Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Què tinc i què demana el mercat de treball?

¿Hi ha un lloc per a mi al mercat laboral? Motius pels quals no trobo feina

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Què tinc i què demana el mercat de treball?

QUÈ TINC I QUÈ DEMANA
EL MERCAT DE TREBALL?

HI HA UN LLOC PER A MI?
Motius pels quals no trobo feina
¿Podré trobar feina?
¿SÓC OCUPABLE?

Employ + Hability
(Ocupació) + (Habilitat)
Employability
HABILITAT PER L'OCUPACIÓ
Habilitat per a obtindre la 1a ocupació.

Habilitat per mantindre l'ocupació i "fer transicions" entre treballs i dins l'organització.

Habilitat per a accedir a una nova ocupació quan sigui necessari, promocionar-se o anticipar les necessitats formatives i personals del mercat, conciliant-se amb el propi projecte vital.
OCUPABILITAT
Posició
en
respecte a
d'una
persona
un
moment
determinat
de la seva
vida
una
ocupació
concreta
Context laboral concret
en un
OCUPABILITAT
OCUPABILITAT:
DINÀMICA: Pot evolucionar = pot millorar.

RELATIVA: Lloc de treball, perfil professional,
context socio-cultural.

VARIABLE: Evolució i comportament dels mercats
econòmics i del seu impacte al mercat
de treball.
OBJECTIU DE L'ANÀLISI D'OCUPABILITAT
Identificar els elements que incideixen de manera significativa (en positiu o en negatiu) en la meva ocupabilitat per a dissenyar un pla d'acció adequat a les meves necessitats i objectius.


Obtenir una visió que integri els factors estructurals, personals i competencials, eines necessàries per a la millora de l'ocupabilitat.
FACTORS QUE DETERMINEN L'OCUPABILITAT
FACTORS
ESTRUCTURALS
FACTORS PERSONALS
FACTORS COMPETENCIALS
Econòmics, polítics i socials externs

Situació del mercat de treball en relació a les persones

Situació del sector ocupacional

Polítiques econòmiques i socials

Condicionen les oportunitats objectives i la permanència en l'ocupació
No es poden modificar directament per la persona
Curriculum laboral formal
Curriculum laboral ocult
Curriculum formatiu
Situació socioeconòmica
Posicionament davant el treball
Estratègies de recerca de feina / temps dedicat
Candidatures
Xarxes socials (reputació digital)

Competències tècniques

Competències de base

Competències transversals

Individuals
Característiques objectives i subjectives del cv formatiu, l'experiència laboral i l'entorn propi
Impliquen la recuperació del cv ocult
Elements clau que permeten articular la millora de l'ocupabilitat

La seva modificació genera canvis de factors personals

Com més ampli el ventall de competències, més possibilitats d'accés, permanència i millora de l'ocupació
COMPETÈNCIA
Quines habilitats tinc?

