Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ETICKÁ REFLEXIA VYBRANEJ TECHNIKY

No description
by

Lenka Varadínová

on 17 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ETICKÁ REFLEXIA VYBRANEJ TECHNIKY

KRITÉRIÁ HODNOTENIA CEZ DANÉ HODNOTY
Táto problematika je stále viac diskutovaná, tak v medicínskom prostredí, ako aj v prostredí širokej verejnosti.
Asistovaná reprodukcia je jednou z najrýchlejšie sa vyvíjajúcich a najpokrokovejších oblastí modernej medicíny, čo sa týka metód liečenia neplodnosti.
Asistovaná reprodukcia, teda umelé oplodnenie
ETICKÁ REFLEXIA VYBRANEJ TECHNIKY
Dnešný trend: budovanie kariéry - odkladanie rodičovstva
- stres
-nezdravý životný štýl
- minimálna fyzická aktivita
- nadváha, podváha
- fajčenie, alkohol, drogy
- výskyt pohlavne prenosných chorôb
....výrazne ovplyvňujú schopnosť človeka prirodzene počať.
*akúkoľvek manipuláciu s pohlavnými bunkami, ktorá vedie k zvýšeniu šance na počatie u neplodných párov.
Téma:
Pojem umelé oplodnenie chápeme ako:
Funkčnosť:
Bezpečnosť:
Zdravie:
Hospodárnosť:
Blahobyt:
Kvalita, stav životného prostredia:
Rozvoj osobnosti a kvalita spoločnosti:
Umelé oplodnenie by sme mohli zhrnúť ako techniku, ktorá so sebou prináša z etického hľadiska určite viac pozitív ako negatív.
Technika umelého oplodnenia doposiaľ pomohla už mnohým párom, ktoré sa prirodzenou cestou snažili o počatie (bez úspechu).
Úspešnosť umelého oplodnenia je rôzna.
Reprodukčné centrá uvádzajú v priemere od 30 do viac ako 50 % úspešných zákrokov. Lepšie výsledky sa dosahujú vo vekovej skupine do 35 rokov.
Umelé oplodnenie je relatívne bezpečné pre pacientku, no nesie so sebou určité zdravotné riziká, ktoré sa môžu alebo nemusia prejaviť.
- je na vysoko profesionálnej úrovni táto technika je vyhľadávaná a uznávaná
- komplikácie sú minimálne
Hyperstimulácia
- bolestivé zväčšenie vaječníkov, hromadenie tekutiny v brušnej dutine alebo hrudníku, nevoľnosť
Nádorové ochorenia
- riziko rakoviny dosiaľ nie je známe, všeobecne sa zdá, že je minimálne. Hormonálne citlivé tkanivá - prsia, maternica, krčok, vaječníky môžu byť čiastočne touto liečbou ovplyvnené (rast rakovinotvorných buniek, ktoré už existovali v tkanivách)
Komplikácie pri odbere vajíčok
- vo výnimočných prípadoch spojené s krvácaním, rizikom infekcie, prasknutím folikulu či rizikom poranenia štruktúr v panve alebo brušnej dutine
Viacnásobné tehotenstvo
- je bežné, bežnejšie než v prípade prirodzeného tehotenstva. S dvojčatami je však spojené riziko pre matku i zárodky, 2% riziko mimomaternicového tehotenstva,výnimočne výskyt trojčiat
Pacienti si čiastočne priplácajú aj na lieky používané na stimuláciu dozrievania vajíčok. Hradené sú 3 cykly umelého oplodnenia do 39 rokov veku ženy. Niektoré výkony v rámci asistovanej reprodukcie nie sú hradené zdravotnou poisťovňou a pacient si ich hradí sám, ceny sú vyššie s tým treba rátať.
Liečba umelým oplodnením je podľa zákona hradená/čiastočne hradená zdravotnou poisťovňou v určitých prípadoch.
Technika umelého oplodnenia, predovšetkým jej úspešný výsledok – počatie dieťaťa,
určite zvyšuje pocit blahobytu partnerov, pretože im pomáha dosiahnuť vytúžený životný cieľ akým je založenie si rodiny.
Samotné umelé oplodnenie priamo nijako výrazne nevplýva na kvalitu a stav životného prostredia.
Nemáme vedomosť o tom ako sa likviduje použitý medicínsky materiál, biologický materiál, takže nevieme zaujať konkrétne stanovisko k tomuto bodu.

- prednostnú „šancu na život“ majú zdravé embryá bez genetických mutácií a vrodených defektov (môže sa rozvíjať ako zdravý jedinec bez zdravotných rizík a špecifických obmedzení)
- keďže jedinec je zdravý a má predpoklad, že bude prospešný a prínosný pre spoločnosť

Umelé oplodnenie má dopad na rozvoj osobnosti i kvalitu spoločnosti:
- Je predchádzané rodeniu geneticky postihnutých jedincov. Tu vyvstáva mnoho sporných etických otázok o práve na život jedincov, ktorý majú genetickú odchýlku zlučiteľnú so životom napríklad downov syndróm.
Full transcript