Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Grønlændernetværksdage 10. nov. 2014, bbb

Oplæg v. Birgitte Bækgaard Brasch
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 11 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Grønlændernetværksdage 10. nov. 2014, bbb

Dobbeltdiagnose
Samtidig forekomst af psykisk lidelse og misbrug

Dobbeltdiagnose
Gruppediskussioner
Oplever I brugere med dobbeltdiagnose i jeres tilbud?

Ser i det hos jeres brugere, eller hos deres pårørende eller nærmeste omgangskreds?

Hvad betyder det for, hvordan I tilgår brugerne?
Begrebet bruges også på andre områder i sundhedsvæsenet, fx om samtidig forekomst af hjertelidelse og diabetes
F00-09: Organiske psykiske lidelser: fx demens, delir, psykiske lidelser forårsaget af hjernebeskadigelser m.m.

F10-19: Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af alkohol eller andre psykoaktive stoffer.

F20-29: Skizofreni og andre psykotiske lidelser.

F30-39: Affektive sindslidelser: Fx depressioner, manier, uni- eller bipolære.

F40-49: Nervøse og stress-relaterede tilstande: Fx fobier, angst, OCD m.fl.

F50-59: Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer: Fx spiseforstyrrelser, søvnforstyrrelser, sexuelle funktionsforstyrrelser m.fl.

F60-69: Forstyrrelser og forandringer af personlighedsstruktur og adfærd, fx personlighedsforstyrrelser og spillelidenskab.

Psykiatriske diagnoser


Misbrug defineres som et forbrug, der har et omfang og sker på en måde, så det medfører legemlige, psykologiske og/eller sociale skader for individet og/eller dennes omverden.

Jf. Verdenssundhedsorganisationen WHO


Misbrug
v. Birgitte Bækgaard Brasch
Af stoffer eller alkohol


Personen bruger større og større mængder for at få den samme virkning
Personen får det fysisk og psykisk dårligt, hvis han/hun ikke får stoffet (abstinenssymptomer)
Personen længes så meget efter stoffet, at det er svært at tænke på andet
Det er vigtigere for personen at bruge stoffet end at tage hensyn til andre mennesker og de aftaler man har, fx skole og arbejde
Personen har svært ved at styre, nedsætte, holde op med sit brug af stoffet
Personen bliver ved med at bruge stoffet, selvom han/hun har indset, at det er skadeligt

www.stofinfo.dk

Afhængighed
En del misbrugere udvikler afhængighed. Afhængighed er tilstede når tre (eller flere) af disse tegn er en realitet:
Risikoen for at blive syg pga. alkohol er LAV ved et forbrug på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd.

Risikoen for at blive syg pga. alkohol er HØJ ved et forbrug på 14 genstande om ugen for kvinder og 21 for mænd.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger


I Danmark er ca.:

140.000 mennesker afhængige af alkohol
100.000 mennesker afhængige af medicin, fx beroligende midler og sovemidler
33.000 mennesker afhængige af narkotika (stofmisbrug) fx hash, kokain, heroin, amfetamin m.m.
Det anslås at ca. halvdelen af de mennesker, der indlægges på psykiatriske afdelinger har et misbrug af alkohol, medicin eller stoffer.


www.psykiatrifonden.dk
www.stofinfo.sst.dk


Misbrug i tal
Mange faktorer kan spille ind:

Opvækstvilkår og trivsel i barndom og ungdom
Sociale forhold, kriser, sorg m.m.
Selvmedicinering, dvs. forsøg på at dæmpe symptomer på psykisk lidelse (angst, tristhed, grubleri)
Forhold i samfundet, fx kortere indlæggelsestider (tidligere boede de svært psykisk syge på statslige institutioner og havde ikke så megen kontakt til samfundet)Årsager til misbrug

Dobbeltproblematik - fire undergrupper


Tankeekko (man hører sine tanker, som om de blev talt), tankepåføring, tankeudsendelse eller tanketyveri
Forskellige vrangforestillinger knyttet til kroppen og kropsdele, til sanseoplevelser, til at man påføres handlinger, følelser o.l. fra fremmede
Hører stemmer, som løbende kommenterer ens adfærd eller diskuterer vedkommende i tredje person
Andre vedvarende "bizarre" vrangforestillinger. dvs. forestillinger som er uforståelige og ofte fuldstændigt umulige

Hvordan stilles diagnosen skizofreni?

