Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Isus cel mai mare lider religios, Imparat si Reformatos social

No description
by

Vasile Paul-Faina

on 10 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Isus cel mai mare lider religios, Imparat si Reformatos social

Misiunea
Octavian Augus, Carol cel Mare și Bonaparte
au moștenit sau și-au câștigat titlul de împărat și au fomdat imperii.
Isus, Împăratul împăraților

Nașterea celor trei lideri mondiali
Octavian August
se naşte în familia unui senator roman, mama lui fiind sora lui Iuliu Cezar.
Isus
„După ce s-a născut Isus în Betleemul Iudeii,
în zilele regelui Irod,
iată că nişte magi din Răsărit
au venit la Ierusalim şi au întrebat:
«Unde este Împăratul care li s-a născut de curând iudeilor?
Căci I-am văzut steaua în Răsărit
şi am venit să ne închinăm Lui!»“
(Matei 2:1-2)

Se naște înainte de căsătoria părinților lui

Mama Lui: Fecioara Maria

Iosif, soțul ei știe că nu îi este tată

Tatăl Lui: Dumnezeu
One of the surest facts emerging from this study is the rise of the great Christian King who will set up a new social order upon the ruins of Democracy and Communism.
Mărturia lui Isus:

„Pilat L-a întrebat: «– Deci un Împărat tot eşti.»
Isus i-a răspuns: «– Este aşa cum ai spus:
Sunt Împărat!
Eu pentru aceasta m-am născut
şi pentru aceasta am venit în lume,
ca să depun mărturie despre adevăr.
Oricine este din adevăr
ascultă de glasul Meu.»“
(Ioan 18:37)
„Cunosc oamenii și vă spun că Isus Cristos nu este om.
Nu există termen de comparație
între El și oricare persoană din lume.
Alexandru, Cezar, Carlo cel Mare și cu mine am întemeiat imperii.

Pe ce ne-am bazat însă noi creațiile geniului nostru? Pe forță.
Isus Cristos și-a întemeiat Imperiul pe dragoste;
și chiar și în clipa de față,
milioane de oameni și-ar da viața pentru El.”

Napoleon Bonaparte
Recunosc,
natura existenței lui Cristos este tainică;
acest mister împlinește însă așteptările umane.
Respinge-o și lumea devine o ghicitoare inexplicabilă;
crede-o și istoria rasei noastre devine explicabilă.

Napoleon Bonaparte
Isus: Cel mai mare reformator social
În ultima parte a mesajului meu
vă invit să începem explorarea
presupozițiilor, agendei și impactului
marilor reformatori ai omenirii
în paralel cu agenda și impactul lui Isus
asupra omului și asupra societății umane
Agenda socială a lui Isus
Borg (1998)
susține că Isus s-a setat împotriva politicilor sfințeniei
care domina societatea primului secol
predicând compasiunea neintermediată a lui Dumnezeu.
Fiorenza (1983) susține că,
în fața societății patriarhatului oprimant al primului secol Isus devine liderul mișcării de reînnoire
o ucenicie între egali
bazată pe inclusivism, egalitarianism
și respingerea oricăror forme de ierarhie și control.
Locul nașterii
Majoritatea comentatorilor care Îl descriu pe Isus ca un mare reformator social
o fac în contextul Galileii
în care impozitarea și urbanizarea herodiană cuplată cu oprimarea preoțească
au facilitat îndatorarea finaciară,
pierderea pământurilor,
jaful la drumul mare.
„«Duhul Domnului este peste Mine,
pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea
şi orbilor, căpătarea vederii,
să dau drumul celor apăsaţi
și să vestesc anul de îndurare al Domnului.»
(Luca 4:18-19)
„În urmă, a închis cartea,
a dat-o înapoi îngrijitorului şi a şezut jos.
Toţi cei ce se aflau în sinagogă
aveau privirile pironite spre El.
Atunci, a început să le spună:
«Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea
din Scriptură, pe care le-aţi auzit»”.
(Luca 4:20-21)
Femeia și familia
Familia în
Republica
lui Platon
2. custodienii nu au dreptul la cămin
(familie privată) și ca urmare
instituția căsătoriei trebuie abolită

457b-466d
1. custodia (îngrijirea) copiilor
trebuie realizată de custodieni
(atât bărbați cât și femei)

451c-457b
„În baza acestui decret,
nici o femeie nu va mai fi
considerată proprietate privată,
ci fiecare femeie va deveni
proprietatea națiunii.”
Femeia și familia în comunism
„Societatea masculină
ne-a vândut ideea căsătoriei…
Sfârșitul instituției căsătoriei
este condiția esențială
pentru eliberarea femeii…”
Îată ce îi spune A'isha, soția favorită a lui Mohamed, soțului ei
în timp ce se plângea de rolul desemnat femeilor în Islam:
„Ne-ai făcut egale cu câinii și măgarii.”

