Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH

No description
by

letrungdong ftu

on 26 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH

LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH
1. Rủi ro tài chính
Biện pháp hạn chế rủi ro về môi trường chính trị
- Chủ động phòng tránh
- Mua bảo hiểm rủi ro chính trị
- Theo dõi, nghiên cứu, dự báo
- Thực hiện nghiêm túc các luật lệ, quy định của nước chủ nhà,
tham gia tốt các hoạt động xã hội – từ thiện
2. Rủi ro về chính trị
7. Rủi ro từ môi trường thiên nhiên
6. Rủi ro về văn hóa
TỔNG QUAN VỀ RỦI RO
Rủi ro là sự bất trắc xảy ra liên hệ đến việc xuất hiện một biến cố không mong đợi
Rủi ro là sự nguy hiểm cần được ngăn ngừa
Nhưng cần lưu ý đối với doanh nghiệp rủi ro càng cao, lợi nhuận càng lớn
Khái niệm
Trường phái tiêu cực
Trường phái trung hòa
Tích cực
Tiêu cực
Đặc điểm
1.Rủi ro bao gồm 3 yếu tố :
-Xác suất xẩy ra
-Khả năng ảnh hưởng đến đối tượng
-Thời lượng ảnh hưởng đến đối tượng
2.Rủi ro phụ thuộc ngữ cảnh, nếu không có khái niệm hay liên quan đến ngữ cảnh thì không có rủi ro
3.Bản chất rủi ro là sự không chắc chắn,nếu xác xuất =0/ 100% thì không gọi là rủi ro.
Đối tượng và mức độ ảnh hưởng
RỦI RO
QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DOANH NGHIỆP
Khái niệm
"Sự nhận dạng, đo lường và kiểm soát các loại rủi ro có thể đe dọa các loại tài sản và thu nhập từ các dịch vụ chính hay từ các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của một ngành kinh doanh hay của một doanh nghiệp sản xuất"
Phương thức quản trị rủi ro
Quản trị rủi ro
chủ động :
phòng ngừa những rủi ro ngay từ khi chúng còn tiềm ẩn

Quản trị rủi ro
thụ động:
đối phó, khắc phục những hậu quả sau khi rủi ro đã xảy ra
Quản trị rủi ro không thể bỏ qua khi điều hành một tổ chức, chương trình, sản xuất... trong tất cả ngành nghề.
Ý nghĩa:
- Bảo đảm có được trạng thái an toàn
- Tập trung cho các hoạt động kinh doanh
- Ra quyết định đầu tư đúng đắn
- Có thể biến rủi ro thành lợi thế để tìm kiếm
lợi nhuận
Mục tiêu:
- Giúp nhận dạng rủi ro, phân tích đo lường, phân loại rủi ro đã và sẽ đến.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kiểm soát rủi ro
- Xây dựng chiến lược biến rủi ro thành cơ hội.
- Thực hiện tốt chương trình rủi ro
- Xây dựng khuôn khổ giúp doanh nghiệp thực hiện kế hoạch tương lai có tính nhất quán và có thể kiểm soát.
- Tăng cường năng lực trong việc ra quyết định, lập kế hoạch.

QUY TRÌNH
QUẢN TRỊ RỦI RO
Bước 1: Nhận dạng rủi ro
Bước 2: Đo lường và đánh giá rủi ro
Bước 3: Kiểm soát rủi ro
Bước 4: Khắc phục rủi ro
Tất cả các phương pháp khắc phục rủi ro và hậu quả của rủi ro đều có liên quan đến chi phí. Các chi phí này có thể thay đổi tùy theo:
• Mức rủi ro phải xử lý
• Phương pháp xử lý được sử dụng
Phương pháp kết hợp có chi phí nhỏ nhất.


Mục tiêu chính là loại trừ rủi ro hay các tác hại
của rủi ro.

