Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mga Uri ng Pamahalaan

No description
by

adrian latog

on 20 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mga Uri ng Pamahalaan

Mga Uri ng Pamahalaan

Uri ng Pamahalaan ayon sa Tunay na Pinanggalingan ng Kapangyarihan
May mga pamahalaan na tinutukoy na pamahalaang awtoritaryan.ang pamahalaang tulad nito ay pinamumunuan ng isang tao o maliit na pangkat ng mga tao.sa ilalim ng pamahalaang ito,walang kalayaan ang mga mamamayang magpahayag o sumalungat sa namumuno.mga halimbawa ng pamahalaang ito ay

monarkiya
Ito ay isang uri ng pamahalaan kung saan tanging iisang tao lamang ang gumagamit ng kapangyarihan. Ang iisang taong ito ay ganap na monarko. Ang halimbawa nito ay ang kapangyarihan ng hari o reyna noon at punong ministro ng bansa. Sa pamahalaang ito, walang laya sa pagpapahayag ang mga mamamayan. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng pamahalaan ang pahayagan, radyo,at telebisyon. Walang bahagi sa pagpapasya ang mga mamamayan,sa pamahalaan lamang ang pagpapasya. Ang mga mamamayan ay walang karapatang sumalungat sa pamahalaan.
Dalawa ang uri ng Monarkiya: absolute monarchy at limited monarchy. Kapag lahat ng kapangyarihan ay nasa nag-iisang namumuno, ito ay ganap na monarkiya o absolute monarchy. Kung ang kapangyarihan ng namumuno ay ayon sa konstitusyon, ito ay natatakdang monarkiya o limited monarchy.

ARISTOKRASYA
Pinamumunuan ito ng ilang opisyal na nabibilang sa mataas na lipunan at may kayamanan o kapangyarihang minana sa magulang.

Totalitaryan
Ang pamahalaang pinamumunuan ng isang diktador o isang pangkat ng mga makapangyarihang tao ay tinatawag na totalitaryan.sa ganitong uri ng pamahalaan,sumasangguni ang isang pinuno sa lupon ng mga tagapayo sa pagtatakda ng mga patakarang pambansa. Ang mga tagapayo ng pinuno ay nabibilang sa iisang partidong pulitikal. Walang oposisyon o partido ang maaaring sumalungat sa kanila. Sila ang nagtatakda at nagpapatupad ng mga batas. Tinitiyak nila na ang kilos ng mga taong bayan ay naaayon sa paniniwala ng pamahalaan. Sa pamahalaang ito kinikilala agad ang mga matatalino , mahuhusay , at may kasanayang kabataan. Itinatakda sa kanila ang uri ng edukasyon para sa pangangailangan ng bansa. Walang makatatanggi dahil kadalasang pinapatawan ng kaukulang parusa ang humahadlang o sumasalungat.
ang halimbawa ng pamahalaang ito ay ang Pamahalaang Komunista ng Russia, China, at North Korea.

Demokrasya
Ang pamahalaang nasa mga mamamayan ang kapangyarihan ay tinatawag na demokrasya. Sa pamahalaang ito, ang mga taong inihalal ng mamamayan ang namamahala sa pagpapalakad ng bansa. Sa pamamagitan ng halalan, ang mga tao ang nagpapasya kung sino ang mamahala sa kanilang bansa. Ang iboboto ng nakararami ang nagwawagi at siyang humahawak ng tungkulin.
Sa pamahalaang demokrasya, lahat ay pantay-pantay sa pagkakataon maging anuman ang kulay katayuan sa buhay. Iginagalang ng demokrasya ang dangal at kahalagahan ng isang tao pati na kagalingan ng bawat isa.
Full transcript