Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

No description
by

huynh van binh

on 8 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2.3.2 nguyên nhân chủ quan
2.3.1 Nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO VĂN HÓA ĐỌC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
3.1 Nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện đại học Văn Hóa Hà Nội
CHƯƠNG 1 : SƠ LƯỢC CHUNG VỀ VĂN HÓA ĐỌC VÀ KHÁI QUÁT VỀ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
2.3 Nguyên nhân khiến sinh viên không hứng thú với văn hóa đọc
“VĂN HÓA ĐỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI HIỆN NAY”
Thành viên


1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

6. CẤU TRÚC CỦA BÀI NGHIÊN CỨU
Ngày nay , cụm từ “Văn hóa đọc” đã và đang trở thành đề tài sôi nổi của xã hội . Bởi văn hóa đọc dần có vị trí quan trọng trong nhận thức của mỗi con người .
1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Vấn đề văn hóa đọc và phát triển văn hóa đọc những năm gần đây đã được các nước trên thế giới quan tâm và đã có những hoạt động cụ thể nhằm tôn vinh , giữ gìn và phát huy văn hóa đọc trong thời đại bùng nổ thông tin
2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
Đề tài tập trung nghiên cứu, khảo sát thực trạng văn hoá đọc sinh viên Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội, đồng thời đề xuất giải pháp định hướng phát triển văn hoá đọc cho sinh viên Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội.
3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
4. Đối tượng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu

+ Đối tượng nghiên cứu : Văn hóa đọc
+ Khách thể nghiên cứu : Sinh viên trường đại học Văn Hóa Hà Nội.

5.Phương pháp nghiên cứu

+ Phân tích và tổng hợp tài liệu
+ Điều tra bằng phiếu hỏi
+ Quan sát
+ Thống kê số liệu

6. CẤU TRÚC CỦA BÀI NGHIÊN CỨU.

Chương 1 : Sơ lược chung về văn hóa đọc của sinh viên hiện nay

Chương 2 : Thực trạng và nguyên nhân ảnh hưởng đến văn hóa đọc của sinh viên đại học văn hóa hà nội

Chương 3: Các giải pháp nâng cao văn hóa đọc cho sinh viên trường đại học văn hóa hà nội


1.1 Những vấn đề lý luận chung về văn hóa đọc
1.1.1 Khái niệm văn hóa đọc
1.1.2 Nội dung của văn hóa đọc
1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa đọc

1.2 Tổng quan về sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội

1.3 Vai trò của văn hóa đọc đối với sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội
1.1 Những vấn đề lý luận chung về văn hóa đọc
- Văn hóa đọc là gì ?
1.1Những vấn đề lý luận chung về văn hóa đọc
- Thế nào là đọc có văn hóa ?
1.1.2. Nội dung của văn hóa đọc
1.1.1 Khái niệm văn hóa đọc
Theo ThS. Chu Vân Khánh, văn hóa đọc là một loại hình hoạt động văn hóa, bởi lẽ: Đọc sách là tiêu thụ, quảng bá những giá trị văn hóa và các giá trị từ sách báo mà người đọc tiếp nhận, đã được thực thao và làm nền tảng để tiếp tục sáng tạo nên những giá trị mới. Vì vậy, có thể xem văn hóa đọc là một chỉ số văn hóa của một cộng đồng, một xã hội.
+ Nhu cầu đọc
+ Thói quen đọc và sở thích đọc

+ Kỹ năng đọc

+Văn hóa ứng xử với tài liệu
1.1.3Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa đọc
- Môi trường xã hội

-Lứa tuổi

-Trình độ văn hóa

-Sự phát triển của khoa học công nghệ

-Hoạt động của thư viện

-Phương pháp đào tạo đại học hiện nay
1.2 Tổng quan về sinh viên đại học văn hóa Hà Nội
Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội nằm trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa- Quận Đống Đa. Là một cơ sở đào tạo công lập có uy tín trong hệ thống đào tạo đại học của nước ta.
Nhóm ngành mà trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội tập trung đào tạo là khoa học xã hội
Trường có thư viện với nhiều loại sách báo phục vụ cho việc đọc, học tập và nghiên cứu
1.3 Vai trò của văn hóa đọc đối với sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN VĂN HÓA ĐỌC CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
2.1 Nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa đọc của sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội

