Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ledarskap

No description
by

Marica Dahlin

on 29 August 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ledarskap

Några kloka ord och tankar om ledarskap
"Ledarskap är handling, inte position." - Donald H. McGannon
Vad kan man tolka av den här filmen?
En ledare är ingen ledare utan andra
En ledare är
ingen
ledare om inte andra följer
Det är de/den första följaren som gör ledaren till ledare, och som lockar andra till att följa efter

Vi kan även koppla detta till att för att leda behövs kommunikation, olika roller & det kan leda till positiv eller negativ konformitet (att följa gruppen)
Historik kring ledarskap
380 f. Kr. - den 1:a iaktagelsen av ledarskap. Sin Tsu: Krigskonst

1800-talet började man, tack vare industrialiseringen, forska kring ledarskapet och hur det såg ut.

Sedan hände det mycket...
Hur definieras ledarskap?
4:a steg:
En process
mellan personer - en ledare är inte ledare om det inte finns andra runtomkring
Påverkan
- hur ledaren får personer/grupper att gå från a till b (förflytta sig)
Kommunikation
- hur leder man, vilka kommunikationsformer finns, hierarkier, regler, förväntningar, uppmuntran...
Uppgift & mål
- ledarskapet skall ha en riktning mot en form av resultat.
Ledaregenskaper
"The great man theory" - man föds till ledare, man skapas inte
Ledarskap
Mål med detta moment:
Titta på ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.

The great leader is not necessarily the one who does the great things. He is the one that gets the people to do the greatest things.
Ronald Regan
Du!
Nämn 3 bra och 3 mindre bra ledaregenskaper som du uppskattar! Beskriv också kort varför du tycker de är bra eller mindre bra
Tänk på alla ledare du mött... lärare, chefer på sommarjobb, tränare, instruktörer, domare mm Vilka minns du och varför?
Beskriv hur du själv vill vara som ledare med 5 egenskaper/ord
"Att vara chef är en position, att vara ledare är en relation." – Helge Brattgård

"Den store ledaren har inget behov av att gå i täten - för honom räcker det med att visa färdriktningen." – Henry Miller
"Ett bra mål för ett gott ledarskap är att hjälpa dem som presterar dåligt till att göra bra och att hjälpa dem som presterar bra att göra ännu bättre" - Jim Rohn, Motivationstalare

Är det här ledarskap?
man skall ha karisma, charm, mod, intelligens, vara bestämd, beslutsam, kunna styra, duktig på att övertala
Beteendevetenskapen förändrade synen på "the great man theory"

- Nu ville man istället fokusera på hur ledarens beteende påverkade gruppen och hur det i sin tur skapade bra eller dåliga ledare... Relationen viktigare än egenskaperna!
Relationen mellan ledare & grupp
Hur nära ledaren står sin grupp är avgörande för resultatet men också för ledarens egna ledarskap
1. Läs igenom s.24-29.

2. Jobba sedan med att förklara de olika positionerna för bänkgrannen.

Besvara även följande frågor:
1. Vad skiljer dem åt?
2. Vad är lika?
3. Vilka är fördelarna och nackdelarna?
4. I vilka situationer/organisationer kan de olika positionerna fungera bra?
5. Vilken position skulle du känna dig mest bekväm i och varför?


Ledarskapsstilar
För det första kan ledarskap vara:
Formellt - bestämt utifrån, bestämt mål och uppgift

Informellt - taget av personen själv i brist på ledarskap eller i behov av ex makt
Ledarskap kan vara:
Uppgiftsinriktat - ledaren fokuserar på en uppgift eller ett mål/resultat som gruppen skall nå.

Relationsinriktat - ledaren fokuserar på relationerna till gruppen och inom gruppen

Inom läraryrket har man forskningsmässigt gjort skillnad på lärarskap och ledarskap.
Lärarskap handlar om hur duktig man är på ett ämne och på att lära ut.
Ledarskap handlar om hur man jobbar med elever & relationer i klassrummet

En riktigt bra lärare hanterar båda delar, medans en sämre brister i båda eller någon av dem.