Bước 5:
Đánh giá kết quả và rút ra bài học kinh nghiệm
Đánh giá kết quả và rút ra kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro của doanh nghiệp

Lãnh đạo doanh nghiệp cam kết ủng hộ việc triển khai

Coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền và đào tạo để xây dựng văn hóa quản lý rủi ro đến mọi đối tượng trong doanh nghiệp
Bước 1: Nhận dạng rủi ro
Bước 2: Đo lường rủi ro
Bước 3: Kiểm soát rủi ro
Bước 4: Khắc phục rủi ro
Bước 5: Đánh giá kết quả và rút ra bài học kinh nghiệmDựa vào kiểm tra những rủi ro có sẵn.
Có rất nhiều loại rất khó nhận dạng hoặc nhận dạng sai.

Phương pháp nhận dạng rủi ro
Lập bảng câu hỏi
Phân tích:
- Báo cáo tài chính.
- Phương pháp lưu đồ.
- Thanh tra hiện trường, nghiên cứu tại chỗ.
- Phân tích hợp đồng.

Trong đo lường rủi ro cần phải tính được tổng số thiệt hại từ rủi ro.
- Mức độ rủi ro có được chấp nhận hay không?
- Nếu không được chấp nhận, chúng ta sẽ giảm bớt mức rủi ro đến một mức có thể chấp nhận được
- Cho dù mức rủi ro có được chấp nhận hay không thì tài trợ tổn thất chỉ có thể được chấp nhận với một chi phí có hiệu quả.

Đánh giá rủi ro
Là việc sử dụng các biện pháp, kỹ thuật, công cụ, chiến lược, chương trình hành động,… để ngăn ngừa né tránh hoặc giảm thiểu.
Các phương án xử lý rủi ro

• Loại trừ hay né tránh rủi ro
• Giảm thiểu rủi ro bằng cách giảm tổn thất

Giảm rủi ro
Loại trừ hay né tránh rủi ro

- Né tránh rủi ro : “đóng vai trò an toàn”.
- Phương pháp này không được sử dụng rộng rãi.
- Có thể khiến doanh nghiệp mất đi lợi ích lớn hơn, đánh mất khả năng tìm kiếm lợi nhuận.
- Né tránh rủi ro chỉ là một phương pháp được dùng để xử lý những rủi ro không được chấp nhận.


- Giảm tần số xảy ra tổn thất
- Áp dụng trong trường hợp đó là các rủi ro không thể tránh.
- Doanh nghiệp có thể thực hiện một số biện pháp như là thuê tư vấn pháp lý, tư vấn tài chính..

Ngăn ngừa và giảm tổn thất
Việc giảm khả năng và hậu quả của tổn thất, cực đại hóa giá trị cứu trợ là một phương pháp duy nhất. Thực chất nó liên quan đến kiểm soát tổn thất.

- Kiểm soát rủi ro thương mại:
• Bồi thường rủi ro


PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG
Rủi ro tài chính là sự xuất hiện các tình huống dẫn đến việc suy giảm khả năng sinh lời của doanh nghiệp và có thể làm doanh nghiệp phá sản.

a) Rủi ro thanh khoản
b) Rủi ro tín dụng hay đối tác
c) Rủi ro về lãi suất
d) Rủi ro tỷ giá hối đoái
Là rủi ro phát sinh do sự biến động của tỷ giá làm ảnh hưởng đến giá trị kỳ vọng trong tương lai, xảy ra bất cứ khi nào công ty có luồng tiền, hoạt động được ghi bằng ngoại tệ.
e) Rủi ro về tỷ suất lợi nhuận
f) Rủi ro lạm phát
Các biện pháp hạn chế rủi ro lạm phát:
• Hợp đồng: thực hiện các hợp đồng dài hạn.
• Nhà cung cấp và khách hàng: tìm hiểu và nắm bắt được cơ cấu chi phí của nhà cung cấp và khách hàng.

