Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hinduisme-Buddhisme

No description
by

Mira Kahrs

on 22 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hinduisme-Buddhisme

Hellige steder Hinduismen Buddhismen Det helligste stedet for hinduistene er byen Varanasi. I Varanasi ligger elven Ganges som er veldig hellig for hinduene. Tusenvis av troende drar til Ganges elven hvert år for å vaske bort syndene sine, eller for å spre asken til avdøde slektninger eller venner. Det er fire steder som er de helligste i buddhismen. Alle stedene forbindes med Buddhas liv. Bodygaya: Byen hvor Buddha oppnådde nirvana. Lubini: Det var i denne byen Buddha ble født. Sarnath: Det var her han for første gang etter oppvåkingen underviste andre. Kushingara: I denne byen døde Buddha i en alder av 80 år Mahabodi-tempelet i Bodygaya Ganges elven i Varanasi Kunst Hinduismen Buddhismen Gudefigurer I hinduismen er det mange guder og gudinner. De fleste hinduer har en hoved gud som de tilber mer enn de andre. Shiva Ganesha Sidharta Gautama var en prins i india, han var den første Buddhaen. Krishna, avatar til Vishnu Brahman Vishnu Tre hovedrettninger Shivaismen Vishnuismen Shaktismen Shiva er i sentrum Hinduismen - Buddhismen Det er ca 28% av Hinduistene som er shivaitter Shivaitt: Navn på en tilhenger av shivaismen Kilder http://isammeverden.cappelendamm.no/binfil/download.php?did=31552 De fleste bor i Sør-India eller helt i Nord Kort om Shiva Fremstilles som både mann og kvinne. Han er også frelseren og ødeleggeren. Konen hans er gudinnen Parvati og med henne har de gudesønnene Gansesha og Skanda. http://no.wikipedia.org/wiki/Shiva Askese, meditasjon, fruktbarhet, gavmildhet og ødeleggelse. Askese: Å øve seg i noe, for eksempel en levemåte. Ofte brukt i sammenheng med religion. Kunst er viktig for hinduistene. I hinduismen begynte de tidlig med å male, de malte på blandt annet palmeblader, tre og stoff. Men det finnes ingen bevarte bilder fra den tiden på grunn av klimaet. Det er derimot funnet hulemalerier fra helt tilbake til 578 e.Kr. Han er en av de viktigste gudene i Hinduismen, ved siden av Vishnu. http://snl.no/Shiva De fleste hinduer i Norge er Shivaitter Tilber Gudinnene, Shaktismen er den eneste rettningen der gudinnen er i sentrum. Det er ca 2% av hinduistene som tilhører Shaktismen. De fleste av tilhengerne finner man i Øst-India. Shaktistene mener at alle de store gudinnene er forskjellige utgaver av en hovedgudinne, som kalles Mahadevi Det finnes to typer gudinner:
De vennlige og snille -
Og de onde og skremmende Tilber Vishnu, en av de øverste gudene. Ca 70 % tilhører denne retningen. De tilber også hans avatarer, slik som Rama og Krishna. Avatar: Utbredt i hele India. Mange store templer er tilegnet Vishnu, Rama eller Khrisna. Kort om Vishnu Vishnu er en av de viktigste gudene i Hinduismen. Vishnu har fire armer. Han skal være en gud fyllt med kjærlighet og medfølelse. Vishnu har mange avatarer, de viktigste er Krishna og Rama. Gudinnen Laksmi er hans kone. Han er skaperen. Navnet på gudeformen til en gud som stiger ned på jorda for å redde den fra kaos og ødeleggelse I buddhismen er det ingen gud. Men de har likevel en skikkelse de ser opp til, Buddha. Buddha oppnådde nirvana og derfor ble han sett på som stifteren av buddhismen. For å bli Buddha må man bli opplyst, finne sannheten om verden. Man må også dedikere livet sitt til dette å gå i lære lenge. http://no.wikipedia.org/wiki/Vishnu Han oppdaget hvordan man kan oppnå nirvana og fikk derfor tittelen Buddha som betyr den oppvåknede. http://no.wikipedia.org/wiki/Buddha Historisk bakrgunn Det er vanskelig å si når Hinduismen begynte og hvordan. De har ingen gjenstander eller tekster som kan knyttes til begynnelsen. Men de har funnet ting fra den gamle Indus-sivilisasjon som var fra ca 3000-4000 år før vår tid som er knyttet til Hinduismen. Sidharta Gautama var en prins i India for ca 2500 år siden. Han levde et bekymringsløst liv i luksus da han var ung, men en dag fikk han se hvilkne forferdeligheter som var utenfor de gyldne portene til slottet. Sykdom, død og alderdom. Det førte til at han dro ut for å søke etter åndelige svar. Etter at han lenge hadde utført en askeese, ble han skuffet over resultatet. Han satte seg derfor ned under et fikentre, og opplevde den natten "oppvåkningen". Og det var slik han fikk ærestittelen Buddha, som også betyr "den oppvåknede". Ifølge en buddhistisk tradisjon skal skulpturer og gudebilder ha blitt lagd av Buddha da han fortsatt levde. Men de første skulpturene var ikke av Buddhas ansikt eller utseende, men av symboler som fotavtrykk eller oppvåkningens tre. Men ca 100 år etter kristus begynte de å skulpturere ansiktet til Buddha også.
