Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De VS en hun federale overheid 1865-1965 H1

Intro en hoofdstuk 1
by

Lisa Pérez

on 25 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De VS en hun federale overheid 1865-1965 H1

Periode: 1865 - 1965
De Verenigde Staten en hun federale overheid
Onderwerpen:

• staatsinrichting
• de industrialisatie en haar politieke en maatschappelijke invloed
• de ontwikkeling van de burgerrechten
• het buitenlands beleid van de VS
H1: 1776-1865
Staatsinrichting en burgeroorlog
H2: 1865-1918
Industrialisatie en wereldmacht
H3: 1918-1945
Welvaart, crisis en oorlog
H4: 1945-1965
Koude Oorlog
Indeling katern
Waar staat Amerika voor?
Voorgeschiedenis
-1492 : ontdekking Amerika
-c. 500.000 indianen.
-Texas en Florida > Spaanse kolonies.
-Begin 17e eeuw trokken Engelsen en Nederlanders naar de oostkust om kolonies te stichten.
De dertien kolonies
Politiek: Gouverneurs werden door Engelse koning benoemd
Wie eigendom bezat, kreeg kiesrecht
Economie: mercantilisme; koloniën moesten belangen van moederland dienen
Sociaal: veel immigranten van over heel Europa, bijv Franse hugenoten, Duitsers die oorlogsgeweld ontvluchtten, Ieren
Veel slaven vooral in zuidelijke kolonies
1763: 2 miljoen mensen
Ontwikkeling van een Amerikaanse cultuur met eigen waarden; zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, mobiliteit, individualisme
Samenleving rond 1776
Doelen van kolonisatie:
- Handel drijven : bevervellen, hout, mineralen, tabak
- Religieuze vluchtelingen: puriteinen willen een godsrijk op aarde stichting ('city upon a hill')
The American dream
Amerikanen kwamen in opstand tegen nieuwe belastingmaatregelen door Engeland
No taxation without representation: kolonies hadden geen vertegenwoordigers in Britse parlement
Oorlog van 1775 tot 1783
Washington leider van de kolonisten
Onafhankelijkheidsoorlog
Onafhankelijkheidsverklaring
4 juli 1776
Gebaseerd op verlichte principes
'We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.'
Aangevuld met amendementen, zoals Bill of Rights (1791)
Grondwet 1787
Soevereiniteit is verdeeld tussen federale overheid en deelstaten
Taken federale overheid: buitenlandse politiek, defensie, financiën en economisch verkeer tussen deelstaten
Deelstaten: eigen regering, parlement, rechtspraak, politie, onderwijs
Trias Politica (Montesquieu)
Uitvoerende macht: president

Herkozen elke 4 jaar
Taken: staatshoofd, regeringsleider, opperbevelhebber leger en vloot
Benoemt: ministers, belangrijkste ambtenaren en rechters
Imperial presidency
Wetgevende macht : Congres
Senaat (Elke deelstaat 2 vertegenwoordigers)
Huis van Afgevaardigden (naar inwonersaantal)
Taken : controle van regering
- Veto van president kan door 2/3 meerderheid van Congres worden opgeheven
- Mogelijkheid tot impeachmentprocedure
Rechterlijke macht : Hooggerechtshof

Benoemd voor leven
Taken : toetsen van wetten aan de grondwet, bijv Obamacare
Republikeinen
- Partij van het noorden: industrie
- tegen slavernij
- Vrije arbeid: concurrentie
- Krachtige overheid

Democraten
- Partij van het zuiden: agrarisch
- voor slavernij
- Tegen krachtige overheid
- Rechten van staten voorop

Let op: begin 20ste eeuw draaien rollen om
Republikeinen: conservatief, tegen overheidsbemoeienis
Democraten: progressief, voor overheidsingrijpen op sociaal en economisch gebied

1.2: Van grondwet tot burgeroorlog
Groei van Amerika
> Grote bevolkingsgroei o.a. door immigratie
> Uitbreiding grondgebied
> Industrialisatie - urbanisatie in noorden
> Commerciële economie in zuiden
Manifest Destiny
> God had Amerikanen voorbestemd om hele continent te ontwikkelen en beschaving bij te brengen
> Monroe-doctrine: Amerika voor Amerikanen, geen bemoeienis van Europeanen

Amerikaanse burgeroorlog: 1861-65
> Botsing tussen agrarische zuiden en industriële noorden
> Problemen: hoge invoerrechten en slavernij
> Na verkiezing Lincoln wil het zuiden zich afscheiden
> 1865: noorden wint
> 13e amendement: slavernij verboden
Full transcript