Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Narracje o cieleśności

referat na konferencje
by

Ewa Młożniak

on 16 May 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Narracje o cieleśności

"Kiedy ciało było słowem" - narracje młodych dorosłych o cielesności


Fragment
badań własnych

Ewa A. Młożniak czym dla Ciebie jest ciało?? Pytanie zadano grupie 136 młodych dorosłych (18-30 lat) z różnych warszawskich uczelni: 63 kobiety 73 mężczyzn Na podstawie formalnej analizy narracji zebranego materiału wyróżniono 13 kategorii różnicującyh postrzeganie ciała przez osoby badane. O tym będzie ta opowieść... 1. [ciało jest] łącznikiem
2. [ciało jest] źródłem doznań zmysłowych
3. [ciało jest] narzędziem
4. [ciało jest] wizytówką
5. [ciało jest] mną
6. [ciało jest] miejscem na duszę
7. [ciało jest] źródłem informacji o sobie
8. [ciało jest] ekspresją mnie
9. [ciało jest] maszyną
10. [ciało jest] materiałem do dbania
11. [ciało jest] przedmiotem (sztuki, fascynacji)
12. [ciało jest] ograniczeniem
13. nie wiem Wyróżnione kategorie postrzegania ciała: 1. Ciało jest ŁĄCZNIKIEM – stanowi połączenie między osobą a światem zewnętrznym, służy do komunikacji. Jest więc traktowane funkcjonalnie, ale w ściśle określanym komunikacyjnym aspekcie. Jest dla mnie sposobem komunikowania się ze światem.(4)

Jest tą częścią mnie, która pozwala kontaktować się z otoczeniem, z ludźmi, która przyjmuje i odbiera bodźce, która na bodźce odpowiada. Jest połączeniem między moim wnętrzem i światem zewnętrznym.(24)

interfejs do świata zewnętrznego.(71)

ciało to obiekt przekazywania informacji o sobie o moim stosunku do otoczenia (środek komunikacji)(82) 2.Ciało jest ŹRÓDŁEM DOZNAŃ – umożliwia odbieranie bodźców zmysłowych, zarówno tych przyjemnych, jak i przykrych. Pozwala na odczuwanie przyjemności związanych z różnymi aspektami życia (również doznań erotycznych). Ciało jest też źródłem rozkoszy cielesnej, daje przyjemność fizyczną, jest bardzo ważnym elementem seksualności. (2)

Czymś przyjemnym (35)

Jest także dla mnie źródłem doznań zmysłowych i źródłem zadowolenia z siebie.(68)

Atrybutem, o którym przypominam sobie w sytuacjach wzmożonej ilości doznań zmysłowych.(79)

Ciało jest też źródłem doznań zmysłowych. Tylko dzięki niemu mogę odczuwać przyjemność związaną np. z jedzeniem, głaskaniem kota, dotykiem, seksem, itp. Jest też źródłem bólu, czasem trudnego do zniesienia.(116) 3. Ciało jest NARZĘDZIEM – które umożliwia funkcjonowanie w świecie, jest przedłużeniem woli. Od jego sprawności zależy jakość życia – narzędzie zepsute, czy zawodzące staje się odczuwanym dotkliwie ograniczeniem. Narzędziem, dzięki któremu mogę funkcjonować.(1)

Czymś, co jest podrzędne w stosunku do umysłu/duszy i choć winno być narzędziem, za pomocą którego działam w świecie materii[…] (20)

Narzędziem do wykonywania codziennych czynności. (32)

Ciało jest narzędziem dzięki któremu mogę się przemieszczać, poruszać, wykonywać różne czynności. (50)

Ciało jest nośnikiem moich myśli, jest czymś, co pozwala urzeczywistniać moje pomysły i marzenia.(61)

Pozwala mi się poruszać, zapewnia mobilność mózgu (71)