Det er dette som er mest vanlig og det finnes mange flotte overdådige gudestatuer av Buddha. http://snl.no/buddhisme#menuitem8 Det var først på 1400-tallet hinduene begynte å male på papir. Bildekunsten i Hinduismen har ikke forandret seg stort siden 1800-tallet. I hjemmet til en hindu finner du ofte mange fargerike gudebilder rundt om i rommet. Den 8 delte veien Fullkommen forståelse eller perspektiv: Riktig tankemåte: Riktig tale: Riktig oppførsel: Riktig levebrød: Man skal forstå de fire edle sannheter Bekjempe fiendlighet og fremkalle harmløshet Snakke på en vennlig å snill måte med andre. Ikke lyge, fornærme, snakke to personer opp mot hverandre eller tomprate Følge de fem rettlingslinjene Ha et harmløst yrke. Ikke svindle eller rane Riktig bestrebelse: Evnen til å være entusiastisk og utrettelig på veien man må gå for å oppnå de andre 7 målene Riktig sindighet: Evnen til å være oppmerksom på sine egne tanker og handlinger Riktig konsentrasjon: Evnen til å konsentrere seg over en spesiell ting over lengre tid Hellige tekster Hinduismen Vedaene Ramayana Mahabharata Buddhismen Vinaya Pitaka Abhidamma Pitaka Sutta Pitaka I Hinduismen finnes det mange eldgamle skrifter, her er tre av de viktigste Er den eldste gruppen tekster vi kjenner. De er grunnlaget for Hinduismen. Vedaene består av 4 tekst samlinger: Rigveda, Yajurveda, Samaveda og Atharvaveda. Veda tekstene er shruti, de åpenbarte tenstene no.wdia.org/wiki/Veda Består av 18 bøker og er et av verdenslitteraturens største verk. Det er en episk historie om krig mellom søskenbarn. Historien ble skrevet ca 4 år f.Kr. Tilhører simitri, de menneskeskapte tekstene. http://no.wikipedia.org/wiki/Mahabharata Det er et langt heltedikt og regnes som det mest populære av hinduismens tekster. Teksten består av 7 bøker og ble skrevet i år 800 f.Kr Tekstene er oppsamlinger av buddhas lære etter hans død Tekstene var hovedsakelig skrevet for munkene men er nå også tatt i bruk av vanlige buddhister. Tipitaka De tre eldste tekstene i buddhismen Læresettninger og filosofiske skrifter. Skrifter om Buddhas ord og gjerninger. Skriftene er delt opp i fem deler. Disiplinære skrifter for munker og nonner. Disse skriftene er klosterregler. Karma Død Bli født Livets sirkel-Samsara I Hinduismen og Buddhismen blir man gjennfødt etter døden. Dette kalles samsara-sirkelen av gjennfødsler. Hva man blir gjennfødt som avhenger av hvor god karma man har hatt i det livet man har levd. Med god karma kan man f.eks bli født i et trygt og fint land inn i en familie med god råd. Men hvis man har dårlig karma kan man bli født inn i et fattig land rammet med krig, og en familie med masse sykdom og som er rammet hardt av fattigdom. Det kan også godt hende at du ikke blir gjennfødt som et menneske engang, du kan bli en padde eller en hest. Men det er ikke bare etter døden man får konsekvenser for hvilken karma man har. Hvis du var uhyggelig mot en fremmed person, kan det hende man må ha øynene åpne for fallende malingspann eller høye dørstokker. Nirvana- nirvana er det alle buddhister ønsker å oppnå. Det er tilstanden man kommer i når man har oppnådd "oppvåkningen". Man kan da velge å bryte av sirkelen av gjennfødelser. I Hinduismen oppnår de ikke "oppvåkningen" men de bryter ut av gjennfødslene Shivaitt: Guinnen durga Gudinnen Sarasvati Bønn Bønn har alltid vært sentralt i hinduismen. Hinduistene ber enten til gudestatuer eller bilder de har i hjemmet eller i tempelet. Det er mer vanlig med individuell bønn. Det et også vanlig å be gjennom meditasjon. Buddhistene mener at man ikke kan be til Buddha siden han, etter å ha oppnådd nirvana, ikke eksisterer. Men tilbedelse, bønn og offer gjør de likevel for enten å minne Buddha eller for å rette oppmerksomhet mot sentrale sannheter. Det er også vanlig å meditere, og munkene ser på det som et verktøy Buddha ga til dem. Vanlige Buddhister bruker meditasjon mer som et fri rom, for å trene sinnet uten forstyrrelser fra ytre utrykk. For mange Buddhister er bønn viktig i hverdagen. http://www.buddhisme.no/hva-er-meditasjon/buddhistisk-meditasjon/ De fem rettlingslinjer Jeg avstår fra å skade levende skapninger (drap, vold).

