Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Płeć w kontekście przemian współczesnego świata

Socjologia Płci
by

Tomasz Graczyński

on 24 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Płeć w kontekście przemian współczesnego świata

Płeć w kontekście przemian współczensego świata Scenariusze przyszłego rozwoju Coraz więcej rozwodów i związków "na kocią łapę" Wykształcenie, rynek pracy, zatrudnienie 1. Role związane z płcią są związane ze społeczeństwem industrialnym Tezy Wzrastające równouprawnienie kobiet oddzieliło pracę w gospodarstwie domowym od pracy zarobkowej. Samotność, wspólnota, konflikty w rodzinie i poza nią Coraz więcej równości Ujawnianie się istniejących i zaostrzających się nierówności Czy żyć wspólnie? Mieć dzieci? Skupić się na karierze? Jak ustalić
priorytety? "Im większe znaczenie
społeczne przypisuje się danemu obszarowi, im "silniejsza" grupa, tym mniej w niej kobiet" "Rewolucyjne
zrównanie szans" "Oderwanie i wyróżnicowanie" "Na pierwszym miejscu stoi urzeczywistnienie życzzeń co do pierwszej pracy." "61% mężczyzn widzi w obowiązkach
rodzinnych kobiety decydujący czynnik
utrudniający ich karierę zawodową" Sprzeczności - więcej możliwości, lecz
są one niepewne 2. Dynamika i indywidualizacja, która uwolniła ludzi ze struktur klasowych nie zatrzymała się przed drzwiami domu rodzinnego 3. Płeć jako przyczyna konfliktów o wzajemną zależność W XIX położenie mężczyzn i kobiet
jest przypisana przez urodzenie -
praca zarobkowa zakłada pracę w
gospodarstwie domowym Nic nie jest pewne Walka o ponowne zjednoczenie Wyswobodzenie z ról kobiecych i męskich? - Macierzyństwo i praca w gospodarstwie domowym nie pochłania całego wolnego czasu - Kobiety nie są ekonomicznie zależne od mężczyzn - Równość szans edukacyjnych Wyswobodzenie się z tradycyjnych ról kobiecych Powrót do pracy w gospodarstwie domowym Tradycyjna podział ról w małżeństwie się zaciera, co powoduje konflikty Strach przed samotnością spaja małżeństwo Uświadamianie nierówności - możliwości i nakazy wyboru Rynek pracy
wymaga mobilności Małżeństwo
stabilności wszystkie te czynniki są minimalizowane do sfery prywatnej i powstaje złudzenie, że właśnie w niej znajdują się wszystkie środki do wyleczenia konfliktów płci - dążenie do regulacji każdego aspektu małżeństwa
- rynek pracy
- prawo "Relacja pomiędzy dzieckiem a
rodzicem staje się ostatnim,
nierozerwalnym, niepodlegającym
wymianie, pierwotnym
stosunkiem społecznym." 1. Powrót do rodziny nuklearnej 2. Równość mężczyzn i kobiet 3. Poza rolą kobiety i mężczyzny
Full transcript