Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BNL 1HV (1b) - H1 BEVOLKING

No description
by

Wigcher Verstraete

on 26 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BNL 1HV (1b) - H1 BEVOLKING

BNL 1HV - H1 BEVOLKING
Oriëntatie

Er wonen 7 miljard (7 000 000 000) mensen op aarde.
Nu wonen de meeste mensen nog in China, over een paar jaar heeft India die plek overgenomen.
Waarom groeit de bevolking op de ene plek wel en ergens anders niet? Dat leer je in dit hoofdstuk.
Overvol of ruimte genoeg?
werkboek blz. 5 - 10 min


1.1 School 128
We maken kennis met Tamara. Zij verhuist naar de grote stad; Moskou.

Introductie


Aardrijkskunde = wetenschap die zich bezig houdt met de aarde.

in kaart brengen
cultuur
plantenleven
dierenleven
milieu
verkeer
landschap
bevolking
....

De wereld waarin jij leeft!
Zoeken in de atlas

In een atlas kun je op twee manieren zoeken:
- Weet je waar een land of gebied ligt? Kijk bij de
bladwijzers!
- Weet je niet waar een land of gebied ligt?
Gebruik dan het register.

Gebruik de
Basis Bosatlas
In het register (achterin je atlas) staat achter de naam het
kaartnummer
en het
kaartvak
.
Hoe vind je een plaats op de kaart?

Over de kaart zijn allemaal dunne, zwarte lijnen getrokken. Ze verdelen de kaart in vakken.
Elk
kaartvak
heeft een eigen nummer; een letter en een cijfer, bijvoorbeeld C3.
De letters staan boven en onder de kaart, de cijfers staan links en rechts.
Bevolkingsgrafiek Rusland 2010
1.2 Waar zit iedereen?

Per 100 vrouwen op aarde zijn er 101 mannen.
Toch is de verdeling overal anders...
Wat denk jij? Denk-tweetal-vierkant
ARGUMENTEN!!

"Dat er steeds meer
mensen op aarde komen
is geen enkel probleem!"
Groei wereldbevolking jaar 0 - 2030 (4:11)
Bevolkingsdichtheid
:
Het gemiddeld aantal inwoners per vierkante kilometer in een gebied of een land.
In Nederland wonen de mensen gemiddeld
dus erg dicht op elkaar.
Je deelt de bevolking door het aantal vierkante kilometers van een land. Dat geeft voor de wereld heel dicht-, maar ook heel dunbevolkte gebieden.
In Mongolië leven op een vierkante kilometer nog geen twee mensen, in Monaco zijn dat er meer dan 15.000!
Misschien vreemd, maar vooral in arme landen groeit de bevolking snel.
Of kun je daar zelf een aantal redenen voor bedenken?

In arme landen worden veel baby's geboren, want:
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
Gezinnen in arme landen zijn groter
, omdat:
1. Het je status geeft in het dorp. Mensen vinden jou
belangrijk omdat je veel kinderen hebt.
2. Kinderen kunnen geld verdienen voor hun ouders,
ook wanneer ze oud zijn. (oude-dag-voorziening)
3. Mensen in arme landen hebben minder middelen
om een zwangerschap te voorkomen
(voorbehoedsmiddelen) of geloven dat dit niet mag.
4. Veel kinderen sterven al heel jong. Wanneer je
veel kinderen krijgt, heb je meer kans dat er een
aantal blijven leven...
Armoede wereldwijd (2:07)
Veel of weinig kinderen in een land? Dat zie je aan de
bevolkingsgrafiek
van een land.
Dat is een grafiek waarin je per leeftijdsgroep het aantal mannen en vrouwen kunt aflezen.
Heeft een grafiek een brede onderkant? Dan is het vaak een arm land (veel kinderen immers!). In rijke landen zie je juist vaak minder kinderen geboren worden.
1.4 Vertrekken of blijven

Soms verlaten mensen hun woonplaats op zoek naar een beter leven. Deze paragraaf gaat over migranten, vluchtelingen en asielzoekers.
Verhuizen naar een andere woonplaats noemen we migreren.
Migratie
is dus een ander woord voor verhuizen.
Wanneer je binnen je eigen land verhuist, bijvoorbeeld van Leeuwarden naar Zwolle, dan heet dat
binnenlandse migratie
.
Wanneer je van het ene naar het andere land verhuist, dan heet dat
buitenlandse migratie
.
Het land verlaten noemen we:
emigratie
.
Het land binnenkomen heet:
immigratie
.