Quins són els meus punts febles?
Coneixement, capacitat, habilitat, destresa i comportament que es posa en joc davant determinada situació o activitat
ACCIÓ COMPETENT
Ve donada per l'activació i combinació d'un conjunt específic de coneixements i capacitats personals
La construcció de les competències professionals depén tant de factorns de l'entorn com de les característiques personals, i tots tres factors determinen l'ocupabilitat d'una persona.
Tipus de competències
Tècniques o professionals
Coneixements teòrics i pràctics necessaris per al desenvolupament d'una determinada activitat laboral. Es defineixen per a un ofici, un perfil professional o un lloc de treball específic.
De base
Coneixements instrumentals relacionats amb el mercat de treball. Coneixement bàsic del seu funcionament i gestió dels recursos necessaris per a poder tenir accés a una ocupació.
Transversals
Conjunt de capacitats, habilitats i actituds amb què es dóna resposta a situacions i contextos diversos. Elevat component cognitiu.
D'IDENTIFICACIÓ - RELACIONALS - D'AFRONTAMENT
COMPETÈNCIES FORTES
C.Tècniques
C.Base
C.Transversals
Evidències
Aspectes de Valor
Estratègies de transferència
En quines situacions pots posar en joc aquestes competències
Quins aspectes positius t'aporten aquestes competències. Què et permeten fer
Quan, on, com pots aplicar aquestes competències i treure'n el màxim profit.
MAPA COMPETENCIAL
COMPETÈNCIES A MILLORAR
Evidències
Aspectes de Valor
Estratègies de transferència
En quines situacions veus que no poses en joc aquestes competències com seria recomanable
Quins aspectes concrets d'aquests punts febles es poden millorar
Què pots fer per a millorar aquests punts febles que has detectat.
C.Tècniques
C.Base
C.Transversals
Quin és el meu nivell d'Ocupabilitat?
BALANÇ PROFESSIONAL
PROJECTE PROFESSIONAL
Definició i execució del meu projecte professional
PERFIL PROFESSIONAL
Autoconeixement
MERCAT DE TREBALL
><
Autoconeixement
PERFIL PROFESSIONAL
Anàlisi de coneixements
Competències
Interessos personals
Motivacions
¿COM PUC MILLORAR LES MEVES COMPETÈNCIES?
Competències de Base
Competències Tècnico - Professionals
Competències Transversals
Formació
Pràctiques
Revisa el/s teu/s curriculum/s
Estratègies i canals de recerca de feina
Xarxa de contactes / NetworkingPrepara't per a l'entrevista
Carnet de conduïr
Vehicle / transport
Entrena (les teves millors qualitats)
Treballa (les que són millorables)
Tallers d'estratègies d'afrontament, de treball en equip, resolució de conflictes, d'habilitats socials, intel.ligència emocional...
ANÀLISI COMPETENCIAL
Què sé fer?
ANÀLISI D'INTERESSOS PROFESSIONALS I MOTIVACIONS
Què vull fer?
Què estic disposat/da a fer?
VIA WEB
http://www.quieroempleo.com
http://es.marketyou.com/
http://imo.paeria.es/enquestescompetencies/
TESTS D'INTERESSOS PROFESSIONALS
http://www.oficinatreball.cat (test CLOE)
http://phobos.xtec.cat/orientacio/orientacio/web/autoconeixement.phb
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/grups/grups.do
http://www.gencat.cat/educacio/orientaciofp/ca.htm
http://orientacio.ecaweb.com
http://aprendre.vilafranca.cat/ipsum
MAPA DE L'OCUPACIÓ
POSSIBLES LLOCS DE FEINA DE L'OCUPACIÓ
..........
..........
..........
FUNCIONS I TASQUES
COMPETÈNCIES VINCULADES
C.Tècniques
C.Bàsiques
C.Transversals
Entrenant
Formant-me
Experimentant
Investigant
DEFINIRÉ EL MEU PERFIL PROFESSIONAL
No instalant-me en la queixa / negativitat
"L'unic permanent és el canvi"
-Buda-
"SI RES ÉS PERMANENT, TAMPOC TÉ PER QUÈ SER-HO LA TEVA VOCACIÓ"
MERCAT DE TREBALL
Espai on conflueixen:
DEMANDES DE TREBALL
OFERTES
Persones que volen ser contractades
Vacants que ténen les organitzacions amb necessitat de personal
-
ANÀLISI DEL MERCAT DE TREBALL
Analitzar millor la pròpia situació
(evolució de les demandes del mercat)
Establir el propi grau d'ocupabilitat
Dissenyar estratègies per a millorar les opcions de trobar feina
Per què?
Qui?
Qualsevol persona en procés d'orientació professional i recerca de feina:
Tant qui ha acabat els estudis i busca feina per primer cop
Qui porta temps sense buscar feina
Aturats de llarga durada
Treballadors/es en actiu en busca d'un canvi professional
ANÀLISI DEL MERCAT DE TREBALL
3 NIVELLS A TINDRE EN COMPTE
ENTORN SOCIOECONÒMIC
SECTOR ECONÒMIC I ÀMBIT PROFESSIONAL EN EL QUE
VOLEM TREBALLAR
L'OCUPACIÓ CONCRETA
Influència de variables econòmiques, socioculturals i demogràfiques
ANÀLISI DEL MERCAT DE TREBALL
ENTORN SOCIOECONÒMIC
Conjunt de variables socioculturals, econòmiques i demogràfiques que influeixen en la situació GLOBAL del mercat de treball
Tendència global del mercat
Indència sobre l'ocupació en col.lectius específics
Incidència sobre l'ocupació per sectors
Incidència sobre l'ocupació en àmbits d'activitat concrets
Premsa especialitzada
Informes publicats al Ministeri de Treball i organismes oficials
Notícies, informació d'internet, forums...
Factors a analitzar:
Eines:
ANÀLISI DEL MERCAT DE TREBALL
SECTOR ECONÒMIC
Qualsevol de les parts de l'activitat econòmica global, subdividida en funció del tipus d'activitat que realitzi el sector.
Sector econòmic // àmbit professional