Jeg avstår fra å ta ting som ikke har blitt gitt meg (tyveri).

Jeg avstår fra seksuelle utskeielser, eksempelvis seksuelt misbruk.

Jeg avstår fra ukorrekt bruk av tale (lyve, frastøtende språk, baktaling, tomt prat).

Jeg avstår fra rusmidler som forkludrer sinnet og resulterer i likegyldighet. De fire edle sannheter Dukkha: Alt verdslig liv er utilfredsstillende, splittet og innebærer lidelse.

Samudaya: Det finnes årsak til lidelse: innbilning og forutinntatthet, grådighet, hat, arroganse og misunnelse (sinnsgiftene).

Nirodha: Det finnes en ende på lidelse, som er nirvana.

Magga: Det finnes en vei som leder ut av lidelsen, Den åttedelte veien. Leveregler Buddhismen har endel leveregler. Disse reglene er ikke bare oppskriften til å være et godt medmenneske men også en oppskrift til nirvana/ "oppvåkningen". Disse reglene er derfor veldig viktig for buddhistene og mange av dem følger reglene nøye. Høytider og ritualer Buddhismen I buddhistiske land er helligdagene knyttet til månefasene. Den viktigste dagen er fullmånen, men også Ny og halvmånedagene er hellige. På disse dagene er det vanlig å besøke templene for å meditere, lytte til prekner og opplesninger av hellige tekster. Vesak: Den viktigste høytiden er vesak, den foregår på fullmånedagen i mai. På denne dagen feires Buddhas bursdag, oppvåkning og død. Hva som foregår på denne dagen varierer fra land til land. Men det er felles at buddhistene besøker templer der de ofrer til statuer av Buddha, deltar i meditasjon og hører på en munk som leser opp hellige tekster. Det er også vanlig med tog i gatene i noen land. Overgangs ritualer I buddhismen spiller ikke overgangsritualer en like stor rolle som i andre religioner. Men de har noen ritualer.
I noen trosrettninger innenfor Buddhismen er det f.eks vanlig at etter unge gutter har komt i puberteten, blir de innviet til å være munker en kort tid. Det er ikke vanlig for Buddhister å gifte seg i tempelet, det skjer som oftest hos myndighetene. Men utifra hvilket Buddhistisk land du er i er det forskjellige ekteskapsritualer. På Sri-Lanka er det vanlig å invitere en munk til et måltid hjemme hos brudeparet. Da holder munken preken og leser fra hellige tekster. Etter bryllupet er det vanlig at paret besøker tempelet, bryllupet varer i flere dager og det er mange ritualer knyttet til det. Høytider og ritualer Hinduismen I Hinduismen er det mange høytider og fester, noen er knyttet til årstidene mens noen er knyttet til gudene. Diavali: Diavali er en lysfest som feires i månedskifte mellom oktober/november. De feirer forskjellige ting i de forskjellige delene av India. I nord feirer de Ramas hjemkomst etter kampen mot demonkongen Ravana. I sør feries Krishnas seier. Gudinnen Laksmi har også stor rolle i feiringen. Alle Hinduer ser veldig fram til feiringen av Diavali. Husene vaskes og pyntes med lys og de kler seg pent med nye klær. Det er en gledesfest der det gode seiret over det onde. Overgangsritualer Elev stadiet Familieforsørgerstadiet Skogsboerstadiet Asketstadiet I Hinduismen har de en lære om fire livsstadier. Unge guttter får religiøs opplæring På dette livsstadiet er det riktig å prioritere makt og rikdom og esterisk og erotisk nytelse. Dette skjer når barna er voksne og gir mulighet til egen religiøs utvikling. Dette er ikke vanlig å gjøre lengre. Her er målet gjennom meditasjon, yoga og askese å oppnå frelse, moksha. Til alle disse stadiene er det knyttet mange overgangsritualer. De vanligste er knyttet til fødsel, giftemål og død. Hva er religion? Ordet religion er latin og betyr å være bundet til noe. Menneskene som tilhører en religion tror på noe utenfor dem selv. Religion gir en dypere mening med livet som leves her og nå. Troen handler også om livet etter døden. Det er fem verdensreligioner, og hvilken religon menneskene tilhører kommer som oftest an på hvor de bor i verden. Det er også vanlig å ha et slags alter med pynt,lys gudestatuer og eventuelt blomster i hjemmet. (Skulle vært bilde av et hjemme alter)
Full transcript