Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rozwój emocjonalny dziecka w okresie przedszkolnym

No description
by

Natalia Lizak

on 21 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rozwój emocjonalny dziecka w okresie przedszkolnym

Rozwój emocjonalny dziecka
w okresie przedszkolnym

Cechy charakterystyczne rozwoju emocjonalnego dzieci 3, 4, 5, 6 letnich wg C. Lee
Ogólna charakterystyka
Najczęstsze emocje dziecka przedszkolnego
Dziecko
3-letnie

dojrzewanie układu nerwowego, rozwój struktur limbicznych
wpływ oddziaływań
środowiskowych
=
rozkwit uczuć i emocji
Między 3 a 6 r. ż. dziecko coraz lepiej rozumie emocje własne i innych osób
zaznacza się wyraźny wzrost zdolności i skłonności do mówienia o emocjach i refleksji nad nimi
/Dunn, Brown/
...zwiazane jest to z wzbogaceniem słownictwa oraz gramatycznym i semantycznym różnicowaniem określonych emocji
Wyniki badań Szumana wskazują, że w dzienniczkach mowy dzieci
w wieku 2. i 4. r.ż. nazwy stanów
i przeżyć uczuciowych stanowią po 6,6% wszystkich nazw czynności wyrażonych czasownikowo
Napierała stwierdza, że znaczące zmiany w rozumieniu i używaniu językowych określeń emocji zachodzi między 5 a 7 r.ż.: zaznacza się wyraźna korelacja między rozumieniem nazw emocji
a spontanicznym używaniem ich w sytuacjach komunikacyjnych.
W wieku przedszkolnym dziecko jest zdolne do określenia przyczyn niektórych emocji, wymienia:
przyczyny społeczne
przyczyny indywidualne
przyczyny
fantastyczne
AFEKTYWNOŚĆ
I IMPULSYWNOŚĆ
labilność uczuciowa
NOWE UCZUCIA...


... i brak kontroli nad nimi
STRACH
ZADOWOLENIE
MIŁOŚĆ
NIEŚMIAŁOŚĆ
ZAKŁOPOTANIE
WINA I WSTYD
ZMARTWIENIE
LĘK
GNIEW
Nieśmiałość wiąże się ze strachem przed obcymi osobami. Dziecko nieśmiałe lęka się, jaka będzie reakcja otoczenia na nie, jest niespokojne, zagubione.
Zakłopotanie jest związane z niepewnością jak się zostanie ocenionym przez otoczenie. Wspomnienia porażek i przeżytych niepowodzeń wpływają na formowanie się negatywnej samooceny
i wzmagają zakłopotanie. Dzieci zakłopotane na ogół pragną wyjaśnić i usprawiedliwić swoje zachowanie.
Wg Trempały
wina pojawia się w odniesieniu do norm moralnych
, zaś
wstyd – w odniesieniu do ideałów osobistych
.
Zmartwienie dziecka na ogół nie jest wywołane bezpośrednim bodźcem, stanowi wytwór wyobraźni dziecka.
Im dziecko bardziej zahamowane czy nieakceptowane, tym bardziej jest skłonne do przeżywania zmartwień i wyolbrzymiania ich.
Lęk dziecka jest stanem napięcia psychicznego związanego z zagrażającą lub przewidywaną przykrością. Dzieci lękliwe zachowują się niekiedy hałaśliwie, popisują się przed innymi, bywają okrutne i brutalne, reagują nieadekwatnie do siły bodźca
Gniew jest reakcją występującą już w okresie wczesno-niemowlęcym w wyniku pojawiania się przeszkody utrudniającej poruszanie się, a w dalszych okresach życia–- działanie.
Od czwartego roku życia intensywność i ilość reakcji gniewu wyraźnie maleje. Począwszy od okresu, w którym dziecko opanowało mowę, fizyczne przejawy gniewu ustępują formą werbalnym.
Agresywne zachowania dorosłych wobec dzieci sprzyjają przeżywaniu przez nie złości i gniewu,
a także wywołaniu tego gniewu, nie w stosunku do „silniejszych” od dziecka dorosłych, a wobec słabszych rówieśników.
Emocje
radości i zadowolenia
dzieci doznają podczas kontaktów zabawowych z rówieśnikami i dorosłymi. Cieszy je pokonywanie trudności. Zadowolenie sprawiają im takie sytuacje, w których aktywność ich uwieńczona jest sukcesem.
Miłość
związana jest z serdecznym stosunkiem i życzliwością do obiektu uczuć oraz chęcią przebywania w jego towarzystwie. Dzieci obdarzają serdecznymi uczuciami te osoby, które są im życzliwe i otaczają je miłością.
towarzyskie
ugodowe
łatwo ulega sugestiom
tuż przed ukończeniem 4 lat objawia wstyd i nieśmiałość
Dziecko 4-letnie
ufne
pewne siebie
wytrwałe
skuteczne
Dziecko 5-letnie
zarozumiałe
demonstruje pewność siebie
wytrwałe
także przyjacielskie
Dziecko 6-letnie
szybko zmienia uczucia przyjaźni na wrogość
egocentryczne
skłonne do flustracji
labialne
Źródła przeżyć emocjonalnych w wieku przedszkolnym wg M. Przetacznikowej:
 - zmiana rodzaju i wzrost wymagań stawianych dziecku przez otoczenie
 - poszerzenie kontaktów społecznych
- zwiększenie roli kontaktów dziecka z rówieśnikami i dziećmi w innym wieku
PODSUMOWANIE
Emocje dziecka przedszkolnego trwają tylko kilka minut, nagle powstają i nagle szybko się kończą
Emocje mają także charakter przejściowy.
Emocje dziecka przejawiają się w sposób bardzo ekspresyjny.
Do prawidłowego rozwoju emocjonalnego przedszkolaka niezbędna jest równowaga między emocjami pozytywnymi i negatywnymi.
TEMAT DO DYSKUSJI:
Bibliografia

Harwas-Napierała B., Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka, PWN, Warszawa 2000.
Gerstmann S. Rozwój uczuć, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986.
Hurlock E.B. Rozwój dziecka, PWN, Warszawa 1961.
Przetacznikowa M. Spionek H. Wiek poniemowlęcy, w: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, pod red. Żebrowska M., PWN, Warszawa 1986.
Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka, PWN, Warszawa 2011.

Przygotowała: NATALIA LIZAK
Full transcript