Altijd Wat Wijzer -
Vreemdelingen (2:10)
Vluchtelingen wereldwijd
Wat zijn nu de meest gehoorde redenen voor mensen om te gaan verhuizen naar een ander land?
Het zijn er in totaal vier:
- geld
- familie
- natuur
- veiligheid
1. Mensen vluchten voor geld.

Wanneer je geen werk hebt of geen geld, kun je verhuizen voor een baan of een beter inkomen:
economische migratie
.
Wanneer je om die reden migreert, noemen we je een
arbeidsmigrant
of een
economische vluchteling
.
Je hebt twee groepen arbeidsmigranten: hoogopgeleide en laagopgeleide (ongeschoolde).
4. Veiligheid.

Wanneer je verhuist omdat je wilt wonen in een land waar geen oorlog heerst, noemen we je een
vluchteling
. Het gaat dan om
politieke migratie
.
Als je toestemming vraagt om in een land te mogen blijven, dan noemen we je een
asielzoeker
.
(politiek asiel = politieke veiligheid)
3. Natuurgeweld
Wanneer je vlucht voor natuurgeweld, noemen we je een
ecologische

vluchteling
.
Er zijn redenen waarom mensen ergens heen gaan en redenen om ergens weg te gaan. Dat noemen we
push en pull
.
Work it out 1
Atlasvaardigheden
,
topografie van de uitersten
en
samenvatting
.
Landenvergelijking
India - Rusland
1.7 De Nederlandse bevolking
De opbouw van de bevolking

De opbouw van de bevolking van ons land is in de loop van de tijd behoorlijk veranderd. Vergelijk maar eens de bevolkingsgrafieken van ons land van 1950 tot nu!

In je boek staan de grafieken van 1950 en 2015 naast elkaar. Kijk ook eens op Wikipedia 'bevolkingspiramide'!

In 1950 waren er meer jonge mensen in ons land.
Na de Tweede Wereldoorlog werden veel kinderen geboren, dat liep pas terug na 1955.
Nu is Nederland aan het
vergrijzen
. De baby's van toen zijn nu de ouderen en bejaarden.
Nu zijn er minder jonge dan oudere mensen in ons land. Als het aantal jonge mensen van een bevolking afneemt, noemen we dat
ontgroening
.
Dat levert voor de toekomst een boel problemen op. Kun jij bedenken welke?
Bevolkingsspreiding

Negen van de tien Nederlanders woont in de stad. De meeste steden liggen in het westen.
De bevolkingsspreiding is in Nederland dus erg ongelijk verdeeld.
Jonge mensen verhuizen naar het westen voor werk, ouderen verlaten het westen soms, op zoek naar rust. Daardoor vergrijst het platteland extra snel.
Work it out 2
1. Samenvatting
2. Begrippen
3. De krant kopt
Cartoons migratie (extra opdracht keuzestof)
1.8 Emigratie en immigratie
De bevolking van Nederland is heel divers; mensen komen vanuit verschillende landen, hebben voorouders uit het buitenland of hun ouders komen beide uit verschillende landen.
Mensen met een andere oorsprong noemen we allochtonen.
Een
allochtoon
is iemand van wie minstens één van de ouders in het buitenland is geboren. Dat is 1/5 deel van alle Nederlanders!
Komen de voorouders uit Azië, Afrika of Latijns-Amerika? Dan
hebben we het over
niet-westerse-allochtonen
.
De mensen die de afgelopen zestig jaar naar ons land zijn gekomen zijn in drie groepen in te delen;

1. migranten uit vroegere koloniën
2. arbeidsmigranten
3. vluchtelingen
Er is vaak onbegrip voor mensen met een andere achtergrond. We vertellen dan moppen over Turken, Marokkanen en Joden, zonder dat we beseffen dat we daar anderen mee beschadigen... Maar, zouden die migranten niet net zo raar naar ons kijken..?
Najib Amhali:
Turkenlied - 3:33
De eerste groep migranten:

