөрсдийн ажлын байр орчноо бүрэн хариуцвал зохино. Цэвэрлэгчид зөвхөн нийтийн эзэмшлийн байр талбайг хариуцах болно. Цэвэр бөгөөд аюулгүй орчинд ажиллахыг хүсвэл тийм орчныг өөрөө хичээн бий болгож чадна, тэгэх ч хэрэгтэй
Цэвэрлэх гэдэг бол шалгах гэсэн үг! Энэ нь үйлдвэрийн газарт тун чухал.

Цэвэр цэмцгэр байх нөхцлийг бий болго. Ажлын байраа цэвэрлэх хуваарь гаргаж ажилла.
Байгууллагын нэгжүүдийн хоорондын уралдаан бол хүмүүсийн зүгээс
“5S”-ийг дэмжих нөхцөл бүрдүүлэх
, тэдний урам зоригийг бадраагч нэн үр ашигтай хэрэгсэл мөн

Шизүкэ нь бусад “4S”-ийг бодвол хялбар бус ойлголт юм. Байгууллага нь ажлын байрыг цэвэр цэмцгэр байлгах зорилго тавибал юуны урьд эхний “4S”-ийг хэрэгжүүлэх ёстой. Тэгэхдээ “5S”-ийн гол агуулга бол хүн

бүрт “4S”-ийг хэнээр ч хэлүүлэхгүй, хэвшил болгон дуртайяа хэрэгжүүлдэг тийм соёлыг төлөвшүүлэхэд оршдог.
Шицүкэ нь “5S”-ийн хамгийн чухал зорилт болж байж
энэ зарчим маань удаан хугацааны туршид оршин тогтоно
Ñàéæðóóëàëò

È˯¯ ÑÀÉÍ ÕÈÉÕ

ªªÐ×˪ËÒ

È˯¯ ÑÀÉÍ

ßÏÎÍ ¯Ã

KAIZEN - КАЙЗЕН

Хийсвэр санаа, мөрөөдөл
Энгийн санал хүсэлт
Хувийн чанартай гомдол, хүсэлт
Удирдлагын бодлого, шийдвэрийн талаарх гомдол санал
Биелэхэд хүндрэлтэй, сайжруулалт хийх боломжгүй санал
Хэт их хэмжээнийн хөрөнгө оруулалт шаардсан санал

ХҮЧИНГҮЙ САНАЛУУД
ХҮЧИНТЭЙ САНАЛУУД
Санал гаргасан ажилтан тухай санал гаргасан үндэслэл, тооцоолол, шаардлагатай гэж үзвэл зураг, схем, танилцуулга зэргийг бэлдэн хавсаргана.
Саналыг саналын хайрцагаар болон онлайн хэлбэрээр авах бөгөөд улирал тутамд саналуудыг дүгнэн шалгаруулна.

МӨРДӨХ ЗАРЧИМ
Кайзен саналыг дүгнэх, урамшуулах
Байгууллагын үйл ажиллагаанд оруулсан хувь нэмэр 40%
Боломж, үр өгөөж 30%
Оролцооны идэвх, санаачлага 20%
Өвөрмөгц байдал 10%

90%-100%
онцгой сана
л
50%-89%
сайн санал
30%-49%
энгийн санал
30%-с доош
Шаардлагагүй

САНАЛЫГ УРАМШУУЛАХ
Онцгой санал
– 50.000 төгрөг

Сайн санал
- 20.000 төгрөг

Энгийн санал
– 1000 төгрөг

НЭМЭЛТ
Урамшуулалыг тухай бүр Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар олгоно.
Шинэ санаачлагыг ажилд хэрэгжүүлсэн байдал, үр дүн ашигтай байдлаас хамаарч ашиглалтын 1 дэхь жилд өмнө олгосон урамшуулалын хэмжээний 50 хүртэлх хувиар дахин урамшуулах боломжтой.
Ижил санаачлага ирүүлсэн тохиолдолд түрүүлж ирсэн саналыг бүртгэж авах ба дараагийн саналуудад урамшуулал олгохгүй.
Өөр байгууллагад хэрэглэгдэж байгаа болон өмнө хэрэглэж байсан ашигтай саналыг өөрийн байгууллагад ажил сайжруулах зорилгоор хэрэгжүүлсэн бол урамшуулалын дүнгийн 50 хүртэлх хувиар урамшуулна.

ҮР ДҮНГИЙН УРАМШУУЛАЛ
Оны шилдэг санал - Өргөмжлөл -
200.000 төгрөг
Оны мэдрэмжтэй санал – Өргөмжлөл -
100.000 төгрөг
/цаг үеийг мэдэрч богино хугацаанд оновчтой байдлаар гаргасан санал, санаачлага/

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА
Ñàéæðóóëàëò

È˯¯ ÑÀÉÍ ÕÈÉÕ

ªªÐ×˪ËÒ

È˯¯ ÑÀÉÍ

ßÏÎÍ ¯Ã

Кайзен саналын хайрцаг
Full transcript