Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of Транзистор, Үйлдлийн өсгөгч ашигласан дохионы үүсгүүр (гармо

No description
by

Марта Б.

on 8 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of Транзистор, Үйлдлийн өсгөгч ашигласан дохионы үүсгүүр (гармо

1.Үйлдлийн өсгөгч(Operational amplifier)
2.Транзистор
3.Дохионы үүсгүүр-Генератор
4.Ашигласан хэлхээнүүд
5.Жишээ
Агуулга
Транзистор, Үйлдлийн өсгөгч
ашигласан дохионы үүсгүүр

Үйлдлийн өсгөгч дээр тулгуурлан
1. Хүчдэл харьцуулагч(Descriminator)
2. Эргүүлдэг өсгөгч
3. Үл-Эргүүлдэг өсгөч
4. Дифференциал өсгөгч
5. Нийлбэрлэгч өсгөгч
6. Интегралчлагч өсгөгч
7. Дифференциалчлагч өсгөгч
8. Логарифмчлагч өсгөгч
9. Анти-Логарифмчлагч
Өсгөгчийн хэлхээг угсарч болдог.
Мөн үйлдлийн өсгөгч ашиглан мультивибратор хийж болно.
Үүнээс ЛМ1458 үйлдлийн өсгөгч ашиглан
1. Интегралчлагч хэлхээ , түүний гаралтын дохионы хэлбэр
2. Дифференциалчлагч хэлхээ , түүний гаралтын дохионы хэлбэр
3. Логарифмчлагч хэлхээ, түүний гаралтын дохионы хэлбэр ийг судална

Supply Voltage ±18V
Power Dissipation 400 mW
Differential Input Voltage ±30V
Input Voltage ±15V
Output Short-Circuit Duration Continuous
Operating Temperature Range 0°C to +70°C
Storage Temperature Range −65°C to +150°C
Lead Temperature (Soldering, 10 sec.) 260°C
Soldering Information


