Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Општествени отстапувања (девијации)

No description
by

Martina Spasova

on 22 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Општествени отстапувања (девијации)

Општествени отстапувања (девијации)
Проектна задача за полагање државна матура
Криминал
Криминал или злосторство е чин (дело) од страна на физичко или правно лице кое свесно постапува (постапило) во спротивност со законите и Уставот на територијата на која се наоѓа, и кое ја продолжува таа активност во сопствена полза.

Алкохолизам
Алкохолизам или алкохолна зависност, хронична болест позната по потребата по алкохол. Луѓето кои страдаат од ова заболување се познати како алкохоличари.

Вовед
Девијантното однесување или едноставно девијацијата во социолошки поглед опишува дејствија и однесувања кои прекршуваат културни норми, вклучувајќи и формално-пропишани правила (на пр. криминалот) и неформалните прекршувања на општествeните норми (на пр. непочитување на обичаии).

Глобалните компјутерски мрежи овозможуваат создавање на нов облик на криминал а тоа е компјутерскиот криминал

Изработила
Мартина Спасова IV-9
Ментор
Борка Дончева
Тема:
Предмет: Граѓанско образование
Во овој модерен вид криминал спаѓаат следниве кривични дела : комјутерска измама , финансиски кражби , фалсификување на податоци и документи ,компјутерски вандализам , изработка и употреба на компјутерски вируси и други.
Наркоманија
Наркоманија или зависност од дрога е силна поврзаност помеѓу конзумерот за некоја психоактивна супстанца која резултира како неодолива желба за нејзино конзумирање.
Наркоманијата се смета како ментално-хигиенски и општествен проблем.

Проституција
Проституција е продажба на женскиот пол на мажи за пари, храна, материјални добра или заштита.

Проституцијата е форма на сексуална експлоатација, каде што телото на жената станува стока која се купува и продава.

Трговија со луѓе
Трговија со луѓе е начин на заведување, измамување, принудување или на поинаков начин преселување на луѓе од нивниот дом или држава, кои потоа се принудени да работат со или без ниско плаќање или под екстремно експлоатирачки услови.
Самоубиството претставува длабок, интимен и личен чин, но истовремено тој е општествена појава, бидејќи е последица на нарушени односи меѓу поединецот и општеството.

Самоубиство
-Мотиви
-Однесување
-Телесни промени
-Мисли и емоции

Кај луѓето што сакаат да извршаат самоубиство
Заклучок
Во 21 век се поголема е појавата на девијантните појави и девијантното однесување .
Невработеноста , како и незадоволството од начинот на водењето на сопствениот живот во беспарица доведува кај младите до отпочнување на користење на одредени средства со кои се скршнува од правиот пат и тоа истото доведува до девијантно однесување на младите .
Full transcript