Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wypadki i katastrofy komunikacyjne

No description
by

sylwia żółtańska

on 4 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wypadki i katastrofy komunikacyjne

Wyróżniamy kilka rodzajów katastrof i wypadków:
komunikacyjne
budowlane
przemysłowe
komunalne
górnicze
hydrotechniczne
Galeria
Wypadki i katastrofy
Katastrofy, podobnie jak wypadki drogowe czy wypadki przy pracy, często są skutkiem błędu człowieka, jego nieuwagi lub braku kompetencji. Mogą być także spowodowane celowym działaniem, np. atakiem terrorystycznym.
Wypadki i katastrofy komunikacyjne
Główne przyczyny:

niekorzystne warunki pogodowe
błąd ludzki (brawura, przemęczenie, brak odpowiednich umiejętności i kwalifikacji, uczestniczenie w ruchu drogowym po spożyciu alkoholu lub narkotyków)
Zagrożenia towarzyszące:
Udział w zdarzeniu pojazdów do przewozu substancji chemicznych działaniu toksycznym (cysterny samochodowe, kolejowe lub tankowce w komunikacji morskiej)
Upadek samolotu na instalacje przemysłowe
Wypadki i katastrofy budowlane
Główne przyczyny:
Błędy konstruktorów
Błędy wykonawcze
Pominięcie procedur geodezyjno-geologicznych lub zlekceważenie zagrożeń przyrodniczych
Nieuwzględnienie specyfiki terenów sejsmicznych
Zagrożenia towarzyszące:
Katastrofy obiektów masowych mogą spowodować olbrzymią liczbę ofiar.
Wypadki i katastrofy przemysłowe
Główne przyczyny:
Nagły zanik zasilania w energię elektryczną lub w tzw. wody technologiczne
Uwolnienie toksycznych substancji z instalacji przemysłowych lub zbiorników gromadzących zapasy
Pożary obiektów produkcyjnych lub magazynowych
Zagrożenia towarzyszące:
Mieszkańcy obszarów sąsiadujących z zakładami przemysłowymi często nie mają informacji o profilu produkcji, wykorzystywanych toksycznych środkach przemysłowych, ich szkodliwym wpływie na organizm i sposobach przewciwdziałania zatruciu.
Wypadki i katastrofy komunalne
Główne przyczyny:
Zanik dostaw ciepła (zimą), prądu, wody lub gazu; zakłócenia lub całkowity zanik łączności - na skutek uszkodzeń linii przesyłowych lub infrastruktury telekomunikacyjnej
Zagrożenia towarzyszące:
Brak alternatywnych źródeł zaopatrzenia
Wypadki i katastrofy górnicze
Główne przyczyny:
Zbyt dynamiczna eksploatacja złóż
Nieprzestrzeganie przepisów bhp i norm wydobywczych
Wywoływane przez siły natury tąpnięcia, zawalenia szybów
Zagrożenia towarzyszące:
Szkody w zabudowie na powierzchni, ponad wyrobiskami - może dochodzić do pękania murów, osuwania się fundamentów
Wypadki i katastrofy hydrotechniczne
Główne przyczyny:
Pęknięcia tam, zapór, wałów przeciwpowodziowych
Sylwia Żółtańska kl. IIId
20 kwietnia 2010r. w Zatoce Meksykańskiej na platformie wydobywczej doszło do eksplozji
Wypadek samochodowy
Katastrofa budaoawlana w Katowicach. Podczas wystawy gołębi, pod naporem śniegu zawaleniu uległa konstrukcja hali.
Wypadek pociągu
Katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu.
Widok na zawalony szyb w wyniku katastrofy górniczej.
Koniec.
Źródła:
Podręcznik - "Żyję i działam bezpiecznie"
www.wikipedia.pl
Full transcript