1. MIGRANTEN UIT LANDEN DIE VROEGER VAN
NEDERLAND WAREN.

Toen Suriname en Indonesië vroeger zelfstandig werden, kwamen veel van de inwoners naar Nederland toe.
Nederlandse kolonies door de eeuwen heen.
De tweede groep immigranten in Nederland;

2. ARBEIDSMIGRANTEN

Marokkanen en Turken komen massaal naar Nederland om hier te gaan werken. Let wel: op uitnodiging van de Nederlandse overheid, we kunnen de werkkrachten goed gebruiken!
De
arbeidsmigranten
werden ook wel
gastarbeiders
genoemd.
Later komen hun vrouwen en kinderen ook naar ons land. We noemen dat
gezinshereniging
. De laatste jaren komen de arbeidsmigranten vooral uit Oost-Europa.
Als de kinderen trouwen met mensen uit hun land van herkomst, noemen we dat
gezinsvorming
.
De derde groep migranten in Nederland;

3. VLUCHTELINGEN

Mensen uit alle delen van de wereld vluchten naar Nederland.
Maar; alleen mensen die kunnen aantonen dat ze gevaar lopen, mogen blijven.
We noemen deze groep ook wel
asielzoekers
.
Mensen die geen gevaar lopen, maar bijvoorbeeld een betere baan zoeken, mogen niet blijven en worden teruggestuurd.
Zij worden
economische

vluchtelingen
genoemd, sommigen noemen hen
gelukszoekers
.
Bron: RTL-nieuws
Elke jaar vertrekken er ook mensen naar het buitenland; emigranten. Vanaf 1950 meer dan een half miljoen naar Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.

Nieuwe Nederlanders wonen overal, maar in het westen van ons land is hun aantal wel veel groter, omdat daar veel meer werk te vinden is.
Weet je een stad of land niet te liggen? Gebruik het register achterin de atlas.
Achter de naam vind je het kaartnummer (bladzijde) en het kaartvak (de plaats op de pagina).

De zwarte lijnen verdelen de kaart in vakken, met elk een eigen nummer; een letter en een cijfer.
Vak D3 ligt onder de D en naast de 3.
Letters staan dus boven- en onderaan, de cijfers links en rechts van de kaart.
De manier waarop mensen over een gebied of een land verspreid zijn, noemen we de
bevolkingsspreiding
.
In sommige gebieden is de bevolkingsdichtheid hoog, zoals in Mumbai, met meer dan 30 000 mensen op een vierkante kilometer.
1.5 en 1.6
Enig kind of groot gezin
&
Verhuizen naar de grote stad.
Bevolkingsgroei

In 150 jaar groeide de bevolking van ons land van ruim
3 000 000 naar 17 000 000. Dit komt deels door
natuurlijke bevolkingsgroei
; er worden meer baby's geboren dan er mensen sterven. Vooral na WO II kwamen er veel baby's bij, de zgn.
babyboom
.

Nu is de bevolkingssamenstelling anders dan 60 - 70 jaar geleden. Het aandeel jonge mensen is nu steeds kleiner aan het worden. Niet in aantal, wel in percentage!
Natuurlijk wonen allochtonen, net als autochtonen, overal in Nederland. Maar, vooral de Turkse en Marokkaanse Nederlanders wonen geconcentreerd;
1. Ze wonen in West-Nederland
2. Daar wonen ze in de grote steden
3. In die steden wonen ze in wijken waar de huizen niet duur zijn.

Dat bij elkaar wonen noemen we
segregatie
; verschillende bevolkingsgroepen ieder bij elkaar in hun eigen buurt.
Daar is de regering niet blij mee. Zij willen juist wél contact contact tussen de verschillende groepen;
integratie
!
Moskou
(1:42)
CBS Bevolkingspiramide Nederland (1:03)
De verdeling van de bevolking over mannen en vrouwen en de verdeling over verschillende leeftijdsgroepen noemen we de
bevolkingsopbouw
.
1.3 Steeds maar meer?
Iedere minuut neemt de wereldbevolking met 130 personen toe. 200 geboortes en 70 sterfgevallen geven een geboorteoverschot.

Dit verschil noemen we de
natuurlijke

bevolkingsgroei
.


