Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego

No description
by

on 2 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego

1. Zanieczyszczenia powietrza
2. Charakterystyka chorób układu oddechowego
3. Astma oraz nowotwory płuc
4. Wpływ palenia tytoniu na zdrowie człowieka
Zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego
Zanieczyszczenia powietrza dzielimy na:
1.
pyłowe
- takie które powstają podczas spalania, kruszenia lub ścierania substancji stałych. Ich emisja towarzyszy niemal wszystkim procesom produkcyjnym. Dla zdrowia człowieka najbardziej niebezpieczne są najmniejsze cząstki pyłu, które nie są zatrzymywane w początkowych odcinkach dróg oddechowych.


2.
gazowe -
powstają głównie podczas spalania paliw kopalnych węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej oraz gazu ziemnego.
Są to:
a) tlenek węgla (czad) - łatwiej niż tlen łączy się z hemoglobiną, powodując niedotlenienie oranizmu, a w skrajnych wypadkach śmierć.
b) tlenek siarki (IV) reaguje z wodą obecną w drogach oddechowych, tworząc kwas siarkowy (VI), który uszkadza ochronną warstwę śluzu i ułatwia wnikanie drobnoustrojów chorobotwórczych do organizmu.
c)
tlenek azotu -
uszkadza nabłonek oddechowy oraz śródbłonek naczyń włosowatych pęcherzyków płucnych, poraża mechanizmy obronne układu oddechowego i powoduje rozedmę płuc, zwiększa zapadalność na bakteryjne zapalenie płuc, przyśpiesza starzenie organizmu.
d)
benzopiren -
związek o silnych właściwościach rakotwórczych. Jest on ubocznym produktem przeróbki węgla i jednym ze składników spalin samochodowych oraz dymu tytoniowego.

Katar
Jest najczęściej chorobą pochodzenia wirusowego. Czynnikiem sprzyjającym jego rozwojowi jest oziębienie ciała. U dzieci jego następstwem może być zapalenie ucha środkowego. Długo utrzymujący się katar może obejmować zatoki przynosowe i prowadzić do zapalenia zatok.
Grypa
Jest chorobą zakaźną o ostrym przebiegu wywołaną przez różne odmiany wirusa grypy. Występuje zwykle pod postacią fali zachorowań, pojawiających się w tych samych regionach co dwa, trzy lata. Do charakterystycznych objawów należą: dreszcze, bóle mięśniowo-stawowe, suchy kaszel wysoka gorączka, katar. Częstym powikłaniem o grypie jest zapalenie mięsnia sercowego.
Zanieczyszczenia powietrza
Zanieczyszczeniami powietrza nazywa się wszelkie substancje pochodzenia naturalnego oraz powstające w wyniku działalności człowieka, które znajdują się w powietrzu atmosferycznym, a nie są jego naturalnymi składnikami.
Zapalenie oskrzeli:
czyli zapalenie miąższu płucnego jest groźną chorobą, na którą można zachorować w każdym wieku. Zapalenie oskrzeli atakuje chorego najczęściej wiosną bądź jesienią. Bardzo łatwo może zapaść na nie organizm osłabiony chorobą, np. grypą czy zwykłym przeziębieniem. To choroba, która może przybrać dwojaką formę. W medycynie wyróżnia się: ostre zapalenie oskrzeli, wywoływane przez wirusy grypy i bakterie atopowe (trwa do 3 tygodni),przewlekłe zapalenie oskrzeli, na które składa się niedoleczone ostre zapalenie oskrzeli lub przewlekły kontakt z dymem papierowym i pyłami.

