Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Teambuilding vanuit systemische bril

Jaarcongres Management Kinder Opvang
by

Marjoleine Jansen

on 22 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Teambuilding vanuit systemische bril

M1 en M3
Het gehele systeem in en om de organisatie
Systemische teambuilding ervaren
Binding & Plek
Teambuilding vanuit Systemische Blik
Het systeemdenken ...
is kijken met
andere blik!
3 basis voorwaarden die op orde moeten zijn
Fijn dat u er bent ...
Even wat vragen
vooraf ...
1) waar werk je: KO - BS - IKC? als ...

2) waarom déze workshop

3) wie is er lid van een team?
hoe voelde het binnen elk team?
welk team was het prettigste
en waarom?
welk team was het meest
succesvolste en waarom?

Groep of Team
Een groep is een aantal individuen die met elkaar verbonden zijn door een gezamenlijk ervaren taak en een gezamenlijk ervaren leider.
Inzoomen
op elke wet
ELASTICITEIT
Balans geven en nemen
Welkom
mee op teamreis
M1 IK sta nog los van JIJ
M2 IK tegen JIJ
M3 WIJ versus ZIJ
M4 WIJ en ZIJ

Afhankelijkheid (Kind)
Tegenafhankelijkheid (Puber)
Onafhankelijkheid (Volwassen)
Wederzijdse Afhankelijkheid (Gelijkwaardig)
Systeem
Bert Hellinger (grondlegger Systemisch werk)

Mensen maken onderdeel uit van systemen.
1e systeem is je familie/gezin (belangrijkste / geen eigen keuze)
Later treed je vrijwillig toe tot andere systemen, waarvan de organisatie waarin je werkt er één is.
Organisatie systeem
mensen die er werken met vast / tijdelijk contract
externe partijen zoals aandeelhouders, klanten, leveranciers
maar ook de producten/diensten, maatschappij en de missie van het bedrijf
Onvoorspelbare invloeden en krachten
een oud directeur van de basisschool die met pensioen is gegaan
de leerkracht die een bijzondere bijdrage leverde aan het team
de beleidmedewerkster die na een arbeidsconflict kon vertrekken, maar zeer geliefd was bij haar collega's

1) BINDING met de organisatie (het systeem)
2) PLEK in de organisatie
3) BALANS GEVEN-NEMEN tussen
medewerkers en organisatie
Binding
gevoel van aansluiting/insluiting
je welkom voelen in de groep
dynamiek komt op gang

energie wordt uitgewisseld

Geen Binding?
>> geen interactie
>> geen relatie
Iedereen moet gezien worden binnen het systeem
Symptomen van een
verstoorde dynamiek
op bindingsniveau:
> hoog verzuim en verloop
> slechte motivatie en prestatie
> weerstand naar management en bedrijfsdirectie
> telkens niet succesvol kunnen invullen van MT
of leidinggevende posities
> of misschien een keer meegemaakt: fraude? diefstal?
Plek
Alles heeft een rangorde

je hiërarchische plek
je leeftijd-plek
je opleiding-plek
je competentie-plek
Je plek innemen en een gezonde ordening
>> dan kent iedereen zijn verantwoordelijkheid
>> en neemt die ook!
Soms dragen de kinderen de lasten
van de ouders ... of de medewerkers
die van de directie
"als ik het niet doe, als ik het niet oppak,
doet niemand het en loopt het hier
allemaal in de soep"
Principe HELPEN mag
ZORGEN voor niet...
Symptomen van een
verstoorde dynamiek
op ordeningsniveau
> de "manus van alles"
> het schip dat de wal keert ... (overal op tegen/eigen
weg)
> voortvarend te werk, maar geen acceptatie
> verzuimklachten stressgerelateerd / overspanning
> structureel niet halen van deadlines
> verloop agv motivatieproblemen (10% doet dat uit
ontevredenheid met de leiding die ze krijgen)
> het niet aanspreken op ongewenst gedrag door
leidinggevenden

Balans geven en nemen
Als je je verbindt met de ander, verwacht je dat de ander ook iets voor je terug doet
Intensieve periode veel gegeven?
Als je er vertrouwen in hebt dat de
balans herstelt, en je bent elastisch
genoeg om te verduren dat het
even duurt, dan bevorder je de balans.
MITS: Helder contract &
Onbewust verlangen
> gezien worden
> erkend worden
> waardering krijgen
voor wie je bent
van diegenen om je heen
> je welkom voelen