Rijke gezinnen zijn kleiner; voorbehoedsmiddelen zijn geaccepteerd en voor iedereen verkrijgbaar.
Opvoeden kost geld en de kinderen zijn minder 'nodig' door alle voorzieningen. Kinderen hoeven niet voor hun ouders te zorgen.
De
gemiddelde

levensverwachting
is erg gestegen (het gemiddeld aantal jaren dat iemand te leven heeft). Daardoor blijven mensen langer leven en komen er dus steeds meer mensen op aarde.
Toch zijn er ook landen waar de bevolking afneemt. Door ongezonder leven, door hoge sterfte (bijvoorbeeld als gevolg van aids) of door slechte vooruitzichten.
2. Familie

Soms gaat een man alleen migreren. Pas later, wanneer hij een baan en een huis heeft, komt zijn gezin of familie over.
Een andere vorm van migratie die onder het kopje 'familie' past is het trouwen met iemand uit het buitenland. We noemen deze vorm van migratie:
sociale migratie
.
Waar wil iedereen naartoe? =
vestigingsgebied
Waar wil
iedereen weg?
=
vertrekgebied
De mensen die Nederland verlaten zijn vaak:
1. Oude migranten die terugkeren naar hun herkomstland.
2. Mensen die in het buitenland gaan studeren of werken.
3. Nederlanders die ergens anders een bestaan op willen bouwen.
Rond 1850 stierven veel mensen door:
- tekort aan ziekenhuizen
- tekort aan medicijnen en te dure medicijnen
- slechte hygiëne
- minder en minder gevarieerd voedsel

Daarna: verbeterende omstandigheden dus groei!
Na WO II sterke groei (
babyboom
) tot 1970.
Na 1970 neemt de groei af.
Waarschijnlijk gaat de Nederlandse bevolking na 2040 zelfs krimpen.
begrippen:

push and pull
asieloeker
vertrekken of blijven
economische migratie
ecologische migratie
emigratie
migratie
immigratie
binnenlandse migratie
buitenlandse migratie
vestigingsgebied
vertrekgebied

economische migrant
vluchtelingen
geld
natuur
veiligheid
familie
sociale migratie
politieke migratie
asielzoeker
waarom emigreren?
Concept mapping

a. zet de begrippen in een
logische volgorde / veld
b. trek lijnen of pijlen en verbind daarmee de
begrippen met elkaar
c. zet bij de lijnen en begrippen de relatie of het
verband.
Maak eerst
opdracht 1 blz. 6
- 10 min
Tijdens verhaal maken opdracht 2 en 3 blz. 6 WB
Maak nu blz. 6 en 7 af - 15 min
Maken opdracht 1-4 blz. 8
Maken opdracht 5 en 6 blz. 9 - 10 min
Klaar?
Maak eerste paragraaf landenvergelijking
Maken 1 - 3 blz. 10
15 min
Maandag 24 september 2018
boeken: 1th / 1hv

1. afmaken 1.2
- opdrachten afmaken
- Nakijken
2. Start 1.3
- prezi
- opdrachten
Eerder klaar? Maak de eerste topo!
Ojmjakon (1:01)
Maak werkboek
TH opdracht 4-6 blz. 10/11
HV opdracht 1-5 blz. 12/13
Maak werkboek
TH opdracht 7-8 blz. 11
HV opdracht 6 blz. 13
Maak werkboek
TH opdracht 1-3 blz. 12
HV opdracht 1-3 blz. 14
Maak werkboek
TH opdracht 4-7 blz. 12/13
HV opdracht 4 blz. 14/15 (+volgende dia)
Maak werkboek
HV opdracht 5-7 blz. 15
Maak werkboek
TH opdracht 1-3 blz. 20
HV opdracht 1-3 blz. 22
Maak werkboek
TH opdracht 4-7 blz. 20/21
HV opdracht 4-7 blz. 22/23
Maak werkboek
TH opdracht 8-9 blz. 21
HV opdracht 8 blz. 23
Maak werkboek
TH opdracht 1-2 blz. 22
HV opdracht 1-3 blz. 24
Maak werkboek
TH opdracht 3-5 blz. 22/23
HV opdracht 4-6 blz. 24/25
Maak werkboek
TH opdracht 6-7 blz. 23
HV opdracht 7-8 blz. 25
Full transcript