Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Globalisering

..... att förstå globaliseringens drivkrafter utifrån ett ekonomiskt perspektiv (Ge 1)
by

Maria Lafrenz

on 23 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Globalisering

Globalisering
Globala aktörer
EU, FN, Världsbanken, WTO
Transnationella företag
Global arbetsdelning
Stor bakomliggande orsak
Den tekniska utvecklingen
Nästa steg är transnationella företag. Det är företag vars koppling till ursprungslandet blivit så svag av den internationella spridningen att de betraktas som en global aktör.
Numera finns det nästan 100 000 företag som räknas som transnationella, till exempel General Motors och Shell.
Fler och fler företag kan beskrivas som multinationella, det vill säga att de har sin huvudsakliga verksamhet i flera länder.
Kunskapsbaserade tjänster i snabbväxande ekonomier Kina och Indien

En högskoleutbildad indier kostar till exempel mellan 1500 och 2000 kronor i månaden

Stor tillgång till kvalificerad arbetskraft. Indien är en kunskapsnation och har 250 universitet som varje år examinerar 500 000 studenter
Globalisering syftar på handel, gränsöverskridande investeringar och kapitalflöden samt utbyte av information och teknologi mellan länder.

Även kultur, miljö, attityder och livsåskådning kan omfattas av begreppet globalisering.

Globaliseringen har framför allt möjliggjorts av minskade kommunikations- och transaktionskostnader till följd av teknologiska framsteg och politiska beslut.

Ingen ny företeelse men den kraftiga minskningen av dessa kostnader de senaste decennierna har lett till en dramatisk ökning av globala transaktioner samt att allt fler länder deltar i den globala ekonomin.
Brain gain
Brain drain
I google docs finns kommentarer från mig som ni kan jobba vidare med.

Klicka på rutan "kommentarer" längst upp till höger.

nya arbetstillfällen skapas i många länder

fattiga områden blir en del av världsekonomin och människors levnadsstandard höjs

urvalet av produkter att välja mellan ökar för konsumeter

en effektivare produktion pga ökad konkurrens kan leda till att naturresurserna räcker längre
länder kan inte längre bestämma över sin ekonomi och sin demokratiska utveckling när multinationella och transnationella företag tar över mer och mer

de fattiga blir ännu fattigare om de inte blir en del av världsekonomin med rättvisare villkor

människor och miljön påverkas negativt då produktion och råvarruttag sker i länder med bristfällig lagstiftning
Full transcript