Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Logopedie en passend onderwijs

No description
by

floor schep

on 8 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Logopedie en passend onderwijs

Logopedie en
passend onderwijs

Wat is passend onderwijs?
Passend onderwijs is het stelsel van voorzieningen dat het voor elke leerling mogelijk gaat maken optimaal onderwijs te genieten met alle ondersteuning die
daarbij geboden kan worden

Scholen gaan samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden.
In het samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt hoe extra ondersteuning aan leerlingen wordt gegeven.
Alle scholen hebben een eigen ondersteuningsprofiel
Dit beschrijft welke ondersteuning de school kan bieden aan leerling en welke expertise daarvoor nodig is.


Hier staat in:
wat bieden alle scholen in SWV aan ondersteuning
hoe ondersteuning wordt geregeld
indicatie voor SBO en speciaal onderwijs
Het profiel wordt opgesteld door leraren,
schoolleiding en bestuur.

Leraren en ouders hebben adviesrecht: inspraak op het profiel via de medezeggenschapsraad van de school
Tijdpad invoering passend onderwijs
Samen met ouders moeten scholen naar passend onderwijs zoeken voor kinderen met een handicap of stoornis
Landelijke indicatie cluster 3 & 4 vervalt
Rugzakjes worden afgeschaft
Kansen voor de logopedist
Schoollogopedie: daling leerlingaantal cluster 3 en 4 leidt tot bezuiniging
Samenwerken met..
Collega's
NVLF
Samenwerkingsverband
Directeur en schoolbestuur
ROS
Logopedisten kunnen suggesties voor de zorgplicht doen met betrekking tot spraak- en taalproblemen.
Zoek samenwerking met collega's uit andere werkvelden en richt een logopedisch en/of multidisciplinair samenwerkingsverband op. Samen sta je sterker!
Schoolteam
Laat het team weten dat je behalve het ondersteunen van leerlingen met spraaktaalproblemen ook leraren kunt helpen met deskundigheidsbevordering
Zij kunnen je helpen met:
ontwikkelen van een visie en missie voor een lokale samenwerking van logopedisten
opstellen van intentieverklaring om die lokale samenwerking officieel te maken
Ga in gesprek met als agendapunten:
Wat biedt deze school na de invoering van passend onderwijs op het gebied van de individuele ondersteuning van spraaktaalproblemen bij een kind?
Hoe kunnen leerkrachten spraaktaalproblemen eerder signaleren?
Wat heeft de school nodig om leerlingen met spraaktaalproblemen te ondersteunen?Stappenplan
Gemeente
Kansen voor logopedie in
3 taakgebieden
Beleidsmatig/bovenschools niveau
Schoolniveau
Adviseren over hoe communicatieve vaardigheden en taalbeleid effectief ingezet kunnen worden.
Leerlingniveau

Ondersteuning leerkracht in begeleiding leerling met spraaktaalprobleem
Ga na of screening, signalering en ondersteuning met betrekking tot spraaktaalstoornissen op de lokale educatieve agenda (LEA) geagendeerd kan worden.
Meer informatie?
dossier onderwijs op ikbenlogopedist.nl
www.passendonderwijs.nl
www.delokaleeducatieveagenda.nl
Wat doet een samenwerkingsverband? (SWV)

Gevolgen voor de logopedist
logopedist
(regionale ondersteuningsstructuur)
ROS’en stimuleren integratie en samenwerking binnen de eerstelijnszorg. Zij bieden ondersteuning in de eerste lijn.
Deel je ervaringen van best practices zodat collega's daarvan kunen leren
Ambulante begeleiding afhankelijk van keuze's SWV
Scholen kunnen logopedische expertise inhuren los van een indicatieaanvraag voor een leerling
Adviseren inhoud ondersteuningsplan
Adviseren indicaties SBO speciaal onderwijs
daarnaast..
Per school een ander ondersteuningsprofiel. (bijvoorbeeld focus op hoogbegaafdheid of dyslexie)
Afspreken hoe extra zorg aan leerlingen wordt georganiseerd
Verdelen van het beschikbare geld
Indiceren SBO, cluster 3 en 4
valt buiten stelsel passend onderwijs
Full transcript