2.1.1 Nhân tố khách quan

2.1.2 Nhân tố chủ quan
2.2 Thực trạng văn hóa đọc của sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội
2.2.1 Nhận thức của sinh viên về văn hóa đọc
2.2.2 Mục đích sinh viên đại học văn hóa tiếp xúc với văn hóa đọc
2.2.3 Tần suất lên thư viện tìm đọc sách của sinh viên
2.2.4 Thời gian , kinh phí sinh viên dành cho việc đọc sách
2.2.5 Nguồn cung cấp tài liệu phục vụ cho việc đọc sách
2.2.6 Ý thức đọc sách và giữ gìn sách sau khi đọc
2.2.7 Ý kiến của sinh viên đối với văn hóa đọc tại đại học văn hóa Hà Nội
2.2.8 Đánh giá thực trạng việc sinh viên không hứng thú với văn hóa đọc
2.3 Nguyên nhân khiến sinh viên không hứng thú với văn hóa đọc

2.3.1 Nguyên nhân chủ quan

2.3.2 Nguyên nhân khách quan

2.1 Nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa đọc của sinh viên Đại học Văn Hóa Hà Nội
2.1.1 Nhân tố khách quan
2.1.1.1Mạng Internet
Internet là phát minh vĩ đại của nhân loại. Song, nó cũng tác động không nhỏ đến văn hóa đọc truyền thống. Liệu sách, báo in sẽ còn tồn tại?
2.1.1.2 Phương pháp dạy và học trong trường đại học hiện nay
Phương pháp dạy và học trong trường đại học hiện nay có ảnh hưởng rất lớn đến trình độ, văn hóa đọc của sinh viên
2.1.2 Nhân tố chủ quan
2.1.2.1 Do thói quen của sinh viên
Sinh viên hiện nay rất lười đọc sách họ có nhiều mối quan tâm hơn trên mạng Internet và họ chỉ đọc sách khi có yêu cầu của giảng viên để tìm tài liệu cho môn học, hay dựa dẫm vào tài liệu, mạng Internet...
2.1.2.2 Do tâm lí thi cử của sinh viên

Đa số các bạn sinh viên khi sắp đến thời gian thi cử mới cuỗng cuồng đi tìm tài liệu học. Điều này ảnh hưởng lớn đến lượng kiến thức mà các bạn tiếp thu.

2.1.2.3 Do nhu cầu đọc của sinh viên
2.1.2.4. Khả năng tiếp nhận thông tin từ việc đọc sách
2.2 Thực trạng văn hóa đọc của sinh viên Đại học Văn Hóa Hà Nội
2.2.1 Nhận thức của sinh viên về văn hóa đọc
Qua sách, chúng ta có thể trở về quá khứ, nhìn lại chính mình và rồi tiếp bước đến tương lại với biết bao lợi ích từ việc đọc sách, mỗi người chúng ta đặc biệt là những người trẻ tuổi cần tạo cho mình thói quen đọc sách mỗi ngày.
2.2.2 Mục đích sinh viên Đại học Văn Hóa tiếp xúc với văn hóa đọc
Mục đích chung của việc đọc sách là nâng cao nhận thức, hiểu biết về những vấn đề nào đó trong đời sống, chính trị xã hội
2.2.3 Tần suất lên thư viện tìm đọc sách của sinh viên
Bảng 2.2.3 Tổng hợp đánh giá tần suất lên thư viện tìm đọc sách của sinh viên


2.2.4 Thời gian và kinh phí sinh viên Đại học Văn Hóa Hà Nội dành cho việc đọc sách
Với 200 phiếu được phát ra với 4 đáp án chúng tôi đã thu được kết quả về thời gian sinh viên Đại Học Văn Hóa dành cho việc đọc sách như sau
Bảng 2.2.4a: Bảng thể hiện thời gian sinh viên trường Đại học Văn Hóa dành thời gian cho việc đọc sách
Hiện nay, trung bình giá một quyển sách bán chạy, nổi tiếng khoảng 60-80 ngàn VNĐ. Vì vậy, đối với sinh viên giá sách cũng là một trở ngại lớn. Tuy giá thành của hầu hết sách khá cao nhưng chất lượng cả về mẫu mã lẫn nội dung đều không đạt chất lượng, không tương xứng với giá tiền, chính vì vậy sinh vien cảm thấy e ngại và đắn đo khi quyết định mua một cuốn sách.