Là khi doanh nghiệp không có đủ tiền để thanh toán các khoản nợ, có thể do nợ tăng lên quá nhiều hoặc không thể chuyển đổi tài sản thành tiền để trả nợ.
- Tỷ số thanh toán ngắn hạn
(tài sản ngắn hạn)/(nợ ngắn hạn) >1.5

- Tỷ số thanh toán nhanh
(tài sản ngắn hạn-tồn kho)/(nợ ngắn hạn) >=1

- Tỷ số thanh toán bằng tiền
(tài sản ngắn hạn-(tồn kho+khoản sẽ thu))/
nợ ngắn hạn) >=0.5
Doanh nghiệp cần quan tâm:
Chính sách tồn kho
Chính sách khoản phải thu
Các khoản vay dài hạn khi đến hạn
Hoạt động vay nợ
Rủi ro tín dụng: là thiệt hại do tình trạng người nợ tiền hoặc các đối tác không có khả năng trả nợ cho doanh nghiệp
Trong doanh nghiệp
Chính sách khoản phải thu:
Bán chịu tăng => tăng doanh thu => tăng lợi nhuận=> mất chi phí cơ hội

Các Ngân hàng

Đánh giá điểm tín dụng của các doanh nghiệp vay vốn bằng mô hình Z, Z’, Z’’của giáo sư Edward I Altman.
Lãi suất tăng giảm thất thường

Rủi ro lãi suất: là khả năng tổn thất từ việc biến động bất lợi về lãi suất.
Rủi ro lãi suất tác động đến tài chính doanh nghiệp khi doanh nghiệp có những hoạt động liên quan đến vay vốn đầu tư hoặc đầu tư tài chính.Hoạt động giảm thiểu rủi ro
- Kết hợp giữa vay vốn ngắn hạn và dài hạn
- Tăng vốn chủ sở hữu
- Đối với các hoạt động đầu tư vào trái phiếu, cổ phiếu, gửi tiết kiệm ngân hàng cần cân nhắc thời gian đáo hạn


Nhận dạng rủi ro tỷ giá
- Trong hoạt động đầu tư
- Phát sinh khi đầu tư gián tiếp.
- Trong hoạt động xuất nhập khẩu
- Trong hoạt động tín dụng


Biện pháp phòng ngừa
-
Hợp đồng xuất nhập khẩu song hành
- Quỹ dự phòng rủi ro
- Hợp đồng kỳ hạn
- Hợp đồng hoán đổi
- Hợp đồng tương lai
- Hợp đồng quyền chọn

Rủi ro tỷ suất lợi nhuận: là sự sai biệt của lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận kỳ vọng.• Rủi ro có thể đa dạng hóa: rủi ro có thể giảm thiểu bằng cách đa dạng hóa đầu tư, các nhà đầu tư có thể theo đuổi chiến lược đa dạng hóa đầu tư
• Rủi ro thị trường: trừ phi các tài sản đó có tỷ suất lợi nhuận cao tương ứng để bù đắp rủi ro.

Cách thức giảm rủi ro tỷ suất lợi nhuận
• Doanh thu
• Chi phí
• Lợi nhuận
• Năng suất lao động
• Thị phần

Là rủi ro do những sự thay đổi, biến động về mặt chính trị của quốc gia mà doanh nghiệp đang hoạt động.
Các rủi ro chính trị doanh nghiệp gặp phải:
- Cấm vận và trừng phạt thương mại
- Tẩy chay kinh tế
- Chiến tranh, đảo chính, và cách mạng
- Nạn khủng bố

3. Rủi ro thị trường
Làm cho giá trị của khoản đầu tư giảm

Một số yếu tố
- Thông tin
- Sao chép của các đối thủ trên thị trường
- Sự đe dọa của các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng
- Sức mua của thị trường
- Rào cản gia nhập ngành

Biện pháp hạn chế rủi ro từ thị trường
- Thuê các chuyên gia phân tích thị trường
- Tìm hiểu thông tin từ các nguồn đáng tin cậy
- Chủ động đăng ký bảo hộ bản quyền về sáng chế
- Nên có chiến lược đổi mới, nâng cao chất lượng của các sản phẩm
- Tìm hiểu và bắt kịp những thị hiếu mới của khách hàng

4. Rủi ro do môi trường
luật pháp

Nguyên nhân

- Chưa có thói quen tuân thủ và coi nhẹ yếu tố pháp lý.
- Không có sự chuẩn bị kỹ càng, thiếu kinh nghiệm trong thương thảo hợp đồng.
- Chưa có sự am hiểu đầy đủ về pháp luật của nước ngoài, pháp luật và thông lệ quốc tế.