1. Биполяр транзистор ашигласан өсгөгч нь оролтын импульсийн гүйдэл болон далайцыг өсгөх замаар чадлыг өсгөх зориулалттай. Тогтмол ба хувьсах гэсэн 2 тэжээлийн үүсгүүр ашиглах тул суперпозицийн зарчимыг ашиглан дараах 2шаттайгаар анализ хийнэ.
1.Хувьсах гүйдлийн генераторыг байхгүй гэж үзээд зөвхөнтогтмол гүйдлийн хувьд анализ хийх.
2.Тогтмол гүйдэл үүсгэгчийг байхгүй гэж үзэж хувьсах гүйдлийн хувьд анализ хийх.
Зураг дээр транзисторт өсгөгчид RC хэлхээгээр гэдрэг холбоо үүсгэн гармоник хэлбэлзэлийн үүсгүүр хийснийг харуулж байна. Энд T2 транзистор нь өсгөгчийн гаралтын чадлыг нэмэгдүүлэх зориулалттай эммитерийн давтагч байна.Өсөгчийн Т1 транзисторын коллектороос гэдрэг холбооны хэлхээнд өгвөл Rc эсэргүүцэгч гэдрэг холбооны R эсэргүүцэлтэй хүчдэл хуваагч хэлхээг үүсгэн, улмаар гаралтын хүчдэлийн далайц буурдаг учир Т2 транзистор дээр угсарсан эммитерийн давтагчийг нэмж, түүний гаралтаас дохиог аван гэдрэг холбооны оролтонд өгдөг.
Зэрэгцээ холбогдсон индуклэлийн ороомог L болон конденсатор С бүхий хэлхээг хэлбэлзлийн хүрээ гэж нэрлэдэг.
Хэрэв хэлбэлзлийн хүрээнд болж байгаа цахилгаан хэлбэлзлийг гэдрэг холбооны тусламжтай хуулбарлан авч өсгөгчийн оролтонд өгөөд гаралтын дохиог хэлбэлзлийн хүрээнд өгвөл хэлбэлзлийн хүрээт гармоник дохионы үүсгүүр болно.
Өсгөгчийн коллекторын эсэргүүцэгчийн оронд хэлбэлзлийн хүрээг ашигласан нь түүнд резонанс үүсгэх гаднын нөлөөллийг транзистороор гүйцэтгүүлэх зорилготой юм. Харин транзисторийг коллекторын гүйдлийн хэлбэлзлийг давтамж нь
хэлбэлзлийн хүрээний хувийн давтамжтай ижил байх шаардлагатай. Тэгвэл L1 ороомгийн соронзон орон нь L2 ороомогт нөлөөлж түүнд хүрээний хувийн давтамжтай ижил давтамжтай гүйдэл үүсгэх бөгөөд энэ нь транзисторын баазын гүйдэл нөлөөлж тэр нь транзистороор өсгөгдөн хэлбэлзлийн хүрээнд өгөгдөнө.
Туннелийн диод нь түүнд өгсөн хүчдэлийг ихэсгэхэд гүйдэл нь багасдаг буюу сөрөг эсэргүүцэлтэй муж бүхий хүчдэл-гүйдлийн тодорхойлолттой билээ.
D Туннелийн диод болон R эсэргүүцэгч хоёр нь хүчдэл хуваагч болох бөгөөд нэвтрүүлэх коэффициент нь К бөгөөд туннелийн диодны дифференциал эсэргүүцлээр тодорхойлогдох ба тэр нь сөрөг утгатай учир гаралтын хүчтэл нь оролтын хүчтэлээс ихсэж гарах (K>1) болно.Тэгвэл энэ өсгөгчийн ачаа нь LC хэлбэлзэлийн хүрээ байгаа учир энэ хэлбэлзэлийн хүрээнд бий болсон хүвийн хэлбэлзэлтэй ижил хэлбэлзэл туннелийн диодод дотор бий болсоноор хэлбэлзэлийн хүрээнд резонанс үүсч унтрах гармоник хэлбэлзэл буюу гармоник дохио үүснэ.
Түүнчлэн туннелийн диод нь өөрөө маш тогтворгүй элемент бөгөөд маш өндөр давтамж дээр хэлбэлзэл хийх чадвартай учир дохионы үүсгүүрийг хэдэн GHz хүртэл давтамжтай дохио үүсгэхэд голчлон хэрэглэдэг.
Үйлдлийн өсгөгч:
Цахилгаан дохионы хүчдэл, гүйдэл, чадлыг өсгөх зориулалттай электрон төхөөрөмжийг өсгүүр гэнэ. Өөрөөр хэлбэл өсгөгч нь сул сигналыг өсгөж эцэст нь гаралтанд шилжүүлдэг
Үйлдлийн өсгөгч бол нэг кристалл дээр суурилуулсан хэдэн арван транзистороос аналог интеграл микросхем юм. Үйлдлийн өсгөгч нь
1. Дифференциал өсгөгч
2.Өндөр өсгөлтийн коэффициент бүхий хүчдлийн өсгөгч,
3.Гүйдэл буюу чадлаар өсгөх гаралтын өсгөгч гэсэн 3 өсгөгчөөс бүтнэ.
Үйлдлийн өсгөгч нь оролтондоо дифференциал өсгөгчтэй учир (-) эргүүлдэг оролт (Inverting input), (+) үл эргүүлдэг оролт (Non-inverting input) гэсэн 2 оролттой байдаг.
Гэдрэг холбоо: Аливаа өсгөгчийн гаралтыг өөр ямар нэгэн электрон хэлхээгээр дамжуулан оролтонд нь буцаан холбохыг гэдрэг холбоо (feedback) гэж нэрлэдэг.Гэдрэг холбооны электрон хэлхээ нь ерөнхий тохиолдолд (β) өсгөлтийн коэффициенттэй өсгөгч байна. Гэдрэг холбоог өсгөлтийн коэффициентийн утгаар нь сөрөг гэдрэг холбоо, эерэг гэдрэг холбоо гэж нэрлэдэг .
Сөрөг гэдрэг холбооны давуу талууд:
• Шугаман бус өсгөлт болон өсгөлтийн гажуудлыг арилгадаг.
• Өсгөгчийн өсгөх зурвасыг өргөсгөдөг зэрэг болно.
Эерэг гэдрэг холбоо нь өөрө өөрийнхөө дууг өсгөж, улмаар өсгөсөн дуугаа дахин өсгөх хэлбэрээр идэвхижин ажилладаг.

