Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MEB in belirlediği bilişim teknolojileri öğretmeni özel alan

No description
by

ezgi eren derin

on 24 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MEB in belirlediği bilişim teknolojileri öğretmeni özel alan

MEB in belirlediği bilişim teknolojileri öğretmeni özel alan yeterlilikleri nelerdir?
Bilişim teknolojinin yönelik öğretmen yeterlilikleri
Bilişim
teknolojileri öğretmenlerinin yükümlülükleri
Success!
MEB in belirlediği bilişim teknolojileri öğretmeni özel alan yeterlilikleri nelerdir? Aşağıdaki konularıda dikkate alarak bir araştıma yaparak Prezi sunumu hazırlayınız.
Bilişim teknolojinin yönelik öğretmen yeterlilikleri
Bilişim teknolojileri öğretmenliği özel alan yeterlikleri
Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin yükümlülükleri
Bilgisayar koordinatör öğretmenlerinin yükümlülükleri
Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin yaşadıkları sorunlar


Geliştirilen Özel Alan Yeterliklerinde;

yeterlik alanı,
kapsam,
yeterlikler,
performans göstergeleri,
bulunmaktadır.

Her bir yeterlik için, A1, A2, A3 olarak düzeylendirilen performans göstergeleri belirlenmiştir. Performans göstergelerinde ilköğretim programları esas alınmıştır.

A1 düzeyi: Öğretmenin öğretim programına ilişkin uygulamalarındaki farkındalığı ile öğretmenlik mesleğine ilişkin sahip olduğu temel bilgi, beceri ve tutumları gösteren performans göstergelerini içerir.

A2 düzeyi: Öğretmenin A1 düzeyindeki bilgi ve farkındalığının yanı sıra, öğretim sürecindeki uygulamalarında edindiği mesleki deneyimlerle programın gereğini yerine getirdiği, uygulamalarını çeşitlendirdiği, öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate aldığı performans göstergelerini içerir.

A3 düzeyi: Öğretmenin A2 düzeyinde geliştirdiği uygulamalarını, öğretimin farklı değişkenlerini de göz önünde bulundurarak özgün bir şekilde çeşitlendirmesini gerektiren performans göstergelerini içerir. Bu düzeydeki performans göstergelerine sahip olan öğretmen, özgün yorumuna dayalı yeni uygulamalarla alanına katkı sağlayabilir; meslektaşları, veliler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarla sürekli işbirliği yapabilir.


A3 düzeyi, A2 ve A1 düzeyler-ini, A2 düzeyi de A1 düzeyini kapsar.

Performans göstergelerinin A3 düzeyi, en üst düzey olarak gösterilmişse de gelişimin üst sınırı değildir.