Menneskesyn overfor mennesker med misbrug og psyk. lidelse
Kommunikation – gå med fremfor mod
Vigtigt at begynde samtale/motivering etc. under abstinensfasen
Analyse af misbrug (adfærd, mønstre, øvrige problemer)
Realistisk målsætning
Støtte (menneskelig, terapeutisk, medicinsk)
De fysiske behov : ernæring, væske, søvn
Kontakt og behandling
- ved misbrug og/eller psykisk lidelse

Psykiske
Fysiske
Sociale
Organisatoriske
Fordomme
Udfordringer for borgeren

Social / Sundhed er adskilt
Stort behov for koordination
Forskellige faggrupper i sektorerne
Forskellige ideologier
Forskelige behandlingsmetoder
Kender ikke hinandens organisering
Svært ved at forstå hinanden
Svært ved at anerkende hinanden
Svært at samarbejde og koordinere
Udfordringer for samfundet
- hvem gør hvad?
Nej! En borger med behov for psykiatrisk behandling kan ikke afvises i det psykiatriske system med henvisning til, at borgeren har et misbrug.

Den læge der vurderer behovet for indlæggelse kan dog godt vurdere, at behandlingen ikke er akut, og derfor ikke kræver akut indlæggelse.
Så længe en borger er indlagt på et psykiatrisk sengeafsnit, varetages behandlingen af både psykisk lidelse og misbrug i psykiatrien.


Kan borgere afvises af psykiatrien
pga. misbrug?

Inspiration: www.sundhed.dk


Daglige hallucinationer ledsaget af vrangforestillinger
Sproglige tankeforstyrrelser i form af dannelse af nye ord, tankestop, uforståelig eller usammenhængende tale
Kataton adfærd. Dvs. enten svær uro, ofte med gentagen adfærd, eller at personen går helt i stå og kan stivne i bestemte stillinger
Negative symptomer:
Apati – Affladning af følelser – Passivitet og mangel på initiativ – Social tilbagetrækning og isolation – Manglende initiativ og interesser – Dårlig kommunikation verbalt og nonverbalt


Mindst et af følgende tegn:
Eller mindst to af følgende symptomer:
Forandringscirklen
Kommunen har ansvar for misbrugsbehandling, jf. bl.a. Serviceloven og Sundhedsloven
Kommunen har ansvar for social støtte, jf. bl.a. Serviceloven
Regionen har ansvar for behandling af den psykiske lidelse, jf. Sundhedsloven og Psykiatriloven


For borgere med psykisk lidelse og misbrug gælder grundlæggende:
Øvelse
Tal sammen om jeres målgruppe:

Ca. hvor mange har en dobbeltproblematik? Vurder hvor mange af dem med dobbeltproblematik, der tilhører målgruppe A, B, C, D.

Lav en cirkel og del den ind i de fire felter.
Kvinde, 51 år

Hun virkede meget træt og lå hen over bordet sidst på eftermiddagen, jeg spurgte til, hvordan hun havde det og fik en lang forklaring om, at der var en kvinde inde i hende som sagde grimme ting til hende, og bestemte hvor hun skulle kigge hen etc.

Hun sagde, at sådan havde det været i to år og fortalte videre om, hvordan hun flere gange har været indlagt på psyk.; men at lægerne ikke tror på hende.

Dagen efter:
Hun snakkede igen om den kvinde, som har besat hende. Hun har det tydeligvis MEGET dårligt. Jeg spurgte igen til, hvordan jeg kunne hjælpe hende, og nu vil hun have, at jeg skal ringe til politiet og melde den kvinde som har besat hende. Jeg sagde selvfølgelig, at det kunne jeg ikke, men at hun var velkommen til selv at kontakte politiet. Så blev hun lidt vred, og sagde om det ikke var meningen, at vi mennesker skulle hjælpe hinanden etc.

Efter eget valg har hun ønsket at blive kørt ud til psykiatrisk hospital. Jeg har kørt hende ud lige efter aftensmad. Hun sagde, lige før vi skulle af sted, at hun har hørt i sit hoved, at vi kommer ud for en ulykke på vej derud.

Nogle dage senere:
Har været psykisk ustabil i dag, nogle gange begynder hendes hoved at køre frem og tilbage, hendes tunge kører rundt (det er ikke hende, der laver de øvelser, det er hende healeren).

Det, som kan hjælpe hende på andre tanker er: fysisk aktiviteter, svømning, madlavning og gå tur samme med hende.