Үйлдлийн өсгөгч
Транзистор бол маш бага гүйдлээр их гүйдлийг удирдаж болдог элемент юм. Транзистор нь коллектор(C), Эмиттер(E), Бааз(Б)
Гэсэн 3 электрод буюу дамжуулах хөлтэй хийгддэг. Эдгээр хөлнүүд нь тус тусдаа үүрэг зориулалттай байна.
Транзистор нь цахилгаан гүйдлийг ихэсгэж багасгаж эсвэл нээж, хааж болдог.Транзистор нь нарийн, хурдан шилжилт хийх чадвартай учир өргөн хүрээний тоон болон аналог функцүүдэд ашигладаг
Цахилгаан хэлбэлзэл бий болгож хувьсах хүчдэл буюу дохио үүсгэдэг төхөөрөмжийн Дохионы үүсгүүр-Генератор(Oscillator). Дохионы үүсгүүрийн гаргаж буй дохио нь хугцаанаас хамаарч үелэн давтагдах шинж чанартай байдаг.Дохионы үүсгүүрийг хэлбэлзэл бий болгож байгаа арга замаар нь
1.Гэдрэг холбооны
2.Резонасын
3.Релексацийн гэж гурав ангилдаг.
Гэдрэг холбооны үүсгүүр нь өсгөгчид эерэг гэдрэг холбооны тусламжтай гармоник хэлбэлзэл үүсгэх зарчмаар ажилладага бол Резонасын үүсгүүр нь LC хэлбэлзлийг хүрээнд резонансын хэлбэлзэл үүсгэх зарчмаар ажиллана. Харин конденсаторын цэнэг алдах үйл ажиллагаан дээр тулгуурлаж ажилладаг дохионы үүсгүүрыг релексацийн дохионы үүсгүүр гэж нэрлэдэг.
Транзистор
Дохионы үүсгүүр-Генератор
Сөрөг эсэргүүцэл бүхий гармоник дохионы үүсгүүр
Биполяр транзистор ашигласан өсгөгч
Транзисторт гармоник дохионы үүсгүүр
Үйлдлийн өсгөгчийн хэрэглээ
Ашигласан хэлхээ
Үйлдлийн өсгөгчид мультивибратор :
Үйлдлийн өсгөгчид мультивибратор нь Компараторын ажилгаан дээр
үндэслэгдэнэ.
Компаратор гэдэг нь оролтын хүчдэлүүдийг хооронд нь харьцуулж хэрэв dVIN>0 бол гаралтын хүчдэл +VCC болох ба эсрэгээрээ dVIN<0 бол гаралтын хүчдэл –VCC болдог. Тэгвэл гаралтын хүчдэл нь тэжээлийн хүчдэлийн эерэг сөрөг 2 утга хүртэл савж өөрчлөгдвөл эргүүлдэггүй (+) оролтонд хүчдэл нь нь тэжээлийн хүчдэлүүдийн утгыг хүчдэл хуваагчаар хуваасан утгатай тэгш өнцөгт дохио байдаг.

Vc=Vc(1-e^(-t/RC) );
V_R2=2*R2/(R1+R2)*V_(p-p)=R2/(R1+R2)*2V_cc
1-e^(-t/RC)=2R2/(R1+R2) => t=RC*ln⁡((R1+R2)/(R1-R2n) )
f=1/T=1/2t
Манай энэ тохиолдолд оролтийн хүчдэл +9,-9 байгаа учраас ~ 18V хоёрчилсон далхйцтай дохио гарч байгааг харж болно.

Давтамжийг олбол:
Хэлбэлзэлийн хүрээт гармоник дохины үүсгүүр
Full transcript