Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Romantikus olasz opera-

No description
by

Viktoria Docsa

on 16 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Romantikus olasz opera-

Az opera
szólóének, kórus, zenekar és tánc egységes kompozíciójában olvad össze
Az olasz opera jellemzői
Nézzük meg közelebbről, hogy ki is volt ez a csodálatos zeneszerző!
Témaválasztás indoklása
megváltozott a zene szerepe életünkben
bizonyítani szeretnénk, hogy a zenének minden korban fontos közölni valója van
A romantika stílusjegyei
• nagy ellentétek, szélsőséges érzelmek
• gazdag fantázia – az egyén belső világának kivetítése
• gyakran táplálkozik a múltból, történelmi témákat dolgoz fel
• sokszor szinte elvágyódik a jelentől, szélsőségesen egy mesevilágot realizál, mely szebb a jelennél
• kedvelt témái még a szerelem és a természet
"A zene ott kezdődik, ahol a szó
hatalma véget ér"
(C.A. Debussy)
Romantikus olasz opera-
Giuseppe Verdi munkássága

Romantika fogalma

18. század végétől - 19. század 2. feléig
- szó eredete: ófrancia roman szóból ered,
jelentése: regény, regényesRomantika a zenében
- új vonás: a művészi szabadság
- előtérbe kerülnek a nemzeti vonások
- megteremtődik az
olasz nagyopera


Le Roncole-ban született, apja szatócs, anyja szövőnő.
Kis Giuseppe csodálta az orgonamuzsikát, a helyi orgonista Pietro Baistrocchi az első zenetanára
1832 sikertelen felvételi a milánói konzervatóriumba
Zenei pártfogója Antonio Barezzi
1835-ben Busetto város zenemestere
Első operája Oberto, siker a milánói Scala-ban
1842- Nabucco, meghozza a hírnevet számára

áradó dallamosság
szenvedélyesség
kórusok drámai hangjai
hatalmas tömegjelenetek
mély jellemábrázolások
cselekmény és zene összhangja
dráma megzenésítése
Fajtái
: opera seria (komoly opera)
opera buffa (vígopera)

Új hangszerek,
új zenekari hangzás
• természetes dallamosságtól átfűtött,
gazdagon díszített áriák
• látványos színpadi jelenetek
• ritmus rendkívüli változatossága
• virtuóz dallamvezetés
• kórushatások
• zenekari effektusok
• fülbemászó dallamvilág

Kiemelkedő operaszerzők
Történelmi háttér
18. század vége, 19 század elejének viharos eseményei:
francia forradalom
napóleoni háborúk
1848-49-es forradalmak
reformok, forradalmak, önálló nemzetállamok születése, ipari forradalom, városiasodás
új életforma, új gondolkodásmód
emberek világképe realisztikusabb lett

mindezek hatása a
kor művészeti életére
Gioacchino
Rossini
Vincenzo
Bellini
Giuseppe
Verdi
Geatano
Donizetti

új lendületet ad az olasz dalműnek
Virtuóz dallamvezetés
Új zenekari hangzás
Kritikusok véleménye:
A napóleoni háborúból
ocsúdó Európa nagy mulattatója?

Gioacchino Rossini (1792-1868):

Vincenzo Bellini
(1801-1835)

Végletesen melankolikus természet,
vígoperát sosem írt
Halála körüli rejtély
Norma című történelmi
tárgyú operája
fergeteges siker

Gaetano Donizetti (1797-1848)

Szélsőségek között zajló élet és művészet
Csengettyű, Szerelmi bájital
– opera buffa
Boleyn Anna – tragédia
Kiváló jellemábrázoló képesség

Risorgimento (újjászerveződés) mozgalom
Célja: Itália egyesítése
Zeneszerzők, operáikban az
idegen elnyomás ellen szólalnak fel
Verdi: Legnano-i csata, Nabucco
Rossini: Tell Vilmos
Bellini: Norma
Donizetti: Stuart Mária

Giuseppe Verdi
- az olasz romantikus
nagy opera megteremtője
1813, Le Roncole – 1901, Milánó
Művészetében teljesedik ki a társadalmi viszonyokkal összefüggő téma
1859- Busetto képviselője a torinoi parlamentben
Verdi a nép szemében egyenlő lett Itália szabadságának ügyével  így született a híres

„Viva Verdi”
jelszó

Viva

V
ittorio
E
manuel
R
e
d

I
talia”, vagyis
„Éljen Victor Emmanuel Olaszország királya!”

