Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Eenheid en scheiding van de Nederlanden

Presentatie bij de lessen op 17/2 en 18/2 in het Sint Ritacollege.
by

Jennifer Brinkworth

on 23 February 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Eenheid en scheiding van de Nederlanden

De Nederlanden Een verhaal van... EENHEID tot SCHEIDING Keizer Karel dubbele adelaar: keizer schild: erflanden ketting: Orde van het Gulden Vlies zuilen van Hercules: Plus Ultra Bestuur Nederlanden:
losse gewesten verenigd onder zijn naam eigen privileges, tradities en rechtspraak Streven naar EENHEID 1. Vorst: Karel V, later Filips II 2. Landvoogd(es): plaatsvervang(st)er als vorst in andere gebieden verbleef 3. Collaterale Raden Raad van State: advies over politiek Geheime Raad: wetten en naleving Raad van Financiën: beden ONDERHANDELING! 5. Staten-Generaal: koepel voor de gewestelijke statenvergaderingen 4. Stadhouders: plaatsvervangers in de gewesten groeit in belang: goedkeuring van beden vertegenwoordigers van alle Staten spreekbuis voor hun problemen Filips II Hij wil regeren zoals in Spanje Onderhandelen? geld traditie: onderhandelen geen Nederlands vervolgingen tienden beden Wat is er mis? & Landvoogdes
Margaretha Van Parma Filips II Kardinaal van Granvelle In 1559 richt Filips II samen met de paus
14 nieuwe bisdommen op de Nederlanden (vb. Brugge, Antwerpen, Gent).
Zijn bemoeienis met kerkelijke zaken lokt veel verzet uit. Waarom? A Karel V Filips II 16e eeuw 17e eeuw 1515 1555 Filips II sterft 1598 Filips II weg 1559 Start 80-jarige oorlog 1568 Noordelijke Nederlanden erkend 1648 1. Filips II kiest de bischoppen Inquisitie bijstaan wantoestanden oplossen priesteropleiding 2. Hun taak: Wie is hier niet gelukkig mee? Adel Protestanten Katholieke Kerk Stadsbesturen zijn niet geraadpleegd invloed Filips II neemt toe nieuwe bisschoppen zitten in Staten-Generaal! Volledige en DURE herschikking Abten en bischoppen Vrezen economische terugval Tegen vervolgingen Met 1 maatregel krijgt Filips II de hele bevolking tegen zich Filips II vertrekt in 1559 ook definitief uit de Nederlanden Hoe bestuurt Margaretha de Nederlanden? Crisis 1565-66 Men is het beu. Filips II gaat steeds harder optreden tegen de protestanten
Crisis in de economie WOL GRAAN Adel voelt zich aan de kant geschoven. Karel V Filips II Kardinaal Granvelle Margaretha van Parma Willem Van Oranje Graaf Egmont en Graaf Hoorne Hertog van Alva 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
De Nederlandse bevolking richt een smeekbede aan de landvoogdes om vrijheid van godsdienst Margaretha lijkt wel gewillig, maar haar raadgevers maken de smeekbede belachelijk En tout fidèle au roi…
(Getrouw aan de koning)
… jusqu’ à porter la besace (tot aan de bedelzak) Hagepreken
Hagepreken misbruikt? 1566 was een hongerjaar

Calvinistische predikanten beschouwden de katholieke Kerk als zondebok 12. 13. De beeldenstorm (1566) Helaas wordt de menigte opgejut om kerken en kloosters te bestormen.

Prachtige kunstvoorwerpen worden vernietigd.
… maar de hongerige massa begint uiteraard ook te plunderen!
20. 19. Filips II is woedend over deze beeldenstorm in 1566. Filips II heeft op dat moment nog maar net het smeekschrift van de edelen ontvangen… Filips II Margaretha van Parma Willem Van Oranje Graven Egmont en Hoorne Hendrik Van Brederode Hertog van Alva … en trekt verkeerde conclusies Zoals U wil! We zullen die edelen eens een lesje leren!!! Hij beschouwt hen als de verantwoordelijken voor de beeldenstorm! De hertog van Alva De rust herstellen

De beeldenstormers bestraffen

Belastingen heffen Zijn missie... De Raad van Beroerten of de Bloedraad… … is minder bloedig dan de naam doet vermoeden!
Veroordeelden in…
Antwerpen: 529 (totaal: 100.000 inwoners)
Amsterdam: 242
Gent: 248
Mechelen: 140
Leuven: 20
niet omdat Alva niet wilde veroordelen…


… maar omdat de schuldigen toen al lang gevlucht zijn naar het buitenland! Er moesten koppen rollen... De graven Egmond en Hoorne, overtuigd van hun onschuld, waren in Brussel gebleven, terwijl Willem van Oranje al lang naar Duitsland was gevlucht!
Alva voert een vaste belasting in i.p.v. de bede. Protest volgt natuurlijk!
De gehate tiende penning... …voor de bouw van dwangburchten Met deze citadels
kan Alva de stad
onder vuur nemen
De Nederlanden komen in opstand tegen de tirannie van Alva (1568) o.l.v. Willem van Oranje wordt er een leger van bosgeuzen en watergeuzen opgericht Verovering van Den Briel (1572) De opstandelingen zetten het land onder water
Het Spaanse leger moet vluchten
Andere steden volgen... Hij wordt met een smoes terug naar Spanje gehaald

Hij wordt vervangen door andere Spaanse generaals Filips II is ontevreden over de aanpak van Alva Filips II heeft geen geld om zijn troepen te betalen

De soldaten beginnen te muiten

Vooral het rijke Antwerpen heeft zwaar te lijden (1576) De Spaanse Furie 14. 15. 16. 17. 18. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. De Pacificatie van Gent (1576) Ook voor de katholieke steden is de maat nu vol

Zij besluiten zich aan te sluiten bij de protestantse opstandelingen in het noorden Inhoud Holland en Zeeland calvinistisch, maar katholicisme toegelaten
Van Oranje krijgt leiding over Zeeland en Holland
Spaanse leger moet buiten
Nederlanden bestuurd door Nederlandse edelen
Rest katholiek, maar calvinisme toegelaten
38.
Full transcript