Symptomen van
onbalans in
geven en nemen
> spanningen en klagen op de werkvloer
> veel werk mee naar huis nemen
> het niet opnemen van vakantiedagen
> hoog verzuim
> structureel overwerken
> pleasen door de medewerker
> geen 'nee' zeggen
> burnout
Je sluit je aan / in
Je duwt wat, je trekt wat
Wat nu als je vast komt te zitten?
Stel je vingerval staat voor DAT waar jij
je behoorlijk ingegraven hebt op het werk

omvat het met 2 handen, zo stevig dat
je het niet kwijt raakt, of dat het uit je handen
glipt ...
van "hulp bieden"

vast komen te zitten in

"zorg dragen voor"
Je wilt jouw last teruggeven aan diegene naast je ...
Je wilt het delen, maar ja, de ander heeft
ook zijn handen vol aan eigen verantwoordelijkheden
GEVOLG
Disbalans wat PLEK betreft
Geen ruimte meer voor samenwerking
Ieder voor zich patroon ontstaat (ipv Samen Sterk)

M1 komt vast te zitten, geen M2 doorgroei
REFLECTIE
Bedenk voor jezelf wat jij
stevig vasthoudt
en maar moeilijk los kunt laten...
3 vrijwilligers
een directeur/leidinggevende van KO/BS of IKC
een beleidmedewerker of pedagogisch medewerker
een leerkracht van een BS
Aan welk touwtje moet jij regelmatig trekken binnen je organisatie waarbij je het gevoel hebt dat er niet naar je geluisterd wordt?
Hoe doorbreek je dit patroon?
# meeveren
# elastische rek verduren
# gehoord worden
# gezien worden
# erkenning geven voor de wensen
# balans herstellen in geven en nemen
# nu een keer geven, volgende keer wat nemen
REFLECTIE
Bedenk voor jezelf aan welk touwtje jij al langere tijd aan het trekken bent zonder dat er beweging in komt ...
IK versus WIJ

WIJ versus ZIJ
WIE?
3 IKKEN (leden die net nieuw zijn in een team/systeem)

3 x 3 WIJ (leden die al langere tijd in een team mee draaien)
REST zetten even de stoelen aan de kant ;-)
IK ben net nieuw binnen dit IKC (M1)
WIJ werken er al wat langer en vormen al echt een hecht team (M3)
WIJ staan dicht bij elkaar, kijken naar elkaar, praten met elkaar,
en zijn op elkaar gefocust
IK probeer aansluiting te krijgen, binnen te komen in de groep
IK wil ook gehoord en gezien worden maar ja...
WIJ zijn zo druk met onszelf en luisteren niet naar wat IK in te brengen heb
IK, het lukt me niet om aansluiting te vinden bij de groep
IK word niet toegelaten tot de WIJ

= M1 / Binding met het systeem krijgen
REFLECTIE (in stilte) door omstanders:

Herken je dit gevoel van je buitengesloten voelen?
Herken je het gevoel van iemand niet toelaten in het systeem?
1 IK en 3 WIJ = 1 subsysteem
Terwijl de IK en WIJ zo bezig zijn met elkaar,
schuiven er binnen het organisatiesysteem nog
2 subsystemen aan.

De overige WIJ vormen twee groepen.
Zij zijn als KO en NSO net bij de BS gevoegd.
De WIJ KO werkt al nog niet zo heel lang samen
en hebben onderling wat strijd, conflicten, gedoe (M2).
De WIJ NSO werkt al langere tijd samen (M3) en hebben een hechte grens.
De 3 WIJ groepen zitten dan wel in een BS
maar hebben onderling geen contact met elkaar
Geen binding. Kenmerk van een M3 team is ook dat
zij zichzelf het beste vindt, voelen zich het meest ervaren
en hebben al veel uitgezocht met elkaar. Ook uitgevochten.
Het patroon WIJ versus ZIJ wordt gevoeld.

De IKKEN proberen binnen te komen in de WIJ systemen, maar het lukt niet, de IKKEN worden nog niet binnen gelaten.
Uiteindelijk laten de WIJ systemen hun IK toe.REFLECTIE (in stilte)

Herken je in je eigen organisatie dit
WIJ versus ZIJ?
Herken je binnen je eigen organisatie
dat je zo bezig kunt zijn met het 'bevechten' - 'veroveren' van je eigen plek in de organisatie?
Herken je dat teams gezien willen worden?
Hoe doorbreek je dit patroon?
# de IK toelaten binnen het WIJ systeem
meer handen die de last kunnen dragen
# vanuit de WIJ cirkel om je heen gaan kijken en
ontdekken dat je allemaal dezelfde last draagt
# binnen het IKC of de BS zijn er overlappende
zaken die je niet als WIJ alleen hoeft te dragen
# de WIJ's gaan zich mengen met elkaar zodat
1 + 1 niet 1 blijft maar 3 kan worden (synergetisch
werken)