Case 1:

Kvinde, ca. 52 år

Hun fortæller, at hun bliver psykisk tortureret af en pensioneret betjent. Det er sket over ca. 3 år. Han overvågede hende i hendes gamle lejlighed og har fundet ud af, hvor hun bor nu. Han er Jehovas Vidne og vil have hende med i det; men de har så ikke fundet hendes nuværende adresse, siger hun. Hun har meldt den pensionerede betjent til politiet 3 gange; men de mener, hun skal have psykiatrisk behandling. Hun har været indlagt nogle gange. De siger hun er ved at få skizofreni. Men hun fejler ikke noget, siger hun. De vil bare ikke tro på det, hun fortæller - og hun får det dårligt af medicinen, så det vil hun ikke have.

Hendes kæreste tvivler ind imellem på hendes oplevelser af, at en betjent chikanerer hende, og hendes voksne datter magter ikke at høre på hendes problemer. Betjenten er også skyld i at andre grønlændere ser skævt til hende, oplever hun.

To måneder senere
Hun fortalte lidt den samme fortælling som tidligere, hvor en pensioneret betjent udspionerer hende og er i ledtog med Jehovas Vidner osv. Der er sat vagter på hende, som får penge for at holde øje med hende alle vegne.

Hun gjorde flere gange opmærksom på, at det ikke bare er noget hun siger; men det er den alvorlige virkelighed – så hun ville gerne advare os. Hendes læber bævede og hun fældede en tåre ind imellem, så hun har det skidt lige nu.

Vi lyttede til hende. Vi sagde, at det var godt hun fortalte hvad hun oplevede, samt hun altid kunne komme og snakke med os.

Otte måneder senere
Hun fortalte at viceværten (der skulle lave radiatoren) har behandlet hende meget dårligt og han har snakket meget dårligt til hende. Hun følte at han forskelsbehandler hende i forhold til andre beboere, og den behandling har gjort meget ondt på hende.

Ni måneder senere
Hun turde ikke tage hjem til sin lejlighed, hvor hun jo bliver overvåget i døgndrift. Hun går af og til på et bestemt værtshus – og hver gang hun går hjem dukker den betjent op og fortæller alt om hendes gøren og laden (og kun i de situationer – og hun drak aldrig ret meget måske kun et par øl). Hun ser ikke syner eller er psykisk syg, så dem der sagde det var også infiltreret eller bange for at miste deres arbejde.
Case 2
Kvinde, 53 år

Hun havde det rigtig dårligt i går, da hun kom. Hun havde taget en taxa for at nå at skrive sig til middag. Hun var meget træt og lagde sig på sofaen i gangen. Hun ville ikke ligge i hvilerummet, for der var stemmer. Jeg sagde, at hun så måske kunne forstå at det var i hendes hoved, nu hvor de også var i soverummet og ikke bare i hendes lejlighed. Men nej hun føler sig forfulgt og overvåget.

Dagen efter
Hun kom i dag og sagde, at hun havde det meget bedre og kunne godt se, at hun i går var dårlig. Jeg tilbød hende at tage med til hendes læge, bare som en støtte, men det afviste hun og sagde, at alle ville ta´ hende med til lægen, og hun havde ikke brug for en læge!

Hun kom og sagde, at hun havde noget meget vigtigt og forfærdeligt at fortælle. Hun vil ikke tilbage til sin lejlighed, hun vil til Grønland i dag - og hun vil have hjælp til at få hævet sine penge i banken (kortet blev spærret i sidste uge efter hendes eget ønske), at få købt enkeltbillet, samt blive kørt til lufthavnen i dag. Hun vil ikke have tøj eller noget som helst andet med, end det hun står og går i.

Nogle dage senere
Hun er nu indlagt på psyk. afd. blev kørt derud i fredags. Hun er stadig fast besluttet på at ville rejse til Grønland.

Kontakt med en læge på psyk. afd. i dag, som gerne vil have hende tvangsindlagt. De syntes, hun har det rigtigt dårligt og bør være der i længere tid. Lægen prøver at få fat i noget familie (en søster)… ”

Hun vælger kort efter selv at udskrive sig.

Case 2
Psykiatrilov - om frihedsberøvelse
Forudsætninger for tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse:

Patienten er sindssyg eller i en tilstand, der ganske må ligestilles hermed samt

Udsigten til helbredelse eller en betydende eller afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentligt forringet eller

Den pågældende frembyder en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre

Tegning: Bjarne Rasmussen
"Mennesker med dobbeltdiagnose kræver ikke dobbelt indsats",
af Pauline Hagensen, Jesper Henriksen og Ivan Christensen.
Socialt Udviklingscenter SUS.

Vinder af Helsefondens prisopgave 2010.
"Vidensbase. Indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug".
af Birgitte Bækgaard Brasch, Ivan Christensen, Jesper Henriksen m.fl.

Socialt Udviklingscenter SUS 2011
Full transcript