Grups d'activitats que composen el sector (subsectors i àmbits d'activitat)
Tendències del sector o àmbit professional
Ocupacions del sector o àmbit i característiques (requeriments, condicions de treball, etc)
Incidència sobre l'ocupació per sector o àmbit (perfils professionals més demandats)
Informes sectorials
Premsa econòmica especialitzada, conferències i esdeveniments d'empreses del sector
Analitzar ofertes de feina
LLocs de treball més demandats: SOC / porta22
Factors a analitzar:
Eines:
ANÀLISI DEL MERCAT DE TREBALL
OCUPACIÓ CONCRETA
Ocupació del meu interés per a veure si el meu perfil encaixa amb el que es demanda, i determinar la meva ocupabilitat.
Descripció de l'ocupació i funcions
Requisits formatius (formació reglada i complementària)
Experiència i competències necessàries
Condicions de treball
Tendències (perspectives de futur, promoció interna, conciliació, etc.)
Consulta de perfils professionals
Anàlisi de les ofertes de feina que es publiquen
Networking per a obtindre informació de professionals en actiu
Factors a explorar:
Eines:
ANÀLISI DEL MERCAT DE TREBALL
WEBS AMB INFOMACIÓ SOBRE PERFILS PROFESSIONALS
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/ (apartat MERCAT)
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/
http://www.eligeprofesion.org
http://www.educastur.princast.es/fp/hola/
http://pop.jcm.es/
http://www.lanbide.net/
ANÀLISI DAFO
Taula per a ordenació de la informació
Creuament de dades
Elecció d'estratègies d'actuació
Presa d'una decisió respecte a les estratègies
més convenients per tal d'assolir l'objectiu professional desitjat.
Finalitat:
ANÀLISI DAFO
ANÀLISI INTERN
ANÀLISI EXTERN
Punts
Forts

Amenaces
Oportunitats
Punts
Febles

Estratègies
DEFENSIVES

Estratègies
OFENSIVES

Estratègies de
SUPERVIVÈNCIA

Estratègies de
REORIENTACIÓ

RECERCA de feina
El MEU PROJECTE per a TROBAR feina
PROJECTE PROFESSIONAL
Definició de l'objectiu laboral
Quin és el meu objectiu laboral?
Què necessito?
Què puc i què estic disposat/da a posar en joc?
Disseny del pla per a l'execució del projecte professional
Fites i objectius concrets
Accions
Recursos
Previsió del temps
Previsió de resultats
GRÀCIES
DEBILITATS - AMENACES - FORTALESES - OPORTUNITATS
D'APLICACIÓ PRESENCIAL
AvalCompact (Vapor Llonch)
EINES D'AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES:
Coneixements
Habilitats
Necessaris però no suficients
Més fàcils d'observar
ENTRENAMENT
PERSONAL
Aporten el valor afegit: marquen la diferència entre professionals
Autoconcepte
Personalitat
Valors
Motivacions
Actituds
Més difícils d'identificar
Full transcript