Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kakayahang Pragmatiko: Pahiwatig at Pag-unawa

No description
by

John Lawrence Tiay

on 15 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kakayahang Pragmatiko: Pahiwatig at Pag-unawa

Kakayahang Pragmatiko: Pahiwatig at Pag-unawa
sa mga Salita at Kilos

Naranasan mo na bang magtampo sa iyong kaibigan? Paano mo ito ipinabatid sa kaniya? Sa pamamagitan ba ng tahasang pagsasabi o sa iyong mga aksiyon lamang?
Nakakasakay ka ba sa mga biruan? Paano mo nalamang biro lamang ang sinabi ng iyong kausap ?
Nakiusap ka na ba sa iyong guro sa anomang paakataon sa iyong buhay mag-aaral? Paano mo ito ginawa?
Hindi lamang kaalaman sa bokabularyo at sa pagbubuo ng mga pangungusap batay sa itinatakda ng gramatika ang mahalaga ra sa isang mag-aaral ng wika. Mahalaga ring matutuhan ang kasanayan sa pagtukoy sa mga pakiusap, magalang na pagtugon sa mga papuri o paumanhin, pagkilala sa mga biro, at pagpapadaloy ng usapan. Samakatuwid, kailangan matukoy ng isang tao ang maraming kahulugan na maaaring dalhin ng isang pahayag batay sa Iba't ibang sitwasyon (Lightbrown at Spada 2006)
Halimbawa, ang tanong na "Sa iyo ba ang bag na iyan?" ay maaring mangahulugan ng: (1) pagtitiyak sa kung sino ang nagmamay-ari ng bag; (2) papuri o pagkutiya sa estilo ng bag; o (3) pagkainis sa nakakalat na bag.
Ang ganitong kakayahang komunikatibo ang nais natin itampok sa araling ito sa pamamagitan ng pag-unawa sa kakayahang pragmatiko.
ANO ANG KAKAYAHANG PRAGMATIKO ?
Ayon kina Lighbown at Espada (2006), ang pramatiko ay tumutukoy sa pag-aaral sa paggamit ng wika sa isang partikular na konteksto upang magpahayag sa paraang diretsahan o may paggalang. ibig sabihin, ang isang tao ay may kakayahang pragmatiko ay mabisang nagamit ang yaman ng wika upang makapagpahayag ng mga intensyon at kahulugang naaayon sa konteksto ng usapan at gayundin, natutukoy ang ipinahihiwatig ng sina
Kadikit ng paglinang sa kakayahang pragmatiko ang konsepto ng speech act. Para sa pilosopo sa wika na si J. L. Austin (1962; sipi kay Hoff 2001), ang pakikipag-usap ay hindi lamang paggamit ng mga salita upang maglarawan ng isang karanasan kundi "paggawa ng mga bagay gamit ang mga salita" o speech act.
Halimbawa nito ay pakiusap, pagtanggi, pagpapaumanhin, pangangako, at iba pa.
May tatlong sang kap ang Speech Act:
1. ang sadya o intensiyonal na papel nito o illocutionary force;
2. ang anyong linggwistiko o locution;
3. ang epekto nito sa tagapakinig o perlocution:
Full transcript