Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Turismul Republicii Moldova si evoluția acestuia

No description
by

Stefan Andronache

on 31 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Turismul Republicii Moldova si evoluția acestuia

„Statistica Potențialului Turistic al Republicii Moldova pentru perioada 2004-2015”


Autor: Conducător ştiinţific:
Andronache Ştefan Prof.univ.,dr. Hîrbu EduardConcluzie
Actualitatea temei: Turismul - una din cea mai dinamică ramură economică a economiei naționale.


Scopul lucrării - Studierea acestui domeniu la momentul actual cu ajutorul culegerii ,prelucrării și prezentării datelor


Obiectivele lucrării : Caracterizarea și determinarea perspectivelor de dezvoltare a turismului Republicii Moldova pe un termen mediu .
Motivația Alegerii Temei :
Cuprins:
Capitolul I. Turismul-Concepte , Definiții , Loc și rol în economia națională

1.1. Conceptul de Turism și rolul său în economia mondială

Constă în prezentarea clară și desfășurată a noțiunii de turism, cuprinde un scurt istoric cu cele mai importante momente în acest domeniu .
1.2 Forme de turism în Republica Moldova1.3. Factorii care au influențat evoluția și dezvoltarea turismului
• Factorii demografici;

• Factori economici;

• Factori culturali;

• Factori politici;

• Factori psihologici;

Capitolul II. Analiza turimsului în Republica Moldova pe parcursul anilor 2004-2015 cu ajutorul sistemului de indicatori.

2.1. Sistemul de indicatori ai turismului:

2.1.1. Indicatori la nivel macroeconomic:
• Capacitatea de cazare turistică;
• Indicatorii circulației turistice;
• Indicatori financiari.

2.1.2. Indicatori la nivel microeconomic:
• indicatori ai cererii turistice;
• indicatori ai ofertei turistice;
• indicatorii relației cerere – ofertă;
• indicatorii cheltuielilor turistice;

2.2 Analiza principalilor indicatori statistici a turismului Republicii Moldova
Sursa: Elaborat de autor pe baza datelor de la BNS
Sursa: Elaborat de autor pe baza datelor de la BNS
Sursa: Elaborat de autor pe baza datelor de la BNS
Sursa: Elaborat de autor pe baza datelor de la BNS
Sursa: Elaborat de autor pe baza datelor de la BNS
Capitolul III. Studiu de caz

3.1. Studiu de caz pe baza Întreprinderii de stat CVC Mileștii Mici
Elaborat de autor în baza informației personale a ÎS CVC Milesștii Mici.
Numărul de vizitatori + valoarea încasaărilor ÎS CVC Mileștii Mici pentru perioada 2012-2015
Proveniența respondenților sondajului
Elaborat de autor în baza informației personale a ÎS CVC Milesștii Mici.
3.2 Strategii de dezvoltare a turismului Republicii Moldova
Îmbunătățirea formelor de turism prezente în țară și cultivarea formelor de turism de perspectivă.
Respectarea preferințelor turiștilor.
Diversicarea produselor turistice.
Reforme infrastrucurale.
Îmbunătățirea Nivelului de informare a turiștilor.
Vă Mulțumesc !
(mii persoane)
Full transcript