Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Affärsutveckling och ledarskap - INTRODUKTION - LEDARSKAP

LEDARSKAP
by

Andreas Krenz

on 30 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Affärsutveckling och ledarskap - INTRODUKTION - LEDARSKAP

Affärsutveckling och ledarskap
- Kursupplägg
- Ämnesplan
- Examinering
- Introduktion
Kursupplägg
Ämnesplan
Examinering
Introduktion
Boken
Planering
Innehållet
Inom handeln finns många typer av internkontroll som en del i ett förebyggande arbete, till exempel brandtillsyn och egenkontroll.

Begrepp i kursen affärsutveckling och ledarskap
Marknadsundersökningar
I kursen kommer marknadsundersökningarna till exempel fokusera på butiksutbud och befolkningsstrukturer, i syfte att planera för butiksetableringar.

Och givetvis inför UF.
Positionering
Inom marknadsföring finns teorier om hur företag väljer att visa upp sin affärsidé på marknaden. Positionering innebär att man skapar en bild av företaget som man placerar i målgruppens sinnevärld. Detta gör man genom att använda sig av något eller några av elementen i teorin om 5 P (pris, plats, produkt, påverkan, personal)
Praktisk butiksdrift
Här innefattas de många olika typer av arbetsuppgifter som dagens butiksledare har, till exempel budget, schemaläggning, förhandlingar med leverantörer och organisation av det dagliga arbetet.

Entreprenörskap och eget företagande är inslag i kursen eftersom det inom branschen finns många småföretagare. Att driva ett eget företag ställer bland annat krav på godorganisationsförmåga. Genom kursen kan eleverna ges insyn i vad det praktiskt innebär.
Ledarens roll
Kursen fokuserar på det praktiska ledarskapet i till exempel butiker, stormarknader och varuhus utifrån olika teorier om ledarskap. Även de sociala aspekterna av ledarskap ingår i kursen, något som speglar de krav som finns på dagens ledare.
Lagar
och
andra bestämmelser
Exempel på lagar som kan behandlas här kan utöver arbetsrätt vara byggnormer och lagar och regler om varuhantering inom olika områden.
Förebyggande arbete
6:2 och 6:4

Uppgifter

Ledarskap

Låt gå-ledaren
Passiv i alla lägen

Lika barn leka bäst?

Auktoritärt
Styr genom order och direktiv

Demokratiskt
Alla deltar i besluten
Ledaren en del av gruppen

Typ av ledarskap

Resultatorienterad

Personorienterad

Inriktning mot resultat eller personal eller efter situationen?

Resultat- och personorienterad

Hur är en bra ledare?
Money – ge de anställda bra belöning

Meaning – ge de anställda en meningsfull tillvaro

Magic – ge de anställda något mer, upphöja de anställda från det banala

3 M
6:2 och 6:4

UppgifterSätta mål


Skapa struktur, hur ska vi göra?


Utveckla, lösa konflikter
Når vi våra uppsatta mål?

Ledarens uppgifter

Hur är en bra ledare?
Kreativ, entusiastisk, rättvis, lyssnande, berömmande, initiativrik, intelligent, samarbetsvillig, nyfiken, ifrågasättande, ha utstrålning, vara öppen, utåtriktad, lugn, humoristisk, prestigefri, modig, stresstålig, flexibel, kommunikativ, beslutsam och resultatinriktad, EQ – emotionell intelligens

Ledarskap

Arbeta åt samma håll.
”Den duktige trädgårdsmästaren som får plantorna att växa”

Det nya ledarskapet


Få medarbetare att sköta produktionen optimalt
Utveckla och förädla affärer
Skapa och underhålla viktiga relationer

Ledarskap igår och idag

Formell makt genom en befattning
Ex påven, statsministern

Kunskap som inga andra har och som andra ser upp till.

Karisma som andra böjer sig för
exempelvis programledare och artister

Tre vägar till makt?


Passiv i alla lägen

Lika barn leka bäst?


Styr genom order och direktiv


Alla deltar i besluten
Ledaren en del av gruppen

Typ av ledarskap

VSAtt vara företagets ansikte utåt, motivera de anställda, nätverksbyggande.
Informerar organisationen om viktig information från omvärlden
Sätta mål, styra arbetet, förhandla, sköta resursavdelning

Ledarens roller (Mintzberg)

Resultatorienterad

Personorienterad

Inriktning mot resultat eller personal eller efter situationen?

Resultat- och personorienterad

Teknisk kompetens
Affärsmässig kompetens
Social kompetens
Relationsrollen
Informationsrollen
Beslutsrollen
POLSK
Planera
Organisera
Leda
Samordna
Kontrollera

Nyskapare


Skapa optimalt flöde i ”fabriken”Skapa ordning och reda, förvalta


Skördar

Olika ledare vid olika tillfälle

Entreprenör
Producerare
Administratör (byråkrat)
Inspiratör
McGregor

Man kan betrakta en människa som antingen X eller Y


X är lat, initiativlös, okreativ, styrs av yttre belöningar (pengar)

Y jobbar gärna om uppgiften är stimulerande, söker ansvar, styrs av inre belöningar (tillfredsställelse)

Förväntningar blir lätt självuppfyllande
Det tar tid att ändra beteende, lätt att falla tillbaka

styr genom
Målstyrning
motivation

styr med
Order
Kontroll
regler

McGregors människosyn

X
Y
Auktoritärt
Demokratiskt
Låt gå-ledaren
”Morot och piskan” räcker inte längre
Konsultativt (rådgivande)
Människors
Motivation
Människosyn
Affärsutveckling
Innebär utveckling av affärsdrivande verksamhet, som exempelvis en butik.

Framgångsrika företag bedriver en ständig affärsutveckling för att vara konkurrenskraftiga på sina marknader.
Vad gör de??
Utveckla företagets verksamhet och göra det möjligt att utifrån strategi och taktik genomföra företagets affärsidé, vision och mål.
Övergripande för ett helt företag eller projektinriktat för utveckling av en enskild avdelning i butiken.
Nya glosor...
Strukturomvandling
Butikskoncept...? (Exv. "ICA To Go"), framförallt i daglivaruhandeln
CSR - Corporate Social Responsibility
Byggstenarna
Omvärldsbevakning/trendspaning
Kreativitet
KOncept, affärsidé och vision
Skapa en position på marknaden
Etik i affärsidéerna

Ex 1
Ex 2
Jobba med uppgift 3 & 4 s.27
www.google.com/trends
Habit
Svensk Handels trendrapporter
Engadget
Omvärldbevakning och trendspaning
Mässor
Besök hos leverantören
Åk dit det händer
Etik i affärsidéerna
Exemplet - CSR
Corporate Social Responsibility
Fyra P?
People,
Profit,
Planet,
Purpose
Fråga 8 & 9 i boken, sida 40
Miljön:
Avfallshantering, energikonsumtion, utsläpp/föroreningar, biologisk mångfald
Socialt & Etiskt:
Samhällspåverkan, mänskliga rättigheter, jämställdhet, mångfald och produktansvar.
Ekonomiskt:
Långsiktig lönsamhet och öppen ekonomisk redovisning som inkluderar CSR-aspekterna
Positionering
Full transcript