2.2.5 Nguồn cung cấp tài liệu phục vụ cho việc đọc sách
Trên thị trường ngày nay có rất nhiều các loại sách có nội dung không văn minh. Vậy nên, việc chọn sách để đọc là vô cùng quan trọng, bởi những kiến thức trong sách sẽ ảnh hưởng đến nhận thức và suy nghĩ của chúng ta.
Biểu đồ 2.2.5: Biểu đồ thể hiện nguồn tài liệu mà sinh viên Đại học Văn Hóa Hà Nội thường tìm đọc.
2.2.6 Ý thức đọc sách và giữ gìn sách sau khi đọc.
Biểu đồ 2.2.6 : Biểu đồ thể hiện cách bảo quản sách của sinh viên Đại học Văn Hóa
2.2.7 Ý kiến của sinh viên với văn hóa đọc
Văn hóa đọc của sinh viên hiện nay thực sự đáng lo ngại, khi mà nhiều bạn học sinh sinh viên cho rằng “việc đọc sách hiện nay là lạc hậu, là tốn nhiều thời gian, không hiệu quả so với việc tìm kiếm tài liệu trên mạng Internet” Thế kỉ XXI với các thiết bị công nghệ phát triển như vũ bão, thì việc sinh viên hiện nay không hứng thú với việc đọc sách báo truyền thông và dần mất đi văn hóa đọc là một điều đương nhiên.
2.2.8 Đánh giá thực trạng sinh viên không hứng thú với văn hóa đọc

2.3.1 Nguyên nhân chủ quan

2.3.2 Nguyên nhân khách quan


Ảnh hưởng của các phương tiện giải trí và mạng Internet
thị trường sách hiện nay quá hỗn tạp
Học, làm thêm, giải trí và cả thời gian để...yêu đã chiếm hết quỹ thời gian của họ.
3.1 Nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện trường Đại học Văn hóa Hà Nội

3.2 Tăng cường giáo dục văn hóa đọc

3.3 Nâng cao tính tích cực của sinh viên
49% sinh viên muốn nhà trường mở thêm các câu lạc bộ sách,mở những ngày hội sách trong năm để sinh viên được trau dồi thêm nhiều kiến thức.Tiếp xúc với sách nhiều hơn để tạo lập một thói quen đọc sách.
21,5 % góp ý cho nhà trường cần phải tuyên truyền với sinh viên về những tác dụng bổ ích của sách đem lại với mỗi cá nhân sinh viên đang học tại trường.
17% muốn nhà trường quan tâm đầu tư trang thiết bị,sách giáo trình,tài liệu tham khảo cho hệ thống thư viện.
17% sinh viên còn lại khá rụt rè trong việc đưa ra những góp ý giúp nhà trường nâng cao chất lượng thư viện.

Trường ĐẠI HỌC VĂN HÓA cần tổ chức các cuộc thi về sách để sinh viên có thêm những kiến thức,thời gian tìm hiểu những tác giả hay những cuốn sách bổ ích
3.2 Tăng cường giáo dục văn hóa đọc
Vậy chúng ta cần làm gì để tăng cường văn hóa đọc cho sinh viên : Xác định mục đích,mục tiêu và kế hoạch đọc
3.3Nâng cao tính tích cực của sinh viên
Kết luận
NGUYỄN NGỌC HẠ MIÊN
BÙI THỊ THANH HƯƠNG
HOÀNG THỊ VÂN ANH
ĐINH THỊ MAI ANH
NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
Full transcript