Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Populärkultur och sociala medier

13 september 2011
by

Sara Berglund

on 21 November 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Populärkultur och sociala medier

21 november 2011
Sara Berglund

Genom språket uttrycker vi vilka vi är!
Omgivningen påverkar oss, från vår födsel. Omedvetet och/eller medvetet är den präglad av en viss syn på hur barn bör bemötas i förhållande till sitt kön.
Kromosomerna påverkar...

- om vi kan bli gravida
- vår muskelmassa och röstläge
Kromosomerna påverkar inte...

- om vi gillar att mecka med bilar
- om vi tycker om att klä oss i rosa och glitter
- om vi är lämpliga som företagsledare
Vår könsidentitet är istället resultatet av hur vi bemöts av omgivningen - vad vi fått lära oss, vilka förväntningar vi haft på oss, vad vi uppmuntrats att göra.
Uppfattningar kring hur vi kan och bör klä och bete oss förändras hela tiden.

Normerna växlar mellan olika tider, olika kulturer.
Alltså...

Kön är en i hög grad social konstruktion.
Könsidentiteten uppstår EFTER födseln.
HUR vi pratar

VAD vi säger
VAD vi gör

HUR vi gör det
Genom könsattribut:

Kläder
Frisyr
Smink
Accessoirer
Förväntningarna ser olika ut på pojkar och flickor, vad de har för intressen och önskemål.

Deras beteende tolkas också olika.
- utforma, testa och växla mellan olika identiteter.
- dölja eller framhäva olika sidor av personligheten.
- kontrollera hur man ska uppfattas av andra.
- skapa gemenskaper mellan människor som aldrig skulle mötts annars.
Byggmaterial för facebookidentiteten
Upplägg
Populärkultur
och sociala medier
Det som definierar den unika människan.

Hur jag upplever mig själv, samt hur andra upplever mig.
Goffmans teatermetafor
Samhället är som en teaterscen, där människor framträder i olika roller, i olika sociala sammanhang.
Backstage kan man sänka garden och gå ur sin roll. Normerna blir inte längre så viktiga. Mellan de båda regionerna är barriärerna höga.
Framträdandet sker frontstage, där spelar de sociala normerna stor roll. Individen är på sin vakt för att kunna visa upp en sammanhållen bild av sig själv. En motstridig bild skulle skada förtroendet för rollpresentationen.
Det är i framträdandet som individens identitet bestäms, med hjälp av det som publiken tillskriver honom/henne.
Internet skapar frirum för ungdomar, där de kan laborera med sin identitet. Fysiska platser som skolan, hemmet, fritidsgården får ett komplement i form av Lunarstorm, Facebook etc.
Mediepanik - en slags moralpanik - uppstår gärna inför nya medier som barn behärskar men inte deras föräldrar. En rädsla inför det okända...
På internet uppstår möjligheter att överskrida gränser, bryta tabun och experimentera med åsikter, kön, sexualitet och identitet på ett sätt som inte går någon annanstans.
Unga & Internet
Teknik och medier fungerar som identitetsmarkörer. Hur vi använder dem, hur väl förtrogna vi är med dem, berättar om oss som individer.
Den datormedierade kommunikationen kräver nya sätt att visa identitet och att uttolka varandras. Hållning, klädsel, ansiktsuttryck, etc. syns inte där, istället utvecklas andra sätt.
Sociala medier skapar möjligheter att...
PROFILBILDEN
Val av kläder, frisyr, smink, pose, fotots kvalitet etc.
PROFILINFORMATION
Vilken fakta visar man upp om sig själv?
STATUSUPPDATERINGAR
och KOMMENTARER
Vem riktar de sig till? Hur ofta skrivs de?
Är de personliga?
Vad handlar de om?
Vilken ton används?
VÄNNER
Hur många?
Vilka?
Vilken slags relationer?
GRUPPER
Vilka går man med i?
Vilken typ av grupper?
Få eller många?
FOTON
Vilken typ av bilder?
Vad visar man upp?
Populärkultur
Kulturella uttryck som riktar sig till - och används och konsumeras av - den breda allmänheten, snarare än specialister och kännare.
Även kallat popkultur eller masskultur.
Lättillgänglig
Okomplicerad
Vädjar till känslor
Trendkänslig
Stora upplagor (kommersiell)
Svårgenomträngligt
Tungt
Vädjar till intellektet
Tidsneutralt
Begränsade (enstaka) upplagor
Finkultur
Populärkultur
Mediekonvergens
Till synes motstridiga format och tekniker möts och bildar något nytt.
Böcker, filmer etc. är inga isolerade företeelser,
utan ger återverkan i mängder av andra medier och format...
HARRY POTTER
Detta har möjliggjorts genom:
- samhälleliga förändringar
- teknisk utveckling
Vi skapar, distribuerar och betraktar medier på ett radikalt annorlunda sätt idag än tidigare.
"Konvergenskultur"
Alla med en dator och internetuppkoppling kan skapa och dela med sig av bilder, idéer, uppfattningar, budskap.
If it doesn't spread - it's dead!
Och vi kan ta emot budskapet nästan var som helst, när som helst.
Sociala medier
Aktiviteter som integrerar:
1. Teknik
2. Social interaktion
3. Användargenererat innehåll
Där den "vanliga människan" inte bara tar del av information, utan även aktivt kan bidra med, skapa och sprida information.
Kollektivt minne och
populärkulturella "klädhängare".
Nostalgifaktor
Nostalgi =
Sentimentala föreställningar om det förflutna.
Inte bara underhållning...