Muslim (4:1039)
Statutul femeii în Islam
În Islam sexismul (discriminarea între sexe)
este definit matematic: „Valoarea bărbatului este echivalentul a două femei.” (Quran 4:11)
Două propuneri revoluționare
pentru organizarea socială a statului ideal
Ca urmare,
ei văd că mesajul lui Isus
aduce speranță
celor oprimați economic și politic.
„Este de aceea important
să încurajăm femeile
să își părăsească soții
și să nu mai trăiască
în privat cu soții lor…”
Copiii
În fiecare țară
în care Budda este pe tron
infanticidul este nu numai practicat, ci și legiferat.
În Republica lui ideală, Platon susține uciderea la scară largă a copiilor inutili

DB, BCtJ
„La o lună după nașterea lor, copiii vor fi plasați
într-o instituție responsabilă cu educarea și îngrijirea lor…”
Statutul copiilor în comunism
„Trebuie să urâm – ura este temelia comunismului.
Copiii trebuie învățați să își urască părinții dacă nu sunt comuniști.”

Lenin, NC – 350
Ce au făcut marii reformatori pentru copii?
Dezavantajații
În fiecare țară
în care Budda este pe tron
infanticidul este nu numai practicat,
ci și legiferat.
În Republica lui ideală, Platon susține uciderea la scară largă a copiilor inutili

DB, BCtJ
„La o lună după nașterea lor, copiii vor fi plasați
într-o instituție responsabilă cu educarea și îngrijirea lor…”
Statutul copiilor în comunism
„Trebuie să urâm – ura este temelia comunismului.
Copiii trebuie învățați să își urască părinții dacă nu sunt comuniști.”

Lenin, NC – 350
Ce au făcut marii reformatori pentru cei dezavantajați?
„Bărbații europeni,
în special celor din clasa muncitoare
care nu au avut vreodată privilegiul
să lucreze în cercetare
și care sunt pe cale de a fi înșelați
de folosirea cuvintelor «republică» și «libertate
să înțeleagă că atunci când Isus,
cel mai mare reformator social a venit pe pământ
nu exista nici o protecție pentru cel slab,
nu exista mângâiere pentru cel oropsit
și nici limitare eficace a răului.

DB, BCtJ
Isus, cel mai mare Reformator
„şi le-a zis: «Adevărat vă spun că,
dacă nu vă schimbaţi şi nu deveniţi ca şi copilaşii,
nu veţi intra niciodată în Împărăţia Cerurilor!»”

(Matei 18:3)
în care dispare segregarea între oameni
Ce a făcut Isus pentru om și societate?
În contextul universului iudaic
în care Dumnezeu există veșnic în Sine și prin Sine și care crează omul după chipul și imaginea Sa
și înființează instituția familiei
Isus dă naștere noii societăți a lui Dumnezeu
în care intri doar îmbrățișând perspectiva unui copilaș:
„Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia Cerurilor!
Ferice de cei îndureraţi, căci ei vor fi mângâiaţi!
Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul!
Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după dreptate, căci ei vor fi săturaţi
Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!
Ferice de cei cu inima curată, căci ei Îl vor vedea pe Dumnezeu!
Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi numiţi fii ai lui Dumnezeu
Ferice de cei persecutaţi din pricina dreptăţii, căci a lor este Împărăţia Cerurilor!
Ferice de voi când oamenii vă insultă, vă persecută şi spun tot felul de lucruri rele, (minţind) împotriva voastră, din pricina Mea!
Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri! Căci tot aşa i-au persecutat şi pe profeţii dinaintea voastră!”

Matei 5:3-9
în care valorile și practicile tale susțin viața, familia, dragostea și dreptatea
„Nu este nici iudeu, nici grec,
nici sclav, nici om liber,
nici bărbat, nici femeie,
pentru că voi toţi sunteţi una în Cristos Isus.”

Galateni 3:28
și a cărei esență este
„Religia curată şi nepângărită
înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru,
este să ai grijă de orfani şi de văduve în necazurile lor
şi să te păstrezi neîntinat de lume.”