Ciało jest dla mnie swoistym narzędziem, którego stan zależy od tego, jak będę funkcjonował w rzeczywistości.(87) 4. Ciało jest WIZYTÓWKĄ – dostarcza otoczeniu informacji o człowieku, wpływa na sposób w jaki jest on oceniany. Służy do komunikowania się z otoczeniem, ale tylko poprzez aspekt wizualny. Jest swojego rodzaju wizytówką człowieka. Jeśli człowiek jest zadbany schludnie wygląda łatwiej zyskuje sumpatię otoczenia. Ciało może nam też dużo powiedzieć o człowieku, o jego trybie życia, pracy, którą wykonuje itd.(3)

Ciało jest dla mnie czymś istotnym, na co wszyscy zwracają uwagę.(10)

Ciało jest istotnym elementem wizerunku danej osoby, choć wg mnie nie najważniejszym. Dzięki atrakcyjności fizycznej można czasem dużo więcej osiągnąć, wiele osób to "wzrokowcy" i dokonując oceny danej osoby, przywiązują dużą wagę do pierwszego wrażenia - czyli do wyglądu. (22)

Pierwszym elementem, na który zwracam uwagę przy poznaniu drugiej osoby, dużo mówiącym o tej osobie, często to jednak nie szata zdobi…(40)

Ciało jest dla mnie atutem w zdobywaniu samic :) (62) 5. Ciało jest MNĄ – osoba identyfikuje się z ciałem lub odczuwa ciało jako integralną część swojej osoby. Mną tak jak i umysł, ośrodkiem doświadczania i środkiem wyrażania się i istnienia. (74)

Jest częścią mnie, tym co razem z duchem tworzy mnie jako człowieka. […] W jakiejś części (trudnej do określenia)określa mnie jako osobę - jest mną. (75)

Nieodłączną materialną częścią mnie.(86)

Ciało jest integralną częścią mojej osoby.(131)

Moje ciało to ja. Nie wierzę w rozróżnienie psychiki i ciała. (135) 6. Ciało jest MIEJSCEM NA DUSZĘ – stanowi niejako „pojemnik” na duchową część osoby. Częścią życia i miejscem na duszę.(11)

,,pojemnikiem" na duszę.(16)

materialna pomoc duszy w egzystowaniu na tym świecie.(60)

Powłoką, w której zawarta jest dusza. (65) 7. Ciało jest ŹRÓDŁEM INFORMACJI O SOBIE – pozwala na zrozumienie przeżywanych emocji i stanów, wpływa na ja-psychiczne. 8. Ciało jest EKSPRESJĄ MNIE – pozwala wyrazić osobowość, emocje, stany; może być kształtowane i zmieniane, by odzwierciedlać charakter osoby. 9. Ciało jest BIOMASZYNĄ – jest rozumiane jako konstrukcja składająca się z mniejszych elementów, które współdziałają, niczym w mechanizmie, ma zastosowanie praktyczne. Biomechaniczną konstrukcją o nieregularnym zakresie pracy.(7)

Na szczęście moje ciało składa się z kościotrupka, kadłubka i głowy, co jest pozytywne, bo inaczej bym wyglądał jak śmieszna galareta. (5)

Biomaszyną, która ma nam służyć do różnych rzeczy przez całe życie.(17)

Jest zespołem układów sterowanych przez układ nerwowy, nadzorowanym przez funkcje psychiczne.(81)

Maszyną z miliona elementów.(64) 10.Ciało jest MATERIAŁEM DO DBANIA – jest czymś, o co trzeba się troszczyć i dbać, by sprawnie funkcjonowało. W zdrowym ciele zdrowy duch. Dlatego staram się dbać o nie i jego potrzeby.(120)

Utrapieniem (jednak trzeba czasem o nie dbać) (82)

Poza tym, jest ono czymś, co ma nam służyć przez długie lata, dlatego myślę, że zasługuje na naszą uwagę i pielęgnację. (oczywiście wszystko powinno mieć umiar, każda skrajność jest niedobra)(124) 11. Ciało jest PRZEDMIOTEM (sztuki, fascynacji) – osoba postrzega ciało jako coś wzniosłego, wzbudzającego podziw, jednak traktuje je jako coś odrębnego, oddzielonego od ja-psychicznego. 12. Ciało jest OGRANICZENIEM – jest postrzegane jako ograniczające w przypadku choroby bądź niesprawności, ale również poprzez swoją naturę 13. NIE WIEM