Bilişim koordinatör
öğretmenlerinin yükümlülükleri
1-Görevli olduğu okulda bilgisayar eğitiminin ve bilgisayar destekli eğitimin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
2-Bilgisayar laboratuvarını mesai saatleri içinde açık tutmak, gerektiğinde mesai saatleri dışında da öğrenci ve öğretmenlerin kullanmalarını sağlamak.
3-Her ay en az bir defa veya gerekli durumlarda bilgisayar öğretmenleri ile toplantı yapmak.
4-Görevli olduğu okulda öğretmenlere Bilgisayar Destekli Eğitim konusunda kısa süreli kurs veya seminer düzenlemek.
5-Program müdür yardımcıları veya müdür başyardımcıları başkanlığında eğitim yazılımı bulunan derslerin öğretmenleri ile bir araya gelerek laboratuvar kullanım programı hazırlamak.
6-Bilgisayar laboratuvarının devamlı kullanılabilmesi için, öğretimi yapılacak ders yazılımlarının sabit diske (Hard disk) yüklenmelerini sağlamak.
7-Bilgisayar laboratuvarının kullanılması sırasında ortaya çıkabilecek ve kendisinin çözüm getiremediği teknik sorunları okul müdürlüğü kanalı ile il milli eğitim müdürlüğü’ne bildirilmesini sağlamak.
8-Firmaların periyodik olarak yapması gereken bakım onarım işlerini takip etmek.
9-Her yarıyıl sonunda bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli eğitim faaliyetleri ile ilgili her türlü problemi ve genel durumu, hazır anket formları yoluyla rapor ederek Genel Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.
10-Ders yazılımlarını ilgili dersin öğretmenleri ile inceleyerek yazılımların geliştirilmesi için önerilerde bulunmak.
1-Bilgisayar koordinatör öğretmenleri ve zümre öğretmenleri ile uyum içinde çalışmak, dersleri dersin amaçları doğrultusunda ve ders dağıtım programlarında belirlenen saatlerde bilgisayar dersliğinde işlemek.
2-Dersliğin bakım ve temizliğinden sorumlu olmak.
3-Derslikte çıkabilecek ve kendisinin çözemediği teknik problemleri bilgisayar koordinatör öğretmenine anında duyurmak.
4-Zümre öğretmenler toplantısında alınan kararlara göre kendisine düşen görevleri yapmak.
Bilişim teknolojileri
öğretmenlerinin yaşadıkları
sorunlar
1- Okullarımızda görevli Rehber Öğretmenler gibi BİTEFO larda bir odaya ve uygun çalışma ortamına sahip olmalıdır.
2- BİTEFO ların görev tanımları kadro verilmesiyle birlikte doğru ve açık bir şekilde yapılarak BİTEFO’ların idarelerin keyfi uygulamaları altında ezilmeleri engellenmelidir.
3- İstekli sözleşmeli öğretmenlere de BİTEFO olma hakkı verilmelidir. Hiçbir sözleşmeli öğretmenin kadrolu öğretmenden farkı olmadığını biliyoruz, böyle bir ayrım neden yapılıyor anlamış değiliz. Ayrıca Bilişim teknolojisi branşı dışında diğer branş öğretmenleri de BİTEFO olarak görev yapabiliyorlar fakat görev tanımı eksikliğinden ve görevlendirme olacak mı olmayacak mı belirsizliğinden dolayı asli branş görevlerini mi yoksa BİTEFO’luğumu tercih edecekleri noktasında sıkıntıya girmektedirler.
4 BİTEFO larda Rehber öğretmenler gibi hem sabahcı gruba, hem de öğlenci gruba rehberlik edecek şekilde 09:00 – 15:00 saatleri arasında mesai yapmalıdır. 08.00-17.00 arası çalışma saatleri, çalışma ortamımız olan BT sınıfının gürültüsü ve radyasyon bizi aşırı yormaktadır. Bunların yanında öğrencilerimizin BT sınıfında maksimum seviyede faydalanması için tenefüslerde ve öğle arasında da BT sınıfını öğrencilerin kullanıma açmak bizim için ayrı bir yük olmaktadır.
Öğretmen yeterlilikleriyle ilgili nasıl bir sınıflama yapılırsa yapılsın, bu yeterlilikler bir bütün olarak ele alınmalıdırlar. Çünkü bu yeterlilikler birbirlerini tamamlayıcı özellikler içermektedirler.
1. Nitelikli bir öğretmen, sınıfında etkili öğrenmelerin gerçekleşmesi için öğrencilerinin
özelliklerine uygun öğrenme yaşantıları sağlamaya çalışır. Ancak öğretmenin
öğrencilerinin özelliklerini tanıyabilmesi için de onların gelişim özelliklerini ve bu
özelliklerin öğretme-öğrenme süreçlerinde nasıl dikkate alınması gerektiğini biliyor
olması gerekir.
2. Etkili bir öğretmen, yalnızca gerekli planları yapmakla kalmaz aynı zamanda
planlamanın gerekliliğine de inanır ve bunun gereklerini yerine getirir.
3. Nitelikli bir öğretmen, iyi hazırlanmış bir öğretim materyalinin öğrenmeye etkisini
bilir, farklı düzeylerdeki öğrencilere hitap edebilen, değişik özelliklere sahip
materyalleri geliştirebilir ve bunları amacına uygun bir şekilde kullanabilir.
4. Nitelikli bir öğretmen, öğrenmenin nasıl gerçekleştiği, öğrencilerin bilgiyi nasıl
edindikleri, becerileri nasıl kazandıkları ve etkili öğrenmelerin gerçekleşmesi için
hangi yaklaşım, yöntem ve tekniklerin kullanılması gerektiğini bilir.
Full transcript