Iacov 1:27
CONCLUZII
Hugh Price Hughes (1847-1902) unul dintre cei mai carismatici lideri religioși din ultima parte a secolului 19 spune în mesajul său,
Cristos, cel mai mare reformator social
afirmă:
„dacă cercetăm istoria observăm

că Isus a făcut mai mult pentru societatea Europeană decât toți marii reformatori dinaintea Lui;

că tot ce este caracteristic civilizației acestei țări (Marea Britanie) cu care ne simțim îndreptățiți să ne mândrim se datorează lui Isus Cristos.”

DB, BCtJ
„În momentul în care a venit Cristos a și început revoluția. Istoricii spun despre ucencii Lui, imediat după răstignirea Lui, că au fost revoluționari, că au întors lumea pe dos și acuzația lor a fost legitimă. Ei au fost ce mai mari revoluționari din istorie.
Ei au introdus în societatea umană idei care n-au traversat niciodată mintea umană și singurul reproș care li se poate aduce este că revoluția nu a mers suficient de departe.”

DB, BCtJ
În cartea Perspective asupra misiunii mondiale, Ralph Winter descrie impactul pe care noua societate a lui Dumnezeu, l-a avut asupra culturii greco-romane astfel încât, în mai puțin de patru secole, creștinismul s-a răspundit de la un procent de 0,0017 % în anul 40 AD (1.000 creștini) la un procent de 56,5 % ajungând la aproximativ 33.882.008 creștini în anul 350 AD.
Mărturia lui Rodney Stark sociologul american al religiei, profesor de sociologie și analiză comparată a religiei la Universitatea Washingotn în cartea
The Rise of Christianity
documentează creșterea crștinimsjlui cu 40% pe decadă astfel încât în 300 AD creștinismul era atât de răspândit încât nici cea mai puternică persecuție romană sub Dioclețian nu a reușit să îl distrugă
Răspândirea creștinismului și, împreună cu el,
a Celui mai mare întemeietor de religie,
a Celui mai mare Împărat și
a Celei mai mari reforme sociale
a fost și este cu siguranță
un fenomen neegalat în întreaga istorie umană.
„El este cel mai mare Reformator social pe care lumea L-a văzut.
Nu numai că a făcut mai mult pentru cer decât oricine altul înainte de El, dar a făcut și mult mai mult pentru pământ decât ei.”

DB, BCtJ
Isus cel mai mare lider religios
Cristos e singurul lider religios
care există din veșnicie
Cristos e singurul lider religios
care a trăit fără păcat
Cristos e singurul lider religios
care a pretins că este
Calea spre Dumnezeu
Cristos e singurul lider religios
care a murit pentru păcatele lumii
Cristos e singurul lider religios
care a înviat din morți
Cristos este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni
Isus Cristos este singurul lider religios

care există veșnic,
care înțelege natura și problema umană,
care a trăit fără păcat,
care este singura cale spre Dumnezeu,
care mijlocește între Dumnezeu și oameni,
care a înviat din morți,
care a făcut posibilă mântuirea tuturor oamenilor

care a instituit și capacitat o comunitate de urmași capabilă să ducă la îndeplinire viziunea Tatălui pentru care Cristos s-a întrupat:

Un univers populat de fii și fiice de Dumnezeu
„La început era Cuvântul
și Cuvântul era cu Dumnezeu
și Cuvântul era Dumnezeu...

Și Cuvântul S-a făcut trup
și a locuit printre noi,
plin de har și de adevăr.”

Ioan 1:1, 14
„Atunci am zis:
«Iată că vin
– în sulul cărţii este scris despre Mine
– vin să fac voia Ta, Dumnezeule.»“

Psalm 40:7-Evrei 10:7
„Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat,
El L-a făcut păcat pentru noi,
ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.”

2 Corinteni 5:21
„Sutaşul, când a văzut ce se întâmplase,
a slăvit pe Dumnezeu şi a zis:
«Cu adevărat, omul acesta era neprihănit!»”

Luca 23:47
„Isus i-a zis: «Eu sunt Calea, Adevărul și Viața.
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.»”

