Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Multimediasuunnistus Kiljusen herrasväen seurassa

No description
by

Topias Kareinen

on 11 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Multimediasuunnistus Kiljusen herrasväen seurassa

Pirjo Kulju, Topias Kareinen
& Ville Mankki
Tampereen yliopisto
Multimediasuunnistus Kiljusen herrasväen seurassa
Opetuskokeilun lähtökohdat

- Oppilaiden monilukutaidon konventioiden kokeileminen eri tavoin.

- Oppilaiden omat mobiililaitteet oppimisen tukena.

- Opettajien nykysuhtautuminen kriittistä (Kankaanranta, Mikkonen, Vähähyyppä 2012)

- Äidinkielen opetuksessa käyttö vähäistä (Luukka, ym. 2008)Tavoitteet opetuskokeilulle
Multimediasuunnistuksen toteutus
- 5lk. (N=20)

- Kymmenen rastitehtävää 4-5 oppilaan pienryhmissä.

- Tehtävien sisältö Kiljusten herrasväki -kirjoista

- Tehtävistä saadut materiaalit koottiin talteen Bump-sovelluksella ja koostettiin Google Drive-tiedostoksi luokan omaa jälkikäsittelyä varten.


- Toimiva multimediasuunnistus.

- Teknologian häivettyminen taustalle.

- Monipuolisesti mobiililaitteita hyödyntävät tehtävät.


Toiminnan arvio
- Itse suunnittelu painoittui liikaa laitteisiin.

- Kaikkien oppilaiden laitteet olisi hyvä saada käyttöön.

- Sovellusten ennakkotestaus hoidettava kattavammin. (päivitykset, kehitys, aiempi käyttäjäpalaute)

- Verkko, verkko, verkko... triplecheck.Pohdinta
- Mobiililaitteet yhä kattavammin äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tueksi.

- Lukemis- ja kirjoitusväline oppilaiden arjessa. Miksei myös koulussa?

- Oppilaat aktiivisiksi toimijoiksi ja monimodaalisten tekstien käsittelijöiksi.


Mitä opimme?
- Mobiililaitteiden hyödyntäminen oppilasryhmässä vaatii suhteellisen työlään ennakkosuunnittelun. Oppilaat mukaan suunnitteluun ja ideointiin; dialogia

- Hyvä ennakkosuunnittelu palkitsee toteutusvaiheessa.

- Tehtävien ja sisällön kannalta toimiva
opetusmuoto myös kirjallisuuden
käsittelyssä.
Esimerkkejä tehtävistä
Silti,
- oppilaita motivoiva tapa havainnollistaa käsiteltävää ilmiötä (esim. Kiljusten herrasväkeä.)

- tarinan muuntaminen kuvattavaan muotoon ja omakohtainen dokumentointi hyvä lähtökohta.

- hauskaa, niin vetäjillä kuin oppilailla.

Tiedonhakutehtävä:
1) Kuinka monta Kiljus-kirjaa on julkaistu?
2) Missä Jalmari Finne syntyi?
3) Montako kissaa Kiljusilla oli enimmillään? Kirjoittakaa vastaukset muistioon kännykkäänne.
Valokuvaustehtävä

”Siitä huolimatta, että Kiljusen pojilla on oma aakkosto käytössä koulussa, ei koulukäynti välttämättä kuulu Lurun ja Mökön suosikkiasioihin. Välillä on pakko päästä ulos, vaikka kesken oppitunnin!”

Tutustukaa Kiljusen poikien luokkahuoneeseen ja valokuvatkaa ryhmänne pako luokkahuoneen ikkunasta.
moni-
modaalisuus
mediaisuus
kulttuurisuus
tilanteisuus
MONILUKUTAITO (OPS 2016)
Kuvio: Luukka 2013
Opetuskokeilun toimintaympäristö

- Kirjamuseo Pukstaavi.

- Finne, J. Kiljusten herrasväki -kirjat

- Museopedagogiikka.

- Kahden erilaisen maailman kohtaaminen
(Vanha kiinteistö ja kirjasarja / uudet mobiililaitteet.)


Lähdekirjallisuus
Luukka, M.-R. ym. 2008. Maailma muuttuu - mitä tekee koulu? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla. Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Jyväskylän yliopisto.

Luukka, M.-R. 2013. Opetussuunnitelmat uudistuvat: tekstien lukijasta ja kirjoittajasta monilukutaituriksi. Kieliverkoston verkkolehti, 10.12.2013.

Kankaanranta, M., Mikkonen, I. & Vähähyyppä, K. (toim.) 2012 Tutkittua tietoa oppimisympäristöistä. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa. Opetushallitus: Edita Prima Oy.
Full transcript