Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nitel Veri Analizi Programları

No description
by

METİN DİNÇER

on 9 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nitel Veri Analizi Programları

Tümevarımcı: Orijinal metin içinden ilgili ‘veri parçalarının’ (bit of data) alınarak kodlar ve kategorilerin oluşturulması ve aralarında bağlantılar, ilişkiler kurulması,

Tümdengelimci : Sahip olunan kuramsal ve kavramsal arka plandan elde edilen kodların ve kategorilerin orijinal metin içinden ilgili ‘veri parçalarına’ (bit of data) yerleştirilerek analizin gerçekleştirilmesi,

Analizin hem tümevarımcı hem de tümdengelimci stratejiyi izleyerek var olan kod ve kategorilere yenilerinin eklenmesini, çıkartılmasını ya da değiştirilmesini sağlaya bilmesi; açık kodlama ( in vivo) izin vermesi,

Analiz edilen nesneler, vakalar, örnekler vs. arasında linkler kurarak istenen özellikleri tek bir yerde görebilmeyi sağlayabilmesi.
Nicel ve nitel analiz, kategoriler ya da değişkenler arasında kurulan bağlantıları sınamak üzere, neleri ‘kanıt’ olarak gördükleri noktasında farklılaşmaktadır. Bu temelde, nicel analizde verilerin sayısallaştırılmasıyla yapılan istatistiksel hesaplamalardan elde edilen sonuçlar kanıt olarak sunulmakta iken; nitel analizde tersine, metodolojik duruşu gereği özellikle bu tür kanıtlardan kaçınılmaktadır. Sonuç olarak şunu rahatlıkla ileri sürebiliriz, nicel ya da nitel olsun, analizi yapan ‘araştırmacının kendisidir’, her iki tip programlar araştırmacı için analizi sistematikleştiren, kesinlik ve tamlık sağlayan birer ‘araç’tır(Kuş, 2006: 39).
Bilgisayar destekli nitel veri analizi teriminin “MAXqda, ATLAS.ti ve NUD.IST” SPSS istatistik yazılımı gibi kullanılabileceği ve istatistiksel işlevlerin sağlanabileceği düşünülmemelidir. Fakat gerek nicel gerek nitel olsun ‘analiz’ terimi esasında, kategorilerin ya da değişkenlerin oluşturulması ve bunlar arasında ilinti ve bağlantıların kurulması süreçlerini içeren bir terimdir (Kuş, 2006: 39).
Ayrıca, iyi bilinen programların (MAXqda, ATLAS.ti ve NVivo) metodolojik açıdan, önemli temel işlevlere erişebilirlik konusunda birbirinden çok az farklılık gösterdikleri belirtilmektedir. Bunların aralarındaki farklılıklar, daha çok sahip oldukları ‘kullanım kolaylığı’ (user friendliness) ve program geliştiricileri tarafından kullanıcılara sunulan desteklerle ilgili konularda belirmektedir (Kelle, 2004: 276; akt: Kuş,2006: 39).
1980’lerde nitel araştırmacılar ve araştırma grupları –başlangıçta birbirlerinden habersiz olarak- bilgisayar destekli metin veri tabanı sistemleri geliştirmeye başlamış ve bunlardan bazıları (Ethnograph, TAP, AQUAD, NUD.IST) pazara çıkmıştır. Bu programlar başlangıçta çok basit ve kullanımı hantaldır. Ancak bunlar, başarılı biçimde kapsamlı yazılım paketlerine dönüşmüşlerdir (ATLAS.ti, MAXqda ve NVivo). Bunlar yazılım ergonomiğinin gereklerine, grafik gösterime ve kullanım kolaylığına sahip yazılımlardır (Kelle, 2004: 276; akt: Kuş, 2006:39).
Genel Olarak Nitel Veri Analizi Programları
Sistematik Bir Yol
Bilimsel Araştırma Kurallarına Uygunluk
Verinin Bütüncül Kontrolü
Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizinin Faydaları
Büyük miktarda nitel verilerle sistematik olarak başa çıkmayı sağlama
Araştırma bulgularını sınırlı ya da tekil merkezli (idoasantrik) olmak yerine analitik genellemeye kavuşturma
Geçerliğin sağlanabilmesi için gerekli yoğun betimlemeyi destekleme
Full transcript