Ioan 14:6
„Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor
între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos”

1 Timotei 2:5
„Isus Cristos, care S-a dat pe Sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți”

1 Timotei 2:6
„V-am învățat înainte de toate,
așa cum am primit și eu:
că Cristos a murit pentru păcatele noastre,
după Scripturi; că a fost îngropat
și a înviat a treia zi, după Scripturi”

1 Corinteni 15:3
„Eu sunt Păstorul cel bun.
Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi.”

Ioan 10:11
„Ea (evanghelia) privește pe Fiul Său,
născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește duhul sfințeniei,
dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu,
prin învierea morților;
adică pe Isus Hristos, Domnul nostru”

Romani 1:1-4
Cei trei conducători
se nasc în familii strălucite,
de la clasa medie, la cea mai înaltă treaptă a aristocraţiei.
Carol cel Mare
este fiul regelui Franciei.
Napoleon se naşte
într-o familie de mici nobili italieni,
tatăl fiind avocat.
Cunosc oamenii și vă spun că Isus Cristos nu este om.
Nu există termen de comparație între El și oricare persoană din lume.
Alexandru, Cezar, Carol cel Mare și cu mine am întemeiat imperii.
Pe ce ne-am bazat însă noi creațiile geniului nostru? Pe forță.
Isus Cristos Și-a întemeiat Imperiul pe dragoste; și chiar și în clipa de față, milioane de oameni și-ar da viața pentru El.

Napoleon Bonaparte
„Iată un om care s-a născut întrun sătuc obscur,
ca fiu al unei țărănci. A crescut într-un alt sat și a lucrat într-o tâmplărie până la de 30 de ani. Trei ani la rând a fost predicator ambulant. Nu a avut casă.
N-a scris nici o carte. Nu a deținut nici o slujbă remarcabilă. Nu a avut familie. Nu a studiat la facultate. Nu a locuit într-un oraș mare. Nu a călătorit nici măcar 300 de km depărtare de locul lui natal. Nu a făcut nimic asociat cu măreția. Nu s-a bucurat de nici o diplomă…“

James Allan Francis, 1926
În ambiția lor de a-și atinge visul, de a-și îdeplini misiunea,
atât Octavian August, Carol cel Mare, cât şi Napolen Bonaparte
au divizat, au ucis, au distrus și au cucerit.
Napoleon este acuzat de crime de război,
când a dispus omorârea a 4000 de prizonieri
arabi şi musulmani
Misiunea lui a fost
unirea tuturor triburilor germanice într-un singur popor
și convertirea supușilor la creștinism
Carol cel Mare
(742-814)
Carol cel Mare a unificat comunităţile creştine, fiind numit
Împăratul noului imperiu roman.

A fost legitimizat atât de Papă,
cât şi de Patriarhul Constantinopololui.
Augustus a fost unul din cele mai mari
genii administrative din istorie.
Caesar Augustus (Octavian)
23.09.63 î.Hr.–19.08.14
Uriaşa muncă de reorganizare pe care a făcut-o în fiecare domeniu al vieţii romane şi pe tot cuprinsul imperiului a transformat decadenta republică într-un regim monarhic ce avea să dureze multe secole de atunci încolo şi a creat o pace romană durabilă, bazată pe comunicaţii eficiente şi un comerţ înfloritor.
Pax Romana a asigurat supravieţuirea
şi în final transmiterea moştenirii clasice,
greacă şi romană deopotrivă
şi a oferit mijloacele necesare
pentru răspândirea iudaismului şi a creştinismului.
Napoleon Bonaparte
1769-1821
Visul lui a fost
să creeze un imperiu vast
pentru sine, familia sa și pentru Franța
Isus Cristos
4 BC - 29 AD
„Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie
că are să vadă ziua Mea; a văzut-o şi s-a bucurat.
«N-ai nici cincizeci ce ani», I-au zis iudeii,
«şi ai văzut pe Avraam?!»
Isus le-a zis: «Adevărat, adevărat vă spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu.»”

Ioan 8:56-58
„Cine din voi Mă poate dovedi că am păcat?”

Ioan 8:46
V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu,
că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi,
că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi,

1 Corinteni 15:3-4
„Între ei s-a iscat şi o ceartă
cu privire la care dintre ei ar trebui
să fie considerat cel mai mare.
Isus însă le-a zis:
Luca 22:24
«Regii neamurilor stăpânesc peste ele,
iar cei ce au autoritate asupra lor sunt numiţi binefăcători.
Cu voi să nu fie aşa!
Ci cel mai mare dintre voi
să devină ca cel mai mic,
iar cel care conduce
să fie ca cel care slujeşte.»“
Luca 22:25-26
Full transcript