Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lý thuyết cất cánh

Lý thuyết cất cánh của W.Rostow
by

thuan le xuan

on 18 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lý thuyết cất cánh

b)Chuẩn bị cất cánh:
+Khoa học kỹ thuật áp dụng vào nông và phát triển công nghiệp.
+Giáo dục mở rộng và phát triển.
+Ngân hàng phát triển đáp ứng nhu cầu về vốn.
+Phát triển giao thông vận tải, cơ sỏ hạ tầng.
+Đẩy mạnh quá trình trao đổi hàng hoá.

=>Cơ cấu ngành: Nông-Công nghiệp và sự xuất hiện của Dịch vụ.

a)Giai đoạn xã hội truyền thống cũ :
+)Nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo với 80-90%.
+Năng suất lao động thấp, công cụ lạc hậu.
+Tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào việc mở rộng diện tích canh tác.
+Hoạt động kém linh hoạt, chủ yếu tự cung tự cấp.
=> Cơ cấu ngành: Nông nghiệp thuần tuý.

e)Giai đoạn kỷ nguyên tiêu dùng hàng loạt:
+Thu nhập tăng cao kéo theo đó là nhu cầu tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ chất lượng cao.
+ Lao động chuyên môn, trí tuệ chiếm ưu thế -> nền kinh tế tri thức.
+ Cơ cấu:
- Tăng tỷ lệ dân thành thị, lao động có tay nghề và trình độ chuyên môn cao.
- Phân phối thu nhâp đồng đều.
- Đa dạng hoá nền kinh tế.
=> Cơ cấu ngành: Dịch vụ- Công- Nông.

c)Giai đoạn cất cánh: (20-30 năm)
+Nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển hiện đại và ổn định.
+3 điều kiện đạt tới giai đoạn này :
- Tỷ lệ đầu tư tăng 5-10%.
- Xây dựng được những lĩnh vực đầu tàu (thị trường xuất nhập khẩu phát triển nhanh hoặc công nghiệp có khả năng phát triển mạnh, hiệu quả theo quy mô lớn). Khi các lĩnh vực đầu tàu tăng nhanh thì quá trình tăng trưởng tự duy trì xuất hiện.
- Có bộ máy quản lý năng động, biết sử dụng kỹ thuật và tăng cường quan hệ kinh tế đối ngoại.

=> Cơ cấu ngành : Công-Nông-Dịch vụ
d) Giai đoạn chín muồi nền kinh tế :khoảng 60 năm
+ Tỷ lệ đầu tư tăng liên tục từ 10-20%.
+ Khoa học công nghệ sáng tạo du nhập và áp dụng vàp tất cả các lĩnh vực.
+ Nhiều ngành công nghiệp mới, hiện đại phát triển như luyện kim, hoá chất, điện.
+Đời sống dân cư được cải thiện rõ nét và sự phát triển của kinh tế trong nước hoà đồng với thị trường quốc tế.

=> Cơ cấu ngành : công-dịch vụ- nông nghiệp.
1)W.Rostow và lý thuyết cất cánh
2)Nội dung của thuyết cất cánh
3)Nhận xét
4)Áp dụng với Việt Nam

1)W.Rostow và thuyết cất cánh
-Walt.Rostow ( 1916-2003) nhà lịch sử kinh tế người Mĩ.
-Ông đã viết cuốn:'' Các giai đoạn phát triển kinh tế'( 1960) phân tích tiến trình phát triển từ bước khởi đầu của các nền kinh tế .
-Sự chênh lệch về trình độ kinh tế và mức sống giữa các quốc gia trên thế giới => ra đời nhiều lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế, trong đó có ''lý thuyết cất cánh''.
2)Thuyết cất cánh với các giai đoạn tăng trưởng:
a.Giai đoạn xã hội truyền thống .
b.Giai đoạn chuẩn bị cất cánh .
c.Giai đoạn cất cánh.
d.Giai đoạn chín muồi nền kinh tế.
e.Giai đoạn kỷ nguyên tiêu dùng hàng loạt.
3) Nhận xét
*&Ưu điểm :
+Xác định được các giai đoạn của sự phát triển để từ đó các quốc gia có thể nhìn nhận và điều chỉnh.
&*Hạn chế:
+) Tăng trưởng là một quá trình liên tục chứ không phải đứt đoạn nên khó có thể phân chia thành những giai đoạn với những khoảng thời gian chính xác.
+) Sự tăng trưởng và phát triển ở một số quốc gia không nhất phải tuân theo 5 giai đoạn trên.
+) Lý thuyết chỉ nghiên cứu sự phát triển chứ chưa đi sâu phân tích phát triển kinh tế, chưa chú ý đến quan hệ chính trị-xã hội ở các nước chậm phát triển.
4) Với Việt Nam :
Việt Nam đang ở trong giai đoạn chuẩn bị cất cánh:
+ Nền nông nghiệp đang đươc phát triển theo quy mô sản xuất lớn với mô hình các trang trại.
+ Công nghiệp đang phát triển mạnh, ngày càng đổi mới công nghệ tiến tới phát triển mạnh ngành công nghiệp ô tô vào năm 2025.
+ Hệ thống giao thông cùng với cơ sở hạ tầng ngày càng được mở rộng và hiện đại hoá.
+ Giáo dục được quan tâm nhiều hơn.
+ Hệ thống ngân hàng được chú trọng và đang được cổ phần hoá tạo ra ròng vốn lớn với việc vay mượn dễ dàng hơn cho các doanh nghiệp.
+ Tỉ lệ đầu tư đã đạt mức tăng 8% vào năm 2013.
=> Tiến tới " Cất cánh ''
Thuyết trình lịch sử các học thuyết kinh tế
Chủ đề: Lý Thuyết cất cánh của W.Rostow
Lê Xuân Thuận & Vũ Sinh Tôn
Full transcript