Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Christendom: H2 Geschiedenis

No description
by

Petra Molenaar

on 21 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Christendom: H2 Geschiedenis

De geschiedenis van het Joodse volk begint bij de aartsvader Abraham (ong. 2000 v. Chr.)
a
God zorgt voor bescherming van het joodse volk en voor een eigen land:
het beloofde land
Paragraaf 2: GESCHIEDENIS VAN HET CHRISTENDOM
Abraham geloofde in 1 God
1440 v. Chr.: Mozes krijgt de 10 Geboden (regels voor hoe Joden met elkaar en God om moeten gaan)
Messias: een soort bevrijder, door God naar de wereld gezonden om vrede, geluk en rechtvaardigheid te brengen
TIJDLIJN
0
1054
Verspreiding van het Christendom
Schisma in de kerk
De reformatie / hervorming
1524
313
Keizer Constantijn laat zich dopen
380
Christendom wordt staats-godsdienst
325
Concilie van Nicea:
Jezus is naast mens ook God
Concilie: een vergadering van belangrijke Christelijke leiders
Concilie van Constantinopel: De triniteit wordt vastgesteld
381
Triniteit: Er is 1 God die zich op 3 manieren toont:

1) God de Vader
2) God de Zoon
3) God de Heilige Geest
480
Eerste klooster wordt gesticht
Monniken: Christenen die in afzondering willen leven en 3 geloften afleggen:

1) gehoorzaamheid aan de abt
2) geen persoonlijk bezit
3) zuiverheid (bijv. celibaat)
Kloosterordes zijn belangrijk voor bijvoorbeeld het onderwijs, gezondheidszorg en verspreiding van cultuur.
Vb. Augustijnen, Norbertijnen, Karmelieten, Dominicanen, Franciscanen, Clarissen en Jezuïeten
1095 - 1291
Kruistochten
(heilige oorlogen)
Thomas van Aquino (1225 - 1274)
Franciscus van Assisi (1182 - 1226)
Boeren-opstand
Concilie van Trente: over hoe de kerk moest reageren op de Reformatie
1545
Het Christendom verbreidde zich vanuit Jeruzalem over het Romeinse Rijk, tot in Rome.
--> Christenen stelden Jezus tot voorbeeld. Hij kwam op voor de zwakkeren (zoals de Romeinse slaven).
Er vond een scheuring plaats tussen de kerk van Rome en de oosterse kerken van Constantinopel.
--> Het verschil van mening ging over hoe de kerk georganiseerd moest worden, bijvoorbeeld over de rol van de Paus.
www.histoforum.nl
www.isgeschiedenis.nl
Ruzie binnen de Westerse kerk:
--> De hervormers (zoals Luther en Calvijn) wilden weer meer naar het woord van God volgens de Bijbel leven en wilden minder macht voor de paus.
Zo ontstonden protestantse kerken.
Zending
+/-1600
In het Oude Testament wordt een messias aangekondigd
Het jaar 0: De geboorte van Jezus:
ontstaan Christendom
Jezus van Nazareth:

Joods
Messias
Naastenliefde
Apostelen (leerlingen)
Kruisiging en wederopstanding
--> Leerlingen van Jezus reisden rond en vertelden over Jezus.
0 - 1000
Omstreeks 700: Christendom bereikt Nederland
Ruiterstandbeeld Sint Willibrordus in Utrecht
Bisschop Willibrord:
Oosters-Orthodoxen
Westers-Katholieken
Belangrijke Christelijke denker
richtte de orde van de Franciscanen op
Contrareformatie:
De Katholieke kerk pakte een aantal misstanden aan als reactie op de protestantse reformatie.
Concilie van Trente
Vroege christenen
Westers-Katholieken
Oosters-Orthodoxen
Protestanten
Katholieken
Reformatie
Het grote schisma
Christendom in de nieuwe tijd
Vanaf de 18e eeuw:
* De verlichting (rationalisatie)
* Opkomst wetenschap en techniek
Secularisatie: De invloed van de kerk en het geloof in de samenleving neemt af.
www.kerknieuws.nl
Vanaf de 19e eeuw:
* Kerken richten eigen organisaties op (verzuiling)
Verzuiling: Kerken richten eigen organisaties op (zoals katholieke scholen en christelijke omroepen)
Ontzuiling: Steeds meer organisaties laten de band met het geloof en de kerk los
Sinds de jaren '60 van de vorige eeuw:
* Ontzuiling
* Ontkerkelijking -->
steeds minder mensen
gaan naar de kerk
Full transcript