Populärkultur som identitetsmarkör.
Konsumtion
Populärkulturen präglar vår vardag - genom konsumtion och massmedier.
Påverkar vad vi drömmer om, vad vi vill uppnå i livet.
Påverkar vad vi köper, till oss själva och våra barn.
Vi möter den överallt...
Direkt: tv, film, tidningar, reklam, kläder, leksaker, spel, Internet.
Indirekt: populärkulturella referenser.
Populärkultur
Sociala medier
Identitet
Mediekonvergens
Bloggar, youtube, facebook, myspace, diskussionsforum, twitter, chattsidor, bilddagböcker, hemsidor...
Identitet
Vi kan dra ifrån, lägga till och försköna bilden av oss själva och vad vi gör = en handgriplig identitetskonstruktion!
De sociala medierna utgör kraftfulla verktyg för spridning av alla sorters budskap...
Politisk kraft
Stor genomslagskraft.
Stark spridningsförmåga.
Olika kulturella traditioner möts:
1. Hemkulturen (muntlig, folklig tradition)
2. Kamratkulturen (populärkultur)
3. Skolkulturen (skriftlig tradition)
I skolan...
Den värdeladdade populärkulturen
Beyblades
Pippi Långstrump
Pokemon
Smurfarna
World of warcraft
Det handlar om
"smak"
Slipknot
Kissie
Magnus Uggla
En produkt av sociala förhållanden, som klass, ålder, utbildningsgrad, genus etc.
Ett distinktionsmedel, skapar och upprätthåller gränser och skillnader mellan olika grupper.
Hur vet man vad som är bra och dålig populärkultur för barnen?
Vem kan bestämma det?
"Idag är Sociala medier en otroligt värdefull plattform för marknadsföring och exponering av ert varumärke. Om sociala medier används på rätt sätt så kommer det innebära en kraftig exponering av ert varumärke och en möjlighet att nå ut till helt nya målgrupper och marknader." (Marknadsföringsföretaget GreenBox)
Informationsutbyte
Identitetskonstruktion
Kommunikation - vara social
Skapa och känna tillhörighet
Lagra minnen
Funktion ur ett användarperspektiv
Det som definierar den unika människan. Hur jag uppfattar mig själv, och hur andra uppfattar mig.
Relationellt
Eric Saade
Val
Värden
Tro/övertygelser
Utseende
Kön
Sexualitet
Etnicitet
Ägodelar
Intressen
Familj
Vänner
Vanor
Identiteten är knuten till en mängd olika egenskaper, intressen och aspekter av individen.
Det sker en ständig förhandling och omförhandling av identiteten genom hela livet.

Identitetsarbetet blir aldrig "klart", även om det är aktivare under vissa perioder än under andra - t.ex. i ungdomsåren.
Genom samspel och kommunikation skapas vår självbild. I relation till andra lär vi oss vem vi själva är.
Teknologin förändrar våra sociala normer
"Ambient awareness"
Nästan som att vara fysiskt nära, och i ögonvrån kunna läsa av någons sinnesstämning utifrån hur denne rör sig, vad den säger etc.
Ett bricolage
En enstaka uppdatering är obetydlig i sig.
Men tillsammans med övriga bildar den ett sofistikerat porträtt av användaren.
Synen på jaget
"Att vara ensam tillsammans"
Gränserna för vad som är socialt och asocialt beteende flyttas.
Statusuppdateringarna som litterär form påverkar hur jag tolkar mitt liv.
Att synas eller inte synas?
Genom att fungera som en "nostalgitrigger" ger popkulturen upphov till känslor av tillhörighet.
Vilka populärkulturella referenser vi har säger något om vem vi är - ålder, genus, klass etc.
Sociala medier och identitet
Kön?
Sexualitet?
Klass?
Ras?
Ålder?
En konstruktion
Föränderligt
Mångdimensionellt
Vi skapar den - den skapar oss!
Distans - närhet
Del - helhet
Privat - offentligt
Ensamhet - gemenskap
Full transcript