Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Estil d'aprenentatge dels alumnes i la seva incidència en la

No description
by

Natalia Blancafort

on 4 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Estil d'aprenentatge dels alumnes i la seva incidència en la

Punt de partida
Introducció
Objectius
Objectius primordials
Mètode
Descriptius de la mostra
Marc teòric
Treball de fi de grau.
Estil d'aprenentatge dels alumnes i la seva incidència en la valoració del bon docent
Rosa Aligué i Natàlia Blancafort
Model
Felder i Soloman, 2004.
Instruments
Procediment
Resultats
Conclusions
On hauria de centrar-se l'acció educativa per tal d'afavorir el desenvolupament integral de l'alumne?
Estudis estils d'aprenentatge
Sorgiment Psicologia Cognitiva
Witkins (1954)
Estils cognitius
Thompson (1986)
Efectivitat mètodes d'ensenyament
Alonso, Gallego i Honey (1999)
Plantejament d'una utopia
Estil aprenentatge - variables més destacades
Cano; Esguerra i Guerrero (2010)
Gènere
Thompson (1986) Carbo, Dunn i Dunn (1997),
Felder (2004) i González-Peitado (2013)
Rendiment acadèmic
Gallardo, Sánchez, Ros i Ferreras (2010)
Característiques bon docent en l'àmbit universitari
Gilbert (1996)
9 factors bon docent
Estils d'Aprenentatge
Kolb (1981)
"Preferències d'un mode d'adaptació sobre un altre; però aquestes no exclouen altres modes d'adaptació i poden variar de tant en tant i de situació en situació".
Keefe (1988)
"Trets cognitius, afectius i fisiològics que serveixen com a indicadors relativament estables, de com els alumnes perceben interaccions i responen als seus ambients d'aprenentatge".
Honey i Mumford (1992)
"Actituds i comportaments que determinen les preferències individuals en la forma d'aprendre".
"Preferències característiques en la forma en que un estudiant percep i processa la informació"
(Felder, 1996)
5 dimensions independents
Sensitiu- Intuïtiu
Tipus d'informació percebuda
Visual- Verbal
Modalitat sensorial
Seqüencial- Global
Progressió en l'aprenentatge
Actiu- Reflexiu
Processament d'informació
Inductiu- Deductiu
Organització informació
Conèixer la relació entre estil d'aprenentatge i la percepció del Bon Docent.
Construir una prova pilot;
Qüestionari Reduït d'Estils d'Aprenentatge
Hipòtesis
1. L’estil d’aprenentatge dels alumnes variarà segons el tipus de centre d’aquests.

2. S’observaran diferències significatives en la valoració de la qualitat docent per raó de pertànyer a un centre educatiu privat o públic.

3. Els estils d’aprenentatge aniran en consonància amb les diferents modalitats de Batxillerat.

4. La valoració de la qualitat docent variarà segons el tipus de Batxillerat cursat.

5. La valoració de la qualitat docent es veurà influïda pel rendiment acadèmic dels alumnes.

6. Els estils d’aprenentatge dels alumnes dependran de les diferències entre-gènere. (Esguerra i Guerrero,2010; Cano, 2010).

7. La valoració del bon docent es veurà influïda pel gènere dels discents.

8. El rendiment acadèmic dels estudiants es veurà influït pel gènere.

9. S’observaran diferències entre estils d’aprenentatge pel que fa als diferents cursos de Batxillerat.

10. En quant a la valoració del bon docent, el fet de pertànyer a 1r o 2n curs de Batxillerat farà que s’observin diferències significatives
Versió Castellana de L'ILS (Felder i Soloman, 2004), 44 ítems.
Qüestionari Reduït d'Estils d'Aprenentatge, 6 ítems.
Qüestionari Percepció del Bon Docent, 24 ítems.
Anàlisi de Dades

Estil aprenentatge - Percepció del Bon Docent
Població: 290 participants
Instituts:
Privat (n=148)
Públic (n=142)
Nois 123 (42.41%)
Noies 167 (57.59%)
Diferències significatives
Verificació dels objectius plantejats
Estil aprenentatge - Percepció docent
Prova pilot:
Qüestionari Reduït d'Estils d'Aprenentatge
Validació inicial satisfactòria.

Resultats

Institut
Privat
Públic
Gènere
Noi
Noia
Curs acadèmic
1r Batxillerat
2n Batxillerat
Rendiment acadèmic
Aprovat
Notable
Excel·lent
Importància dels estils d'aprenentatge en l'acció docent.
Limitacions i qüestions a tenir en compte
Mostra
Extrapolació a altres centres
Prova pilot
Formació de nou professorat.
Seguir investigant...
Model tradicional
Model òptim
Estils d'aprenentatge
Gestió de les motivacions i interessos dels alumnes
Coneixements previs
Distinció models educatius
Ensenyament
Aprenentatge
Tradicional
Procés
Producte
Centrat en l'aprenentatge
Acció Docent
Aprenentatge
Procés
4 de 6 ítems discriminants
Verificació de les hipòtesis plantejades
Modalitat Batxillerat
Social-Humanístic
Científic
Tecnològic

Àmbit de recerca innovador.
Perfil bon docent.
Moltes gràcies per l'atenció!
Hipòtesi principal
Sub-Hipòtesis
La percepció docent variarà segons l'estil d'aprenentatge dels alumnes
Full transcript