Rozedma płuc
to przewlekła choroba obejmująca płuca, której istotą jest nieprawidłowe powiększenie pęcherzyków płucnych oraz zmniejszenie się ich ilości. Wypełniają się one nadmiernie powietrzem, a to powoduje opory w krążeniu płucnym i obciąża serce.
Gruźlica
powszechna i potencjalnie śmiertelna choroba zakaźna, wywoływana przez prątka gruźlicy. Gruźlica dotyczy najczęściej płuc (gruźlica płucna) lecz również może atakować ośrodkowy układ nerwowy, układ limfatyczny, naczynia krwionośne, układ kostno-stawowy, moczowo-płciowy oraz skórę

Zapalenie płuc
jest to ostry stan zapalny miąższu płucnego wywołany przez bakterie, wirusy, mykoplazmy, riketsje, grzyby, pierwotniaki, pasożyty, czynniki chemiczne i fizyczne. Najczęściej zapalenie płuc wywołują bakterie oraz wirusy. Jeżeli dojdzie do martwicy miąższu i zniszczenia przegród międzypęcherzykowych, powstaje ropień płuca.

Astma oskrzelowa
Astma to jedna z najczęstszych przewlekłych chorób układu oddechowego. Przyczyny jej powstawania są złożone i zależą od postaci choroby, ale istotą astmy jest przewlekły stan zapalny dróg oddechowych, prowadzący do rozwoju nadreaktywności oskrzeli i ich skurczu, odpowiedzialnego za duszność i świszczący oddech. Od połowy XX wieku obserwuje się wzrost zapadalności na astmę, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich 2-3 dekad. Dotyczy to w szczególności krajów wysoko rozwiniętych.

Przyczyny:
Skąd bierze się astma?

Wzrost zachorowań na astmę dotyczy w szczególności krajów wysoko rozwiniętych, z silną gospodarką przemysłową i wysokim poziomem higieny. Uważa się, że zanieczyszczenie powietrza oraz “zachodni styl życia”, czyli przebywanie w zamkniętych, klimatyzowanych pomieszczeniach, nałogi i zła dieta, przyczyniają się do powstania astmy.

Gruźlica
Zapalenie oskrzeli
Objawy

* duszność
* kaszel
* ściskanie w klatce piersiowej
* świszczący oddech.

Typowe dla astmy jest występowanie napadów duszności i kaszlu w nocy i nad ranem. Pomiędzy napadami większość chorych nie odczuwa żadnych objawów.
Objawy astmy mają najczęściej charakter napadowy. Pomiędzy napadami większość chorych nie odczuwa żadnych dolegliwości. Duszność i kaszel ustępują samoistnie albo po leczeniu (często wystarcza przyjęcie szybko działającego leku rozkurczającego oskrzela). U niektórych chorych jedynym objawem astmy jest uporczywy kaszel (mówimy wtedy o tzw. wariancie kaszlowym astmy).

Oskrzela u osoby zdrowiej i u osoby chorej
Przebieg
Szacuje się, że choruje na nią prawie 10% dzieci i około 5% dorosłej populacji. Przebieg astmy może przebiegać gwałtownie lub stopniowo. W gwałtownym zaostrzeniu choroby objawy mogą się rozwinąć w ciągu kilku minut lub godzin od zadziałania wywołującego czynnika i szybciej ustępują po podaniu leków.

Leczenie
Największe znaczenie dla chorego ma zrozumienie różnicy pomiędzy lekami kontrolującymi chorobę, a lekami stosowanymi doraźnie.

Leki kontrolujące chorobę stosuje się regularnie, niezależnie od tego, czy objawy astmy są obecne, czy nie. Zwykle nie działają natychmiast, a efekt ich stosowania pacjent odczuwa dopiero po kilku tygodniach.
Leki stosowane doraźnie – przyjmowane w celu zmniejszenia nasilenia objawów. Nie leczą procesu zapalnego w oskrzelach, a jedynie rozszerzają oskrzela, zmniejszając objawy astmy. Najczęściej stosowane są szybko działające leki rozkurczające oskrzela. Zwiększone zapotrzebowanie na leki stosowane doraźnie (konieczność stosowania inhalacji częściej niż zwykle, szybsze zużywanie opakowania leku) może świadczyć o pogorszeniu kontroli astmy i jest wskazaniem do kontaktu z lekarzem.