Als je groeit en je door ontwikkelt als team zul je merken dat alles er al is, het wacht alleen om gezien
te worden
Ik vertel het verhaal en
de representanten komen
1 voor 1 naar voren...
zo komt het verhaal eruit te zien
1 OUDER (iem. die representant is) komt naar voren.
Deze ouder wil vooral dure hulpmiddelen voor zijn
dyslectische kind, wil dat zoonlief naar een andere klas
gaat omdat daar het nieuwe buurvriendje in is komen te zitten, en de ouder wil graag dat haar kind een paar dagen eerder op vakantie mag omdat Oma in het buitenland ziek is. Bij de OUDER staat het KIND voorop! Doet alles in het belang van het KIND
1 INSPECTEUR (iemand die zich er goed in kan verplaatsen)
Deze inspecteur hamert erop dat de administratie goed op orde is, leerlingvolgsystemen, rapporten, verslagen: alles moet vastgelegd worden.
1 DIRECTEUR (iemand die deze functie ook echt vervult binnen een BS/IKC)

Deze directeur heeft als taak om alle belangen te vertegenwoordigen, die van ouders, kinderen, leerkrachten, beleidmedewerkers, pedagogisch medewerkers, bestuursleden en de inspecteur.

Uiteraard binnen de financiële kaders van formatie en met oog voor de materiële instandhouding. Deze directeur staat in het midden en voelt alle belangen van de overige drie externe systemen.
OUDER
INSPECTEUR
DIRECTEUR
BESTUURSLID
1 BESTUURSLID (iemand die de rol van bestuurslid van IKC of SchoolBestuur goed kan representeren)

Het bestuurslid vindt het vooral belangrijk dat de school goede resultaten boekt en dat de kwaliteit van het onderwijs hoog is. Missie en Visie zijn leidend
Daarom heen wil ik uitnodigen

2 KINDEREN :-)
2 LEERKRACHTEN
2 PED.MDW / BELEIDMDW
Jullie voelen je verbonden met elkaar vanuit 'dezelfde' bloedgroep

Jullie staan voor de belangen van
jullie systeem

Jullie trekken daarbij aan jullie eigen touwtjes om op die manier zichtbaar te zijn, voelbaar aanwezig te zijn binnen de organisatie.

Dus verbonden met elkaar (in een cirkel) en met de directeur (als verbinding met het gehele systeem)
Dit is nu het complete systeem
beweeg maar eens, naar voren of
naar achteren,

of blijf juist stil staan,

pak de voorgrond of juist de achtergrond

maak je klein door weg te duiken
of
maak je groot door op je tenen te gaan staan.
Voorgrond - Achtergrond
Binding
Plek - Ordening
Geven en Nemen
Systeem begrippen
REFLECTIE
Voel
Ervaar
... wat deze 'opstelling' met je doet

Voor de omstanders:
kijk
neem waar wat je ziet gebeuren

Probeer je eens in te denken wat de
impact van dit geheel is voor de gezondheid
van het systeem.
Voor de draagkracht en draaglast van het systeem
Teambuilding vanuit Systemische BRIL
Individuele Coaching
Team Coaching
Organisatie Coaching
Conflict Coaching
Loslaten
30 Coach je Zelf of een Ander
Kaarten à € 14,95
Hoe doorbreek je dit patroon?
# wat dichter bij elkaar komen
# nabijheid zoeken
# en dan afstand nemen
# hoe meer je trekt hoe vaster
je er in komt te zitten!
IK
IK
WIJ
WIJ
Omdat WIJ KO en WIJ NSO in het BS geplaatst zijn is uitbreiding van het team gewenst. Dus er komen twee IKKEN bij. 1 IK bij WIJ KO en 1 IK bij WIJ NSO.

WIJ KO en WIJ NSO zijn nieuw binnen de BS en dus M1 binnen de organisatie als systeem.
De 3 WIJ systemen zijn vooral bezig om de balans in geven en nemen intern op orde te houden, zij doen dit door constant met elkaar bezig te zijn met de eigen plek in de organisatie.

De stoel is metafoor voor dat wat je hoog te houden hebt binnen het team. Elke WIJ draagt een stoel en zorgt dat die stoel ook echt gezien wordt door de overige WIJ systemen door hem omhoog te houden
ONS BELANG!!!

Als er ergens iets in het systeem beweegt heeft dat ook elders in het systeem effect
Een systeem is net als een mobiele hanger
Full transcript