Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Psychologische stromingen

Palet vd Psychologie
by

maddy blokland

on 20 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Psychologische stromingen

Palet van de Psychologie
een palet vol theorieën
inleiding
Psychologie: een definitie (pag 22):
- wetenschap die gedrag, gevoelens
en gedachten van mensen bestudeert
rekening houdend met de omgeving
Waarom theorieën
?
1. ordenen en systematiseren
2. verklaren en voorspellen
3. heuristische (nieuwe voorspellingen)
Kenmerken van psychologische stromingen
a. geschiedenis: historische ontwikkeling;
cultuurhistorische bepaaldheid; reactie op elkaar; slingerbeweging, gebruik maken van elkaar, nadruk op effectiviteit
b. mensbeelden: kenmerkende eigenschappen en
verwijzen hoe mensen behoren te zijn
mensbeelden:
- personalistisch
- organistisch
- mechanisch

koppelen aan methoden:
hard vs 'zacht'
Algemene Systeem Theorie
(metatheorie)

uitgangspunten:
1. hiërarchisch opgebouwde werkelijkheid
2. elk niveau is een (open) systeem
3. som is meer dan de delen
4. geen nivo is te herleiden tot een hoger nivo
5. mens is een bio-psycho-sociaal wezen
Psychoanalyse
Basis uitgangspunten
- subjectieve ervaringen
- gedrag ook onbewust aangestuurd
- het onbewuste bestaat
- conflictmodel
- al het gedrag heeft betekenis
- ervaringen eerste levensjaren zijn bepalend
mensbeeld in de psychoanalyse
- conflictmodel (gedrag wordt bepaald door meerdere irrationele en onbewuste wensen
- aangeboren driften: eros en thanatos
- gedrag bepaald door levensgeschiedenis
- geen scherp onderscheid normaal - gestoord gedrag
voornamelijk een
personalistisch
mensbeeld gedrag (ieder mens is uniek), maar ook
mechanistisch
(complex gedrag teruggebracht tot essentie)
Klassieke Theorie

Onbewuste mentale processen
- bewuste, voorbewuste
en onbewuste
- primair (irrationeel) en
secundair (rationeel)
- drifttheorie

Psychische structuur
- ID (ES)
- EGO (ICH)
- SUPER EGO (ÜBER ICH)
Psychosexuele ontwikkelfasen
Oraal
Anaal
Fallisch
Oedipaal (man/vrouw)
Latente
Genitaal

Fixatie en Regressie!
Ontwikkelingen na Freud
1. Bowlby's hechtingstheorie
mechanistisch

verschil met klassieke psychoanalyse

- geschiedenis kan voorspellen
- kijken naar reele gebeurtenissen
- directe observaties van kinderen
- integratie van andere theorieen
Uitgangspunten hechtingstheorie

- aangeboren drift: hechting

matching (afstemming van signalen tussen kind en verzorger
attunement (succesvolle matching

slechte hechting: apathie, boosheid, extreem vastklampen, ambivalent gedrag
Toepassing Bowlby door Miessen, die deed onderzoek bij mensen met dementie: fixatie op ouders, mn moeder.

Fixatie is roep om aandacht in onveilige situatie
2. Objectrelatietheorie
personalistisch
kenmerken:
1. minder nadruk op fantasie
2. afstand van biologisch driftmodel
3. psychosociale ontwikkeling van kinderen ziet er anders uit......
0 - 5 mnd: symbiose
5 mnd - 3 jr: seperatie - individuatie
vanaf 3 jr: emotionele objectconstantie
en ontstaat het zelfbeeld
Psychische stoornissen zijn uitingen van onbewuste conflicten, vroege ervaringen spelen hierbij een belangrijke rol


PSYCHISCHE STOORNISSEN
Psychoanalytische verklaring van een Depressie
- verschil tussen rouw en depressie
- conflict tussen Superego en de werkelijkheid
Psychoanalytische verklaring Angststoornissen
- op zich een normale reactie op gebeurtenissen
- stoornis als de angst zelf klacht wordt

- angst is symptoom van conflict tusssen ID en SUPEREGO
- inzet van verdedigingsmechanismen
Verdedigingsmechanismen

a. NEUROTISCHE
b. VOLWASSEN
c. PRIMITIEVE
a. voorbeelden
verdringing
verplaatsing
reactieformatie
isoleren van gevoel
ongedaan maken
somatiseren
vermijden
ageren
rationaliseren
b. voorbeelden
sublimatie
altruisme
humor
c. voorbeelden
ontkenning
splitsen
projectie
Overdracht
gedrag is herhaling en inadequaat

Positief: veilig voelen/verliefdheid
Negatief: boosheid/jaloezie/agressie

Tegenoverdracht
gedrag dat hulpvrager bij hulpverlener oproept
handvatten voor therapeuten:
- overdracht en tegenoverdracht serieus nemen!
- voorzichtig met interpretaties!
- intercollegiale toetsing en intervisie
- bespreken (tegen)overdracht met patient
- meer ambulante hulpverlening
Kanttekeningen:
- PA theorie is gesloten (bijv. duiden van
weerstand)
+ aandacht voor subjectiviteit
_ PA is moeilijk wetenschappelijk toetsbaar
- exclusieve gerichtheid op microsysteem
+ juiste inzichten zoals:
* impact jeugdervaringen
* herkennen van bestaan afweermechanismen
* gedrag met name onbewust gestuurd
BEHAVIORISME
1. een wetenschapsopvatting
2. stroming in de Psychologie
Uitgangspunten:
1. objectiviteit (alleen waarneembaar gedrag)
2. leerprocessen centraal
(periferalisme
en
centralisme
)
3. verschil mens en dier (continuum)
4.tabula rasa (alles is aangeleerd)
5. gedrag is opgebouwd uit meerdere simpele componenten

Ontwikkeling van het behaviorisme

1. Behaviorisme
S - R (Watson en Pavlov)
2. Neo Behaviorisme
S -
O
- R
3. Operant conditioneren
S - O - R -
C

mensbeeld in behaviorisme

in oude opvatting vooral mechanistisch, met ontwikkeling van Skinner: meer organistisch
4 Soorten leerprocessen:

1. habituatie
sensitisatie
2. klassiek conditioneren
associeren
3. operant conditioneren
reinforcement
4. model leren
voordoen/na-apen
bestudeert alleen gedrag dat objectief en controleerbaar is
benadrukt leerprocessen om gedrag van mens en dier te verklaren
Full transcript