Rak płuc
jest obecnie najczęściej występującym nowotworem złośliwym na świecie.
Objawy
Od powstania pierwszej komórki nowotworowej do ujawnienia się choroby mija zwykle kilkanaście lat. To z tego powodu często raka odkrywa się zbyt późno. Ponadto łatwo przeoczyć jego pierwsze objawy: kaszel , chrypkę, duszności, krótki oddech ze świstem, złe samopoczucie, ogólne osłabienie, szybkie męczenie się, brak apetytu, nocne poty, kłucie i pobolewanie w klatce piersiowej, powtarzające się stany zapalne oskrzeli, odpluwanie żółto-białej wydzieliny czy obecność krwi w plwocinie - zwłaszcza gdy na zmianę nasilają się i ustępują, co nierzadko zdarza się przy tej chorobie. Ponieważ takie objawy mogą towarzyszyć „zwykłemu" przeziębieniu, często są przez chorych lekceważone. Pacjenci leczą się domowymi sposobami, zamiast szybko zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu, by zbadał ich i zlecił wykonanie badania rentgenowskiego płuc. Trzeba pamiętać, że dopiero spory guz może uciskać duże naczynia krwionośne śródpiersia (przestrzeni dzielącej prawe i lewe płuco) i powodować obrzęk szyi, twarzy. Kiedy zacznie uciskać nerwy, pojawi się ból barku. Bywa też, że guz uciska przełyk, utrudniając połykanie.

Leczenie
Leczenie raka płuc
Wybór terapii zależy od rozległości i rodzaju nowotworu. Jeśli guz zostanie wykryty we wczesnym stadium, bez przerzutów - zwykle usuwa się zajęty przez raka płat płuca. Ze względu na ryzyko nawrotu część chorych poddawana jest napromienianiu (radioterapii) po operacji. W niektórych przypadkach operację poprzedza chemioterapia. Bywa i tak, że chory nie kwalifikuje się do zabiegu. Wtedy zwykle pozostaje tzw. leczenie zachowawcze: radio- lub chemioterapia. Czasem obie te metody stosuje się łącznie co pozwala ok. 30 - 40 proc. ciężko chorych przeżyć ponad rok.

Wpływ palenia tytoniu na zdrowie człowieka
Palenie papierosów wywołuje:
· co drugi zgon z powodu chorób nowotworowych u mężczyzn
i około 15% zgonów nowotworowych u kobiet,
· około 40% przypadków choroby niedokrwiennej serca,
· 80- 90% przewlekłych chorób płuc

Obecnie wiadomo, że tytoń jest przyczyną co najmniej dwudziestu pięciu grup chorobowych zagrażających życiu. Należą do nich różne zmiany nowotworowe, niekiedy bardzo niebezpieczne, i choroba wieńcowa. Pojawiający się w jej efekcie zawał serca to jedna
z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Statystyki brzmią groźnie. Blisko 95% złośliwych nowotwór płuc występuje u osób palących. Zaś wśród stosunkowo nielicznych zmian nowotworowych rozwijających się w płucach osób niepalących, prawie 1/3 to efekt palenia biernego - wdychania dymu z papierosów palonych przez współmałżonka w domu czy kolegów w pracy. Wpływ dymu tytoniowego na płuca jest wyjątkowo szkodliwy - dopiero po 10 latach od definitywnego rozstania z papierosami ryzyko zachorowania na raka płuc zmniejsza się do poziomu występującemu w przypadku osób niepalących. Także na inne nowotwory układu oddechowego - nowotwory jamy ustnej, gardła, przełyku i krtani - osoby palące narażone są nawet 20 razy częściej niż niepalące. Również częstsze zapadanie na choroby układu krążenia należy do smutnych rezultatów palenia tytoniu. Towarzyszą one palaczom bez względu na to, czy używają papierosów ze zmniejszoną ilością nikotyny, czy tradycyjnych. Palenie tytoniu zwiększa zapotrzebowanie organizmu na tlen, nawet już po wypaleniu papierosa. Zarazem przyczynia się do stałego niedotlenienia części krwinek.

Płuca palacza
Wykonały
Elżbieta Kwiecińska
Joanna Mikrut
Full transcript