Liên quan đến các quy định pháp luật xảy ra sai lệch với dự tính, gây nên thiệt
Biện pháp
Nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật.
Am hiểu luật quốc tế và hệ thống luật pháp của các nước mà công ty đang hoạt động.
Phối hợp với chính quyền địa phương.

5. Rủi ro kinh tế
Những bất ổn của nền kinh tế tác động tiêu cực đến sản lượng tiêu thụ hàng hóa trong nước làm cho nền kinh tế tăng trưởng chậm hơn hoặc giảm mức tăng trưởng tác động không tốt đến hoạt động kinh doanh của công ty.
Một số yếu tố rủi ro kinh tế
Suy giảm kinh tế
Thâm hụt ngân sách chính phủ lớn so với GDP
Mất khả năng thanh toán do tỷ lệ nợ ngắn hạn quá lớn so với dự trữ ngoại tệ
Tỷ lệ thâm hụt cán cân thanh toán tài khoản vãng lai quá lớn sao với GDP

* Những phương pháp để giảm thiểu rủi ro về kinh tế:
Phòng tránh rủi ro lãi suất
Hạn chế rủi ro lạm phát
Hạn chế rủi ro về tỷ giá
Công tác quản lý điều hành ngân sách Nhà nước
Hiểu lầm đáng tiếc có thể dẫn đến việc công ty bị mất thị phần tại thị trường mục tiêu.
Nguyên nhân dẫn đến rủi ro về văn hóa
Không am hiểu về phong tục tập quán địa phương quốc gia
Không am hiểu về lối sống, phong cách sống và ngôn ngữ sử dụng
Khai thác hình ảnh quảng cáo để kích thích sự quan tâm của người tiêu dùng nhưng lại thể hiện quá mức gây tác dụng ngược.

Những phương pháp để giảm thiểu rủi ro về văn hóa
Nhận thức về văn hóa
Thích nghi với nền văn hóa khác
Đào tạo về văn hóa
Sử dụng những người quản lý địa phương
Tập trung sản xuất những sản phẩm phục vụ nhu cầu cụ thể của một quốc gia hoặc một khu vực
Cần lưu ý các nét văn hóa nổi bật

Là bất kỳ một hiện tượng kỳ lạ nào do môi trường thiên nhiên gây ra có ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ cuộc sống và sinh hoạt của tổ chức gây nên sự tàn phá và thảm họa trên diện rộng.
Ảnh hưởng rủi ro từ môi trường thiên nhiên
Thiệt hại về tài sản cố định (nhà xưởng, nhà máy, thiết bị)
Ảnh hưởng đất đai hoặc địa điểm của doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp
Gián đoạn việc cung cấp hàng hóa, bán hàng và các hoạt động kinh doanh quan trọng khác
Ảnh hưởng đến việc kinh doanh của đối tác trong chuỗi cung ứng
Ảnh hưởng cả về vật chất và tinh thần của người lao động

Lợi ích của việc phòng ngừa và ứng phó với rủi ro môi trường thiên nhiên
Ngăn ngừa những thiệt hại trực tiếp
Bảo vệ tài sản và duy trì hoạt động hiệu quả
Phục hồi thị trường và dây chuyền cung ứng
Khuyến khích văn hóa hợp tác tích cực trong kinh doanh
Thúc đẩy trách nhiệm xã hội
Hỗ trợ tính bền vững
Kết nối với cộng đồng

Phương pháp để giảm thiểu rủi ro từ môi trường thiên nhiên
Giảm tác động tiêu cực đối với môi trường
Đẩy mạnh công tác chuẩn bị ứng phó cho chính doanh nghiệp và hỗ trợ cộng đồng

• Phối hợp rủi ro – góp chung vốn
Full transcript