Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cooperative Learning og læringsstile

No description
by

Sune Nørgård

on 30 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cooperative Learning og læringsstile

Gymnasiefremmede
”Passivitet [fra de gymnasiefremmede elever] i undervisningen kan skyldes vanskeligheder med
at afkode
, hvad der foregår, eller med at
producere bidrag til undervisningen
i en legitim form. Det er nødvendigt med
undervisning
s- og evalueringsformer, som giver læreren en direkte og nuanceret
adgang til den enkelte elevs styrker og svagheder.
” ("Når gymnasiet er en fremmed verden", s. 98)
Cooperative Learning
SPIL-principperne:
Samtidig interaktion
Positiv indbyrdes afhængighed
Individuel ansvarlighed
Lige deltagelse
Når der er samtidig interaktion, er der ingen passive elever.

I CL-undervisning giver læreren korte klare instruktioner. Der er fokus på, at det er tydeligt for alle elever, hvad
målet
er, og hvordan det
opnås
.
Undervisningen bliver dermed nemmere for eleverne at
afkode
.
Eksempel:
Tænk-par-del

1. Læreren stiller en opgave (fx ”Er denne funktion differentiabel?”)

2. Tænk: Individuel tænketid til opgaven, hvor der er helt ro i klassen.

3. Par: Dialog med sidemand om opgaven (evt. kan det specificeres hvem i hvert par der starter med at sige noget: ”Den med den største lillefinger starter…”).

4. Del: Parret har dialog med et andet par om opgaven (eleverne sidder tit i teams af fire personer). Evt. samles der fælles op, hvor to eller tre elever (udvalgt ved lodtrækning på E-tavlen) forklarer, hvad deres team er nået frem til.

Samtidig interaktion
- alle er aktive i alle fire trin

Individuel ansvarlighed
- eleverne bliver stillet til ansvar over for sidemanden og over for mig som lærer, hvis de bliver udvalgt

Positiv indbyrdes afhængighed
- i dialog med sidemanden og teamet når eleverne frem til et svar

Lige deltagelse
Opnås fx i trin 3, hvor jeg specificerer, hvem der først siger noget.

Eleverne, herunder de gymnasiefremmede elever, har ingen mulighed for at gemme sig og undgå at deltage
Gør CL eleverne aktive?
3ø MA, hvor der har været anvendt CL i ca. 90% af undervisningtiden igennem 3 år.
- 9 ud af 28 elever var gymnasiefremmede
Læringsstile
Dunn og Duuns læringsstilsmodel som beskrevet i Lauridsen, Ole: "Fokus på læring - om læringsstile i dagligdagen" (Akademisk Forlag, 2010)
CL og læringsstile
Når jeg planlægger min undervisning
forsøger jeg at få alle seks læringsstile
i spil - midlet hertil er CL-strukturer
Tænk-par-del
CL og læringsstile - flere eksempler
LyST (Lyt, skriv, tal)

Mix-par-svar

Quiz og byt
Læringsstile, CL og gymnasiefremmede elever
CL giver mig mulighed for at planlægge modulerne, så alle læringsstile kommer i spil

Alle er aktive - gymnasiefremmede og ikke gymnasiefremmede

Alle får mulighed for at lære - uafhængigt af læringsstilspræference
Eleverne skal kunne håndtere læringsstile, de ikke nødvendigvis har en præference for
Cooperative Learning
og læringsstile
Sune de Montgomery Nørgård, Rødovre Gymnasium
sune@demontgomery.dk
To elever om strukturen "Chef of sekretær":

”Jeg synes at sekretær og chef er genialt, fordi du både har mulighed for at skrive ned, hvilket for dig til at huske det, men også fordi du samtidig skal fortælle det højt som chef, hvilket gør en mere sikker på det man forklarer.”


”Jeg er ikke altid lige tosset med chef og sekretær. Jeg mener at jeg ofte lærer mest ved selv at side og fordybe mig i stoffet.”
Forskellige elever - forskellige læringsstilspræferencer
Inspirationsdag om innovation og inkluderende undervisning, 24/4 2014
Gymnasiefremmed: Hverken mor eller far har en dansk gymnasial uddannelse.
Full transcript