Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Implementering og spredning af social IT

Projektintroduktion
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 17 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Implementering og spredning af social IT

Vi vil:

Understøtte en organisationsudvikling med fokus på systematisk implementering og koordinering af arbejdet med social IT

Metode:
Organisationsudvikling: task force & vidennetværk
Skabe øget videndeling mellem tilbud
Skabe øget videndeling mellem tilbud og forvaltning
Skabe øget videndeling på tværs af kommuner

Redskab:
Implementeringsguiden ’
Guide: Social IT i kommunen
'
Projektformål og metode

Projekt støttet af Helsefonden
2014-2015
Gladsaxe, Rødovre, Ballerup, Gentofte og Region Sjælland
Socialt Udviklingscenter SUS som projektledere

Projektintroduktion

Etablering af projektorganisation
Deltagelse i 3-4 årlige møder i IT-taskforcen
Deltagelse i 3-4 årlige møder i vidennetværket
Udvikling og implementering af IT-handleplan
Evaluering af resultater i implementeringsforløbet
Spredning af projektet til nye kommuner
Overordnede aktiviteter

Kommunal handleplan
for social IT

Igangsættelse af projekter på bostederne
Udvalgt teknologi implementeres
Løbende planlægning af arbejdsgange
Opsamling på erfaringer og justering

Spor 2
Hverdagsimplementering

Hvordan skal organiseringen sammentænkes med eksisterende strukturer i kommunen?

Udpeg tovholder i kommunen
Organiser samarbejdet med tilbuddene
Organiser samarbejdet med øvrige
IT-leverandør, frivilligcenter mv.
Opbygning af organisatoriske rammer

Spor 1
Organisationsfokus

Har kommunen en vision som projektet skal tale sig ind i?
Hvilken vision og mål har kommunen for projektet?

Hvilken viden og overblik findes der ift. økonomi, kompetencer, teknologi, projekter, behov og interesser hos borgerne?
Hvad er der behov for at afdække?

Hvordan hænger denne viden sammen med kommunens vision?

Indledende afdækning

Implementering og spredning af social IT

Undersøgelse af social IT på 346 bosteder fordelt på 64 kommuner (2012) viser:

Kun ca. 10% af de sociale tilbud støttes af forvaltningen i arbejdet med social IT
73 % af bostederne trækker ikke på erfaringer fra andre bosteder ift. social IT
Kun 38% af kommunerne mener at de understøtter videndeling om social IT mellem deres bosteder
77 % af kommunerne har ikke formuleret en plan, målsætning eller strategi for implementering af social IT
74% af kommunerne indsamler ikke systematisk viden om arbejdet med social IT
Baggrund for projektet


Gennemførsel af fokusgruppeinterviews i februar/marts (10/2 til 10/3)
Indsamling af viden om strukturelle forhold i februar/marts
Handleplansseminar i marts (3 timer)
Udarbejdelse af handleplaner april/maj
Task force møde i maj
Konkrete aktiviteter - spor 1
(1. halvår 2014)
Full transcript