Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Křesťanství

No description
by

Ondřej Vladyka

on 5 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Křesťanství

Křesťanství Základní informace Vzniklo z judaismu na území Palestiny

Monoteistické náboženství

Soustředěno kolem života a učení Ježíše z Nazaretu

Ježíš je meciáš, syn Boží

Kristus znamená "pomazaný, mesiáš, Bohem vyvolený spasitel"

Svaté písmo - Bible Další informace Křesťanem se člověk stává po křtu a osobním přijetím víry

Věří v odpuštění hříchů a spásu, očekávají druhý příchod Krista

Život a smrt Ježíše nás zachraňuje od duchovní smrti a přináší nám odpuštění

Kristovo následovníci v čele s apoštoly vytvořili prvotní církev

Dnes ale existují 3 hlavní skupiny : Římskokatolická církev Pravoslavná církev Protestantské církve Ekumenismus - hnutí za spolupráci křesťanských církví 2 miliardy věřících - nejrozšířenější náboženství

Zásadní vliv na rozvoj západní kultury Učení Je jeden Bůh - věčný, vševědoucí, neviditelný, existuje ve třech osobách: Bůh otec, Bůh syn a Bůh duch svatý (Svatá trojice)

Celý vesmír je jeho dílem, lidé od něj dostávají dar života

Člověk narušil svůj harmonický vztah s Bohem a zhřešil, Bůh však o člověka dále pečoval a řekl, že jednoho dne sešle vykupitele (Ježíše)

Ježíš pro člověka zemřel a vykoupil ho z hříchu, přinesl mu odpuštění

Bůh po třech dnech Ježíše vzkřísil, Ježíš pobýval 40 dní mezi učedníky, pak vstoupil na nebe

Pak byl učedníkům seslán Duch svatý, který je všude doprovází

Křesťané očekávají druhý příchod Krista, který bude soudit jednotlivce (vyvolení budou věčně žít v blaženosti) Bible Soubor knih, které křesťani a židi považují za inspirované Bohem

Rozdělena na dvě části: Starý zákon Nový zákon Sbírka posvátných židovských knih, které přijalo i křesťanství

Sepsána v hebrejštině a aramejštině, poté přeložena do řečtiny (Septuaginta)

Židé ho dělí na tři části: Tóra, Prorocké knihy a Spisy (odtud název Tanach)

Křesťané ho dělí na čtyři části: 5 knih Mojžíšových (Pentateuch), Historické spisy, Mudroslovné knihy a Prorocké knihy

5 knih Mojžíšových: Genesis (stvoření světa, vyhnání z Edenu, Noe, Babylon)

Exodus (útěk Izraelitů z Egypta, pobyt pod horou Sinaj, desatero) Leviticus (o přínášení obětí, slavení svátků) Numeri (navazuje na Exodus, putování pouští) Deuteronomium (na Moabské pláni, Mojžíšův poslední proslov, opakování zákona) Jen křesťanská, navazuje na Starý zákon

Sepsána v řečtině

27 knih, jejich obsahem je život a kázání Ježíše z Nazareta, počátky křesťanství jako víry

Tvoří ho: 4 Evangelia - život a kázání Ježíše Skutky Apoštolů - vznik a působení církve v Jeruzalémě Soubor 21 dopisů Zjevení Janovo (Apokalypsa) Historie 30 n. l. Působení židovského proroka Ježíše z Nazaretu - začínal jako pocestný kazatel, shromáždil kolem sebe skupinu příznivců (12 apoštolů)

Chtěl reformu Judaismu, hlavně pak změnu etiky (důraz na odpuštění, lásku k Bohu a k druhým)

Přišel podle Zachariášova proroctví do Jeruzaléma, tam ho zadrželi, odsoudili a ukřižovali 1. století n. l. Vznikla první křesťanská Církev

Šíření křesťanství

Vznik nového zákona (4 evangelia)

Konflikty s židovskými obcemi

Centrum vlivu se přesunulo do Říma 313 (Starověk) Křesťané se museli hájit útokům zvenčí

Postupně víra pronikala do středních vrstev společnosti

313 - vydán Edikt Milánský císařem Konstantinem (zrovnoprávnění náboženství)

380 - císař Theodosius I prohlásil křesťanství za státní náboženství Středověk Ve střední Itálii vzniká církevní stát

Křesťanské misie do zbytku Evropy

9. století - východní misie u nás (Cyril a Metoděj)

V roce 1000 nenastal očekávaný konec světa, protože Jeruzalém je v rukou nevěřích křížové výpravy

Zvyšovala se kritika církve kvůli moci a majetku

Avignonské zajetí papežů, schizma Novověk Vzniká protestanství- Martin Luther v Německu, Urlich Zwingli ve Švýcarsku, Jan Kalvín ve Francii

Katolíci: omilostnění upřímnou lítostí (zpověď, pokání)


Kalvinisté: omilostnění není (predestinace)


Luteráni: omilostnění přímým kontaktem s Bohem (bez církve) mají hierarchii
mají zdobené kostely nemají hiearchii
nemají zdobené kostely mají hierarchii
nemají zdobení Současnost Křesťanství je nejrozšířenější náboženství světa

2 miliardy věřících, roste o 2% ročně

Dominuje v Americe, Evropě a Austrálii

V Africe zastupeno zhruba stejně jako Islám

V Asii není téměr vůbec (s vyjímkou Jižní Koreje a Filipín) Konec 4 .4. 2013 Vypracoval Ondřej Vladyka 4. 4. 2013 Zdroje: wikipedia.org
svetova-nabozenstvi.cz
carm.org
google.com
youtube.com Také rozpad církve na západní a východní (později pravoslavná církev)
Full transcript