Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TRANSLACIJA

No description
by

Tijana Pribicevic

on 19 July 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TRANSLACIJA

TRANSLACIJA (lat.
translatio
= prevođenje)

Sinteza proteina
Složen proces u kome se genetčka informacija prevodi u redosled amino-kiselina u polipeptidnom lancu (proteinu) naziva se
TRANSLACIJA
.
Kodoni
Šifra (KOD) od tri nukleotida koja odgovara jednoj
amino-kiselini zove se
KODON.
kodoni
UAA
UAG
UGA
Genetički kod
Primarna struktura proteina je genetički određena, odnosno, zapisana u vidu redosleda nukleotida na genima.

Grupe od po tri nukleotida predstavljaju šifru (kod) za pojedinačne amino-kiseline.
Molekuli koji omogućavaju sintezu proteina
kodoni sa informacione RNK se uparuju sa tripletima nukleotida na tRNK (antikodon)
iRNK
vezivanjem ribozoma za start kodon na informacionoj RNK započine proces translacije
transportna RNK se vezuje za ribozom i donosi odgovarajuće amino-kiseline koje se ugrađuju u lanac
tRNK
RIBOZOM
mala subjedinica
velika subjedinica
Proces sinteze proteina odvja se u ribozomima. Ribozomi se sastoje od dve podjedinice, a svaka predstavlja kompleks izgrađen od proteina i molekula rRNK.
Molekuli tRNK na jednom kraju vezuju amino-kiselinu (AK), a na suprotnom se nalazi grupa od tri nukleotida komplementarna kodonu za amino-kiselinu koju nosi (
antikodon
).
Zrele iRNK, nastale u jedru prepisivanjem (transkripcijom sa DNK), prolaze kroz pore jedra u citoplazmu ćelije.
P mesto
A mesto
P A
P A
P A
Ribozomske podjedinice, iRNK i tRNK koja nosi metionin (AK koja odgovara start kodonu) se udružuju u
POČETNI TRANSLACIONI KOMPLEKS
START
kodon
AUG
(mesto početka sinteze proteina i šifra za amino-kiselinu metionin)
(mesta na kojima se sinteza proteina zaustavlja)
Broj mogučih različitih kodona u svim ćelijama je 4 = 64
3
Sve proteine gradi samo 20 amino-kiselina, tako da više različitih kodona predstavlja šifru za istu
amino-kiselinu.
Različiti kodoni koji odgovaraju istoj amino-kiselini nazivaju se
SINONIMNI KODONI
.
Skup pravila koja povezuju svaku amino-kiselinu sa odgovarajućim kodonima.
U procesu translacije učestvuje i veliki broj enzima.
Kada se u A mestu nađe jedan od stop signala za njega se vezuje
"oslobađajući protein"
koji dovodi do raskidanja veze između tRNK i sintetisanog polipeptidnog lanca i on se oslobađa u citoplazmu. Ribozom se takođe razdvaja na subjedinice.
Kod
prokariota
se transkripcija i translacija odvijaju skoro istovremeno u citoplazmi (u isto vreme na istom mestu).

Kod
eukariota
su ova dva procesa i prostorno i vremenski razgraničeni. Prvo se u jedru odigra transkripcija, zatim se nezrele RNK dodatno u jedru obrađuju pa se tek onda šalju u citoplazmu gde se obavlja translacija.

Kod obe grupe organizama translacija se odvija u 5'-3' pravcu.
Vezivanjem iRNK za ribozom otpočinje čitanje "šifre" i vezivanje tRNK koje nose odgovarajuću amino-kiselinu.
(* A- amino-kiselina, P- polipeptid)
Ribozomi sadrže posebna mesta za vezivanje tRNK.
A-mesto
vezuje tRNK koja donosi aktiviranu amino-kiselinu,
P-mesto
vezuje tRNK koja nosi rastući polipeptidni lanac.
Translacija počinje od start kodona i tRNK koja nosi metionin.
1. Za A- mesto na ribozomu vezuje se tRNK sa odgovarajućim antikodonom i amino-kiselinom.
2. Metionin (kao i budući polipeptidni lanac) raskida vezu sa tRNK i formira peptidnu vezu sa aktiviranom amino-kiselinom u A mestu.
3. Ribozom se pomera duž iRNK za tri nukleotida, tRNK sa rastućim polipeptidom se pomera na P mesto a slobodna tRNK napušta ribozom. CIklius se ponavlja sve do stop kodona.
antikodon
aktivirana
amino-kiselina
Start i Stop
Prokarioti / Eukarioti
Bonus
Genetički kod je univerzalan, koriste ga svi poznati organizmi.
Na šta ukazuje ta činjenica?
Full transcript