Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Baranya megye stratégiai célrendszere

No description
by

Fanni Vörös

on 3 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Baranya megye stratégiai célrendszere

Baranya megye Stratégiai célkitűzései Társadalmi felzárkózás elősegítése Foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bővítése A megye közlekedési helyzetének javítása Természet és energiatudatos megye A gazdasági versenyképesség javítása Értékteremtő
foglalkoztatást
biztosító gazdaság
megteremtése Az aktív munkaerő-piaci és foglalkoztatáspolitikai eszközök előtérbe helyezésével - elsősorban képzés, átképzés támogatásával - az elhelyezkedési esélyek fokozása. Piackonform tudás biztosítása a munkaerő-piaci kínálat versenyképességének növelése, a piaci igényeknek megfelelő, többszintű és nagyobb átjárhatóságot biztosító képzési struktúra kialakításával. Munkaerő-piaci kompetenciák (készségek és képességek fejlesztése, valamint információátadás) elsajátításának elősegítése. Ős Dráva Program

Az ország egyik leghátrányosabb
helyzetű térségének komplex célú fejlesztése

Több OP forrásait használja fel

Kiemelt kormányzati beruházás
(1242/2012. (VII. 17.) Korm. Határozata) Közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztése, határátkelési lehetőségek bővítése Megyei komplex, összefüggő kerékpárút hálózat kialakítása Helyzetértékelés Csökkenő népesség, növekvő elvándorlás
Lakosság koncentrációja a nagyobb települések irányába Egyedi értékkel bíró természeti területek
Magas erdősültség Jó minőségű mezőgazdasági területek
Átlagnál jobb termésátlagok Kedvező turisztikai adottságok, kihasználatlan lehetőségek Az egy lakosra jutó ipari termelés
volumenindexe Gazdag természeti erőforrások és
ásványi nyersanyagok Javuló közlekedési elérhetőség
A kedvező geopolitikai helyzet kihasználása Ipari termelés alakulása Térségi összefüggések, kapcsolatok Új közigazgatási modell
Átalakuló közszolgáltatások
(oktatás, egészségügy, szociális ellátások) A személyes és szociális kompetenciák fejlesztése a családi és közösségi-, illetve munkahelyi szocializáció támogatásával. Hátrányos helyzetű egyének és csoportok felzárkózásának elősegítése komplex (szociális, foglalkoztatási és képzési) intervenciók alkalmazásával. Szociális lakhatási problémák mérséklése. Közösségfejlesztés a társadalmi integráció és a térségi-területi felzárkózás elősegítése érdekében. G A Z D A S Á G
Átfogó célok K Ö R N Y E Z E T
Átfogó célok T Á R S A D A L O M
Átfogó célok Célunk egy olyan közlekedési infrastruktúrafejlesztés, mely biztosítja a nemzetközi forgalomhoz való kapcsolódás lehetőségét, új határátkelő helyek létesítésével helyreállítja a történelmi okokból megszakadt határmenti és határon átnyúló kapcsolatokat, megteremtve ezzel Horvátország EU-s csatlakozásában rejlő lehetőségek kihasználását. Célunk a megye főként déli és kelet-nyugati irányú "zártságának" oldása, a kiegyenlített területi fejlődés feltételeinek megteremtése, egy olyan komplex és hálózatban működő infrastruktúra kialakítása, mely a terület gazdasági versenyképeeségét javítja. Célunk a hosszú távú gazdasági potenciálunkat és életfeltételeinket biztosító természeti erőforrásainkkal való fenntartható gazdálkodás megteremtése, az erőforrások megőrzése a jövő generációk számára, mind mennyiségben, mind minőségben. Prioritást élvez az élelmiszer-, az energia-, a környezet-, valamint a klímabiztonság megteremtése, az egészséges ivóvíz ellátás, a biodiverzitás, a tájak és az élővilág sokféleségének megőrzése, az egészséges élet környezeti feltételeinek és jobb minőségének biztosítása, a fenntartható életmód, termelés és fogyasztás elősegítése. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Fő elemei: vízkormányzás, tájhasználat-váltás,
terület és gazdaságfejlesztés
Full transcript