Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A mentalizáció alapú és személyközpontú pszichoterápia közt

No description
by

dora kovacs

on 8 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A mentalizáció alapú és személyközpontú pszichoterápia közt

A mentalizáció alapú és személyközpontú pszichoterápia közti különbségek

Nagy segítségükre lehet, ha a terapeuta a határaikat tiszteletben tartja. Ez itt azt jelenti, hogy a terapeuta az élményeiket úgy adja vissza, ahogy azt ők megélik. A terapeuta intervenciói arra irányulnak, hogy segítsék a klienst kapcsolatban maradni az élményével, hogy ezt tovább ki tudja fejteni.

Azok a kliensek, akikben egy úgynevezett 'törékeny folyamat' (fragile process) zajlik nehezen tudják megtartani az élményeikkel a kapcsolatot.
Azaz más szóval, akik prementalizáló módban vannak, pl tettető mód, teleologikus mód, vagy pszichés ekvivalencia
(Warner 1992),

Érzelemtükrözés kudarca
(Fonagy, Target, 2005)

A kliensek azt érzik, hogy valami más lett behozva a figyelmük terébe, és hogy ezáltal elveszíthetik a kapcsolatukat a saját élményükkel. Erre a határáthágásra reagálnak olyan élesen, az az érzésük hogy megtámadták őket, mintha a terapeuta el akarta volna venni tőlük az élményüket

Magas intenzitású törékeny folyamat

1: A terapeuta a kliens fenomenológiai világára irányítja a figyelmét, és megpróbálja azt úgy felfogni, ahogy az a kliens számára is megjelenik. Ez a fajta empátia egyezik meg Rogers empátia definíciójával (Rogers 1959, pp. 120-121).
2: A terapeuta megpróbálja magát beleélni a kliens helyzetébe, és megpróbálja elképzelni, hogy ő mit érezne még ebben a helyzetben, és azután ezt adja vissza a kliensnek.

Kétféle empátia (Warner 1997)

A figyelem a páciens-terapeuta kapcsolaton van? – IGEN
Ezt a kapcsolatot a múltbéli viselkedés tudattalan ismétlődéseként magyarázzuk? – NEM (de közben tisztában vagyunk a jelentésével)
Az áttételt arra használjuk, hogy megnézzük, hogy milyen a kliens elméje itt és most. Arra bíztatjuk, hogy gondolkozzon azon a kapcsolaton, amiben éppen benne van.

Áttétel az MBT-ben

A pszichoterápia aktiválja a kötődési rendszert, biztonságos alapokra helyezett érzelmeket biztosít azzal, hogy azt az érzést nyújtja, hogy „megértettek engem”.
A mentalizáció művészete: mindig a megfelelő szinten tartani a feszültséget, azaz: se túl hideg, se túl forró (fogyasztható).
A mentalizáció mentalizációt szül:
hol a saját elménket mentalizáljuk (KONGRUENCIA),
hol a kliens elméjét mentalizáljuk (EMPÁTIA).Az MBT hatásmechanizmusa

A borderline személyiségzavar
kezelésére kidolgozott terápia.
Cél: a kliens képes legyen mentalizálni
önmagát
másokat
kapcsolatokat.


Mentalization based therapy: MBT

Emocionális és kognitív empátia (Shamay-Tsoory 2011)

Implicit mentalizálás: automatikus, nem reflektált = intuíció ~ empátia?
~ affektív mentalizáció? (Shamay-Tsoory, 2007)
A másik személy arckifejezéseinek, hangszínének, testtartásának és mozgásának automatikus utánzása és szinkronizálása – nonverbális érzelmi kommunikáció
Tükör neuronok: Egy cselekvés végrehajtásakor és megfigyelésekor is aktiválódnak (Carr, Jacobini et al., 2003)
Explicit mentalizálás: akaratlagos, tudatos, reflektív, a mentális tartalmak tudatosítása
~ kognitív mentalizáció? (Preston, de Waal, 2002)


A mentalizáció szintjei
(Allen, Fonagy, Bateman,2011)


A mentalizációs zavart Utah Frith és John Morton az autizmus pszichológiai leírásában alkalmazták először.
Peter Fonagy és Mary Target a mentalizálást a traumákkal kapcsolatos fejlődési pszichopatológia területére terjesztették ki, különös tekintettel a borderline személyiségzavarra.
Igazolt a mentalizációra alapuló pszichoterápia hatékonysága a borderline személyiségzavar kezelésében.
Jelenleg a mentalizálás kiterjesztése folyik a különféle diagnózisokra, terápiás irányzatokra és modalitásokra.

A fogalom története

„ELME AZ ELMÉBEN”
Mentalizáció alatt azt a képességet, tevékenységet értjük, mely során a saját vagy mások mentális állapotaira irányítjuk a figyelmünket, és a megfigyelt mentális állapotokat felhasználjuk a saját vagy másik viselkedésének megértésben, magyarázatában, és a döntéshozatalban.


Mentalizáció definíció


Ez történhet úgy, hogy teljesen átveszik azt amit a terapeuta mondott
mintha a kliens határai az élményeik körül olyan gyengék lennének, hogy az egész élményt elsodorja az, hogy a terapeuta valami mást hozott be.


Alacsony intenzitású törékeny folyamat

A terapeuta saját élményvilágát próbálja meg a kliens számára hasznossá tenni abban a folyamatban, amikor az megpróbálja élményvilágának határait kitolni.
A terapeuta élményvilágát felhasználva a kliensek céltudatosabban tudnak a megtapasztalt élményeik körül 'tapogatni', hogy esetleg más érzéseket is felfedezzenek magukban, amelyekkel eddig nem álltak kapcsolatban.

2.

