Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Barokk og opplysningstid

No description
by

Tom-Erik Pedersen

on 4 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Barokk og opplysningstid

Barokk og opplysningstid
Mål:
- Du skal kunne
fortelje om dei viktigaste særtrekka for perioden

- Du skal kunne noko om kjende forfattarar i samtida, og kunne gjenfortelje innhaldet i nokre utvalde tekstar.
Barokken ca. 1600 tallet
- Følelsar og tru på Gud
Barokk er ein stilart som viser seg spesielt i kunst og musikk, men kjem også til uttrykk i litteraturen.
Ordet barokk tyder "uregelmessig forma perle" Kunstnarane brukte alle verkemiddel for å få fram bevegelse, storhet, og sterke kontrastar.
Stilen var pompøs, overdådig og svulstig.
Solkongen - Ludvig 14, Isaac Newton
Litteraturen i Barokken
Dei ville skildre kvardagen med følelsar.
Tema var livet, døden, kjærleiken og menneska i forhold til Gud.
Språket var svulstig, og forfattarane brukte kontrastar som lys/mørke, liv/død, og mange språklege bilete.
Tekstane var rikt illustrert og dekorert med små kunstverk.
Dikt, salmar og dagboksjangeren var dei viktigaste i barokken
Salmediktarar: Thomas Kingo, Petter Dass, Dorothe Engelbretsdatter
Opplysningstida 1700-tallet
- Kunnskap mot tru, fornuft og følelsar!
Samfunnskritikk, opplysning, og vitskap kom sterkt tilbake.
Eit hundreår prega av oppfinningar (Spinning Jenny), revolusjonar (amerikanske, franske) og opplysning.
Makta går frå eineveldig konge til folket
Innføring av konfirmasjon(1736) og folkeskule(1739) for alle.
Hans Nielsen Hauge (1771-1824)
Napoleon
Litteraturen i opplysningstiden
Forfattarane ville opplyse og appelere til fornuft. Tekstane skulle ikkje lenger berre handle om enkeltmenneske sine følelsar, hjerte, og smerte. Litteraturen skulle også vera kjelde til fornuftig tenking og lære opp folk til å delta i samfunnet på ein medviten og kritisk måte.
Filosofane (Voltaire) ville få folk til å tenke sjølv.
Teater og skodespel kjem på moten, og folk skal underhaldast
Ludvig Holberg 1684 - 1754
Fødd og oppvaksen i Bergen.
Studerte i København.
Var filosof, teolog og forfattar.
Var kritisk til samfunnet, og skreiv komediar der han latterleggjorde folk og samfunn.
Ville underhalde, men også belære publikum.
Gjennom underhaldning fekk han fram kritiske sider ved samfunnet.
Skreiv 25 komediar, og mest kjent er Jeppe på Bjerget, Den stundesløse og Erasmus Montanus
Norske Selskab 1772
Klubb med norske studentar i København som pleide å møtast på Madame Juels kafe for å diskutere kunst og politikk, og var opptatt av rettferd og folkestyre.
Sterkt opptatt av Noreg som sjølvstendig stat, og at Noreg burde få sitt eige universitet.
Styrka nasjonal patriotisme blant dei norske studentane.
Noreg i sterk økonomisk vekst, og styrka posisjon i Unionen
Johan Herman Wessel 1742-1785
Sjå side 124 i Kontekst Tekstar 1
Skriv ned dei viktigaste opplysningane om Johan Herman Wessel i boka di.
Vi les "Smeden og bakeren" s 124-126
Gjer oppgåve 1, 2, 3, og 5
Oppsummering
To eller tre saman.
Lag ei tidslinje/tankekart der de plasserer alt de har lært frå tidsepokane me har vore igjennom. De kan teikne og illustrere saman med tekst. Prøv å få flest mogeleg hendingar med årstal inn på tidslinja.
Bruk boka og notatene dine som hjelp.
Kva har vi lært?
Full transcript