Victor Emmanuel
Verdi-kultusz
Nabucco utáni siker


Scala közeli kirakatok
megteltek Verdi-kalappal, Verdi-sállal,
s Verdire emlékeztető ajándéktárgyakkal
Vagyonából kórházat alapított,
rokkant zenészeket támogatott
1859- házasság Giuseppina Strepponival

1901. január 27. – 88 évesen utolérte a halál
Temetésén Itália szívverése egy pillanatra megállt, hogy méltón megsirassa a zeneszerzőt, hazafit és tisztalelkű embert

Életművét 4 szakaszra bonthatjuk
témája
: A Habsburg és a Bourbon elnyomás alatt szenvedő olasz nép szabadságvágya.
eszköze
: nagy tömegjelenetek, kórussal megjelenítve
Nabucco
: 1842-ben mutatták be, az elnyomott zsidó nép szabadsága a központban
Lombardi – Ernani - Attila
; történelmi témák
Machbeth
: 1847-ben mutatták be, témája: a hatalomvágy, a gyilkos indulat,
a megsemmisítő önvád

1. szakasz: 1840-1850
témája
:
erős társadalomkritika
eszköze:
gazdag jellemábrázolások
Rigoletto(1851)
: egy bohóc fellázad ura léha gondoskodásmódja ellen
Trubadúr (1851)
, melyben a realizmus vegyült a romantikus túlzásokkal
Traviata (1853)
:
a polgári morál ellen lázad, a téma alapja:
Alexandra Dumas: A kaméliás hölgy című
színműve, ez az első nőközpontú zenedráma

2. szakasz: 1850-1855

témája
: a szerző érzékelteti, hogyan szól bele az emberek legszemélyesebb érzelmeibe a nyomasztó társadalmi légkör- hatalmas emberi küzdelmek, szenvedélyek, megszállott szabadságküzdelem, emberség utáni vágy – szinte reménytelennek tűnő érzései
eszköze
:
óriási jellemábrázolások, elmúlás, szeretetlenség, magány, hősies önfeláldozás, bosszú és szerelem ötvözete szólal meg a zenéjében.
Korszak nagy müvei:
Don Carlos (1867), Aida (1870), Requiem-et (1869-ben kezdi, bemutató: 1874)
és utána több mint 10 évig nem komponált
3. szakasz: 1855-1870
Verdi zenéje egy
új formában
jelenik meg.
Summáját adja az olasz zeneművészet 300 évének. Jelentős váltás, hogy eddigi műveihez képest a zene
sokkal inkább kapcsolódik a szöveg mondanivalójához és a cselekmény drámai mivoltához.
Ezek a művek, kevésbé melodikusak, kevésbé népszerűek és mintha Wagner hatását tükröznék.
Ám minden kétséget kizáróan művészetének mindent eddig felülmúló szakasz életének utolsó évtizede.

4. szakasz: 1887-1901
Otello (1887), Falstaff (1893)
Verdi egész életművével üzenni akart az olaszoknak.
Nem valami elvben akarta egyesíteni az embereket, azt akarta, hogy felébredjenek és tegyenek valamit.


Verdi nemzeti öntudata, küzdelme más nemzetek alkotóira is hatással volt.
Verdi hatására születtek meg a
magyar romantika nagy operái 
Erkel Ferenc: Hunyadi László és Bánk bán című operái

Összegzés
„Hangjegyeim, legyenek azok szépek vagy csúnyák, sohasem véletlen szülöttei, és mindig mondani akarok velük valamit.”
(Verdi, 1850. dec. 14., velencei Fenice színház igazgatójának mondta)
Készítette: Bartik Csenge
Borbély Sára
Felkészítő tanár:
Docsa Miklósné

Köszönjük a figyelmet!
Full transcript