Trudno powiedzieć. Zawsze bardziej koncentrowałam się na eksploracji swojej strony psychicznej, ciało nie było dla mnie istotne. Traktowałam je jako oczywistość.(21)

Nigdy nie zastanawiałem się nad swoim "ciałem" w tych kategoriach, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Ciało jak ciało - bardziej lub mniej sprawne przedłużenie mojej woli.(41)

Ciężko określić, ale na pewno czymś ważnym. (103) Z jaką prędkością jechały samochody przed zderzeniem? Z jaką prędkością jechały samochody przed roztrzaskaniem? Jak język wpływa na sposób postrzegania ciała? Nazwy części ciała stanowią istotną część słownictwa potocznego języka. Zespół „moje ciało” w słownictwie wspólnoodmianowym liczy ponad 600 leksemów, z czego pole semantyczne „ciało, jego części, cechy i wygląd” zawiera ich ponad 150, zaś same nazwy ciała to ponad 80 leksemów. E.Loftus Jednak sposób przedstawiania ciała w języku (metaforyka, frazeologizmy) odzwierciedla różne modele konceptualizacji ciała. Modele językowej konceptualizacji ciała: 1. Ciało to człowiek//składnik człowieka W staropolszczyźnie: Dziwuje się ciało, czego nigdy nie widziało. Ciało to człowiek, ale człowiek to więcej niż ciało - to także dusza Być w czymś duszą i ciałem
Zdrowy na duszy i ciele/umyśle,
Potrzeby ciała i ducha
Jak ciało bez duszy (podkr. nierozerwalność elementów)
"Człowiek bezduszny"– pierwotne znaczenie – martwy 2.Ciało to rzecz należąca do człowieka mieć piękne ciało, dawne: bogaty w ciało,
moje, twoje ciało (zaimek dzierżawczy)

Esencja człowieka zostaje oddzielona od ciała, pojawia się podmiot kontrolujący, zarządzający materialną i niematerialną stroną człowieka

Człowiek jako właściciel robi coś ze swoim ciałem, pielęgnuje ciało, dba o ciało. Ciało jest rzeczą poddawaną rozmaitym czynnościom, konceptualizowaną jako bryła
(modelować, kształtować, formować
rzeźbić ciało jak bryłę) 3. Ciało to części ciała Ciało to całość złożona z rozmaitych części. Model oparty na takiej partytywności zazwyczaj pociąga za sobą metaforę – ciało to mechanizm. Ciało jest więc całością składającą się z komponentów, które są charakteryzowane poprzez pełnioną przez nie funkcję a ich niewłaświe funkcjonowanie powoduje problem w funkcjonowaniu całości.
np. serce działa/funkcjonuje bez zarzutu 4. Ciało to pojemnik - ciało to naczynie do którego wkładamy różne rzeczy i z którego różne rzeczy wychodzą
- ciało to worek na narządy wewnętrzne (wnętrzności)
- ciało to pojemnik na duszę
(wielka dusza w małym ciele, w zdrowym ciele zdrowy duch, dusza z ciała wyleciała, dusza wyrywa się do czegoś)

Jak ten schemat myślowy przekłada się na sposób konceptualizacji świata?

Pojemnik – narzucamy tę orientację środowisku naturalnemu, np. tworzymy metafory objaśniające życie emocjonalne
(serce jest pojemnikiem na uczucia) 5. Ciało to obszar ukształtowanie powierzchni terenu, określenia przestrzenne
(np. na całej powierzchni skóry, każdy centymetr kwadratowy ciała) „Rozumienie tego, co oczywiste, jest rzeczą złożoną”
M. Turner Wybrana literatura:

Maćkiewicz Jolanta, „Językowy obraz ciała”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006
Schier Katarzyna „Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń”, Warszawa 2010
http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/182-czy-wierzyc-swiadkom.html Utożsamienie człowieka z ciałem konotowane NEGATYWNIE Dziękuję za uwagę! Plan referatu:
1. Opis badań własnych
2. Jak młodzi dorośli postrzegają ciało?
3. Językowy obraz ciała
Full transcript