Går att koppla till andra yrken

Innan ledarskapsforskningen tog fart delade man in ledare i tre olika stilar (som till viss del ligger kvar som en grundbas):
Demokratisk ledarstil:
vill att alla kommer till tals
bestämmer med gruppen
+ skapar positiv stämning och delaktighet
- tar lång tid att ta beslut, "mycket snack och lite verkstad"






Auktoritär ledarstil:
leder genom makt
tar egna beslut, pekar med hela handen
svagt intresse av andras åsikter
+ effektivt, tydligt, resultatinriktat
- omotiverad grupp, rädsla





Låt gå-ledaren:
låter alla andra ta beslut
passiv
ger uppmuntran, råd, svar när det passar
konflikträdd
+/- gruppen gör som den vill, informella ledare skapas, omotivation




Tänk efter!
Vilka yrken/roller passar respektive ledare? ge exempel
Finns det andra ledarstilar?
Situationsanpassat ledarskap
- man anpassar sitt sätt att leda utifrån situation och person man leder.
- är både bestämmande, styrande, uppmuntrande och stödjande i sitt ledarskap beroende på vad/vem man möter.

Läs mer om modellen på sid 14



Transformativt ledarskap
Som ledare jobbar man tillsammans med sin grupp. Man engagerar sig och jobbar tillsammans. Man omformar sig (transform) för att uppnå resultat som både ledare och grupp eftersträvar.
Höjer oftast moralen och motivationen!
Transaktionellt ledarskap
Ledare som arbetar med ömsesidiga utbyten i sitt ledarskap. Man byter helt enkelt tjänster.
Inget engagemang eller relation krävs utan oftast handlar ledarskapet enbart om en bytesaffär.
"Om du gör detta för mig, så ger jag dig..."
Gandhi är ett bra exempel!
Blev ett med sitt folk, och
förändrade både folkets
förhoppningar och sig själv
på vägen




auktoritär & oftast resultatinriktad. Kan vara transaktionell i sitt ledarskap
Oftast demokratisk, relationsinriktad & med långsiktiga resultatmål. Kan vara transformativ.
demokratisk ledarstil, kommunikativ
Resultatinriktad. kan vara både demokratisk & auktoritär
Relationsinriktad, inlyssnande. Kan ibland tendera att bli lite låt gå-ledare
väldigt resultatinriktad, kan vara demokratisk eller auktoritär. Transformativt ledarskap


Fundera på de egenskaper du
själv vill ha som ledare.
Vart i ledarstilarna
hamnar du nu?






Olika ledarskap i
olika lägen...
Vart gruppen befinner sig avgör hur du skall vara för att ge dem utrymme & styrning på samma gång.
Olika grupper kräver olika ledning!
Vad gör en ledare:

sätter mål
håller samman gruppen
leder framåt
leder förändring
motiverar
har yttersta ansvaret
Relationsroll
Motivera andra
Vara ansiktet uttåt
Skapa nätverk med omgivningen
Lösa konflikter
Informationsroll
Ta emot all information
Sålla ut det som är viktigt
Förmedla information innåt och utåt
Beslutsroll
sätter mål
startar förändringar
förhandlar med personal och omvärlden
sitter i möten & tar beslut
Ledaren har även följande roller:
Även om ledarskap är roligt & intressant, kan det också vara ensamt på toppen!
ständigt i fokus
ständigt ifrågasatt
krav nedåt, krav uppåt
oftast offentlig
mycket ansvar
Det hänger ihop!
Kommunikationsteorier/sätt
Härskartekniker
Konflikter
Grupper & roller
Grupptryck/konformitet
Kroppspråk
Motivation
Organisation
Kulturer
Allt kan kopplas till ledarskap!
Uppgift!
Nu skall ni ut och intervjua ledare, jämföra ledarskap, fundera & koppla till teorierna och till egna tankar!
Som ledare behöver man inte bara fundera på sin relation till sina anställda/grupp, utan också på hur man vill uppfattas, hur man vill leda, vart man vill och hur man ser på sitt uppdrag, hur man är mest genuin och äkta ...
& givetvis om man är beredd...
Det moderna ledarskapet
Money
- pengar
Meaning
- meningfullhet
Magic
- något utöver det vanliga
Ledaren skall vara duktig på att sälja visioner och idéer, skapa drivkrafter, glädje, passion och meningsfullhet som göt att anställda vill arbeta hårt.
http://www.ur.se/Produkter/174254-Rektorerna-om-ledarskap-Spela-pa-basta-fot
Fundera på

Läs om ledarstilarna på sid 12-17
Fundera tyst för dig själv hur du tänker om fråga 3-7 på s. 17
https://digitalpedagogik.se/ur/174257
Möt Fredrik Svensson
Full transcript