Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EL BOIRUM (SMOG)

No description
by

on 3 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EL BOIRUM (SMOG)

El microclima urbà
Contaminació a les ciutats
El grau de contaminació de les ciutats dependrà de les condicions meteorològiques del seu entorn. Com menys moviments hi hagi de masses d’aire més s’estancarà la contaminació
EL BOIRUM (SMOG)
La contaminació urbana
Causes:
Contaminació del transport
Calefaccions domèstiques
Indústries del petroli i químiques
Principals contaminants:
Diòxid i monòxid de carboni
Diòxid de sofre
Òxids de nitrogen
Compostos orgànics diversos


Els boirums
Es produeix en els microclimes urbans quan el clima és d’insolació alta i estable per la presència d’un anticicló estacionari que impedeix el moviment de les masses d’aire. En aquesta situació els contaminants s’acumulen i provoquen nivells de contaminació perilloses per la salut.
Les ciutats influeixen en les condicions meteorològiques del seu entorn. S’hi produeixen microclimes diferents degut a unes variables d'insolació, temperatura o grau d’humitat diferents a les del seu entorn.
Urbanització del sòl
La rugositat del relleu , amb edificis de alçades diferents, origina turbulències i fluxos d'aire prop de la superficie i redueix la velocitat del vent.
Superfícies verticals i aborció de la radiació incident
L'asfalt i altres materials absorveixen la radiació solar i disminueixen l'energia reflectida.
Aquet fet, provoca que les temperatures siguin superiors que en altres zones, ja que l’aire s’escalfa més per contacte amb superfícies calentes.
Aportació calorífica degut activitats antropogèniques
El trànsit, les calefaccions domèstiques, la indústria i altres generadors de calor, provoquen també que la temperatura a les ciutats hi sigui més alta.
Brises
Es formen en llocs propers al mar. Provoquen ascensions i circulació d'aire calent, que és substituït per aire més fresc provinent del mar.
Causes:
Situacions de risc
Les situacions de risc a causa de la contaminació es produeixen en circumstàncies anticiclòniques ja que l’aire calent enlloc d'enlairar-se i dispersar-se, queda obstaculitzat per la compressió d'aire fred, això s'anomena inversió tèrmica. En conseqüència la contaminació s’acumula i pot causar boirums.
Tipus de boirums
Boirum clàssic o de Londres: Associat a l’ús del carbó, es caracteritza per l’acumulació de partícules sense cremar (sutge) i un alt nivell de diòxid de sofre
Bòria fotoquímica: Degut a l’acumulació de contaminants primaris amb altres de secundaris formats la radiació solar sobre els primers
Riscs
Degut a les múltiples reaccions de l’ozó amb altres contaminants presents en l’aire hi produeix substàncies tòxiques com els gasos PAN que poden causar irritació ocular, problemes respiratoris i intoxicacions.
Mesures
Limitar el sofre en els carburants
Limitar la velocitat en relació de la contaminació
Fomentar el transport públic
Millorar les vies de circulació de les ciutats
Regular el trànsit
Augmentar les zones verdes (jardins)
Usant asfalts especials que absorbeixin part de la contaminació com el Noxer
Exemples
Ciutat de Mèxic
Barcelona
Nova delhi
Activitats
Beijing
Full transcript