Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Impactul actiunilor omului asupra mediului inconjurator

No description
by

Anda Ivanov

on 9 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Impactul actiunilor omului asupra mediului inconjurator

Influenţa omului asupra mediului înconjurător

Mediul înconjurător este o parte a mediului geografic care se raportează la prezenţa omului. El cuprinde relieful, apa, aerul, vegetaţia şi solul. Acestea sunt elementele mediului natural asupra cărora a intervenit omul prin activităţile sale, iar fiecare element are un rol deosebit în crearea mediului natural.
Poluarea
De cele mai multe ori, vorbind despre impactul omului asupra mediului înconjurător se fac referiri la poluare. În realitate, acţiunea omului depăşeste mult sfera poluării şi de aceea este mai corect să vorbim despre căi diferite de deterirorare a mediului.
Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieții sau funcția naturală a ecosistemelor (organismele vii și mediul în care trăiesc). Chiar dacă uneori poluarea mediului înconjurător este un rezultat al cauzelor naturale cum ar fi erupțiile vulcanice, cea mai mare parte a substanțelor poluante provine din activitățile umane.
Există o serie de surse majore de deteriorare ca urmare a activităţii omului. Acestea nu acţionează separat în timp şi spatiu, ci de cele mai multe ori agresiunea se exercită simultan asupra diferitelor componente ale mediului.

Ocrotirea mediului înconjurător
Menţinerea vieţii pe pământ şi supravieţuirea generaţiilor viitoare sunt posibile numai prin reducerea acţiunilor necontrolate ale omului asupra naturii. De aceea, o importantă problemă care se pune azi în faţa oamenilor este cea a protecţiei mediului înconjurător.
Conservarea mediului are în vedere folosirea lui cu grijă, evitându-se risipa şi distrugerile din cadrul său. Pentru protecţia mediului trebuie creat un sistem de organizare a unor programe de cercetare şi cunoaştere a degradării mediului.
Ocrotirea mediului pretinde luarea unor măsuri bazate pe legi care interzic activitatea sub orice formă în anumite regiuni. Aceste regiuni poartă denumire de rezervaţii naturale, rezervaţii ale biosferei sau parcuri naţionale.

Specii pe cale de dispariţie
Peste 19.000 de specii de plante şi 5.000 de specii de animale de pe Glob sunt clasificate ca fiind pe cale de disparitie. Alte câteva mii de specii ajung în pragul dispariţiei în fiecare an înainte ca biologii să le poată identifica.
Impactul acţiunilor omului asupra mediului înconjurător
În istoria sa, omul a parcurs mai multe perioade privind relaţiile sale cu natura.

Perioada de culegător-vânător
Omul n-a creat dezechilibre în natură în această perioadă. Apariţia focului a determinat însă primele incendii care au distrus zonele de vegetaţie.

Perioada agrară
Omul a modificat doar parţial echilibrul natural. Suprafeţe de păduri au fost tăiate pentru a fi redate agriculturii. Paralel cu agricultura s-a dezvoltat şi creşterea vitelor. Suprapăşunatul a dus la degradarea multor teritorii.

Perioada industrială

Descoperirea de noi maşini, aplicarea de noi tehnologii au favorizat dezvoltarea diferitelor ramuri ale industriei. Au început să se folosească exagerat combustibilii naturali. Datorită activităţii umane intense cantitatea de deşeuri a crescut. A apărut un factor distrugător pentru natură – poluarea.

Exemple de poluare:

administrarea îngrăşămintelor chimice
poate avea urmări nedorite pentru mediul înconjurător; substanţele chimice pătrund în pânza de apă freatică şi de aici în fântâni sau izvoare, ameninţând sănătatea oamenilor şi a animalelor

mările şi oceanele
sunt afectate de petrolul care se varsă în urma diferitelor accidente; petrolul este rezistent la acţiunea bacteriilor, de aceea persistă mult timp; astfel se formează o peliculă la suprafaţa apei care împiedică difuzia oxigenului în apă.

industrializarea
,
urbanizarea
cu i
ntensificarea accentuată a circulaţiei rutiere
,
aeriene
,
a construcţiilor de drumuri
,
răspândirea
fără precedent a
aparatelor audio-vizuale
au dus la creşterea semnificativă a poluării sonore; un alt efect negativ al industrializării masive este poluarea prin deversarea reziduurilor şi gazelor toxice rezultate în urma proceselor tehnologice.

Transportul energiei poate avea de asemenea efecte de poluare; reţelele electrice de înaltă şi joasă tensiune produc:
a. poluare vizuală – firele şi staţiile de transformare
b. poluare sonoră – generează sentiment de frică, duc la pierderea parţială sau totală a auzului
c. poluare electromagnetică – perturbă emisiile de radio şi televiziune
d. poluare psihică – generată de teama de pericole de accidentare

Alte surse majore de degradare
 Supraexploatarea bogăţiilor subsolului, a pădurilor, a păşunilor, a solului, a speciilor de plante şi animale are efecte negative.
Drept urmare, s-a ajuns la reducerea bogăţiilor subsolului şi a suprafeţelor împădurite, la distrugerea păşunilor şi a solului, la dispariţia a numeroase specii, la degradarea mediului natural prin surpări şi alunecări de teren.
 Realizarea de mari amenajări de teritorii cum ar fi:
lucrări miniere de suprafaţă
lucrări hidrotehnice
Ele duc la distrugerea mediilor naturale şi artificiale.

Relieful
Aerul
Apa
Solul
Mediul înconjurător
Perioada de culegător-vânător
Perioada agrară
Perioada industrială
Animale dispărute
Porumbelul pasager
Pasarea Dodoo
Lupul tasmanian
Animale pe cale de dispariţie
Elefantul
Rinocerul
Foca
Irbisul ( leopardul zapezilor)
Ursul panda
Specii pe cale de
dispariţie în Europa
Linxul
Vulpea arctică
Liliecii
Albinele
Ciupercile
Planctonul
Proiect realizat de
elevele clasei a XI-a B:

Ciubuc Daciana-Miruna
Ivanov Elena-Alexandra
Rezervaţia de
zimbri Haţeg
Rezervaţia biosferei
Delta Dunării
Rezervaţia Galapagos
Parcul Naţional
Yellowstone
Floarea
de
colţ
(specie
protejată)
Capra neagră
(specie protejată)
Linx
(specie protejată)
Pasărea Dodo
În România
Full transcript