Elfogadja a kliens élményvilágának a határait ott ahol abban a pillanatban vannak. Azáltal hogy csak azt adja vissza, amit a kliens is érzékel, kiemeli és hangsúlyozza azt, hogy a kliens hogy éli meg az élményét. Ez segítségére van a kliensnek abban, hogy megálljon ennél az élménynél és azután egy belülről jövő folyamat részeként kifejtse, hogy mi minden él még benne evvel kapcsolatban.

1.

A terapeuta empátiája magában foglalja annak a határnak a megérzését és számontartását is, hogy a kliens mennyit akar ( és tud) bemutatni magából.
A terapeutának ezt a határt tiszteletben kell tartania, ha nem akar a kliens számára megfélemlítő lenni.

Empátiás ráhangolódás a terapeuta belső terében,
empátiás megértés kifejezése a személyközi térben,
kapott empátia a kliens belső terében.

3 ciklus, 3 tér

Az empátiát egy olyan folyamatnak lehet tekinteni, ahol az a határ, amely két embert elválaszt egymástól, részben áthidalódik, és ezáltal lehetővé válik, hogy az emberek élményvilágukat megosszák egymással.


Személyközpontú pszichoterápia

Prementalizációs folyamatokon alapul
Primitív elhárító mechanizmus?
Kommunikációs forma?
Az empátia / mentalizáció alapja?
Az áttétel / viszontáttétel alapja?
Minél súlyosabb a személyiségzavar, és minél mélyebbre hatol az analízis, annál inkább előtérbe kerül.
Tudattalan, non-verbális folyamat, tudatosításához empátia és mentalizáció szükséges.
Megértése és értelmezése nélkülözhetetlen az analitikus folyamatban.
(Pető, 1997 alapján)

Projektív identifikáció

Mentalizáció – empátiás készség zavarai és pszichopatológia

Empátia és mentalizáció
(Allen, Fonagy, Bateman,2011)

„Az empátia késztetés arra, hogy felismerjük mások érzelmeit és gondolatait, és hogy megfelelő érzelmekkel reagáljunk ezekre… (nem csupán elmeolvasás)” (Baron-Cohen, 2003).
„Affektív állapot, amelyet egy másik személy érzelmeinek vagy érzéki állapotainak megosztása hoz létre” (Hein és Singer, 2008).

Empátia

Evolúciós szempontból a túlélést
meghatározó, szelekciós nyomás volt arra, hogy figyelmünket folyamatosan a másikra irányítsuk és szándékaikat, jelzéseiket figyeljük.

Interperszonális kapcsolatok szempontjából ????

Miért fontos mentalizálni?

elmeolvasás?
tudatelmélet (ToM - Theory of Mind)?
gondolatolvasás?
metakogníció?
reflektív funkcionálás?
mindfulness?
empátia?
érzelmi intelligencia?
belátás?


Rokon fogalmak

Bármely (saját vagy a másik elméjében) lezajló folyamatot, például:
– szükségleteket
– vágyakat
– szándékokat, terveket
– érzéseket
– gondolatokat
– hiedelmeket
– hallucinációkat


Mit mentalizálunk?


Mi is az a mentalizáció?
Mi is az az empátia?
Mi a különbség a mentalizáció és az empátia között?
A mentalizáció / empátiás készség hibái
MBT – mentalizáción alapuló pszichoterápia
Személyközpontú – empátián alapuló – pszichoterápia
Különbségek, hasonlóságok, konklúzió


Előadásunk tartalma

Kongruencia, empátia 2
Empátia 1

Itt és most
Játék a kétféle empátia között

A terapeuta mentalizációja
A kliens mentalizációja
Itt és most
Se túl hideg , se túl forró
Különbségek

Az érzelem szabályozás zavara: érzelmi válaszai maladaptívak
vagy nincs válasz,
vagy túl intenzív, pl: elhagyástól való félelem.
A figyelem zavara : nem képes az interperszonális kapcsolatokban figyelni, nem képes átgondolni, hogy a partner mit érez.
A társas kogníció zavara: affektív empátiás túlreagálás, csökkent kognitív empátia


Borderline személyiségzavar

TUDATOS

NEM TUDATOS + TUDATOS

MÁSOK + ÉN

MÁSOK

Egymást átfedő fogalmak

Empátia: Átérezni a kliens személyes jelentéseinek belső világát, akárcsak a sajátját, közben egy pillanatra sem
veszítve el a „mintha” minőséget.
Verbalizáció: Ha a kliens belső világa már tisztábban áll a terapeuta előtt, és szabadon mozog abban, akkor már közvetíteni is tudja a betege felé, amit megértett, és meg tudja fogalmazni a beteg azon tapasztalatait is, amelyeknek nincs tudatában.

Empátia és verbalizáció (Rogers, 1959)

dühös

ijedt

dühös

ijedt

Kovács Dóra
Rózsa Ildikó

Pszichoterápia Konferencia 2013. 05. 11.

Különbségek és hasonlóságok a pszichodinamikus és a személyközpontú terápiás technikák között

Mentalizáció
és empátiás visszatükrözés

Kérdések
Kíváncsiság felkeltése
Figyelem irányítása a P-T kapcsolatra
Diagnosztikai
tudás

Munka az áttétellel az itt és most-ban: P mit gondol erről a kapcsolatról
Összehasonlítás:
saját maga és mások (T) hogy látják őt
Hogy látja P a T-t?


Tükrözés és jelölés
Összpontosítás a P élményére
Intervenciók a P mentalizációs
képességének megfelelően
Szempontváltás
elősegítése

Hitelesség
Gondolatok őszinte közlése P-ről, P-T kapcsolatról

Érdeklődés
Kíváncsiság
Elfogulatlanság
Optimális távolság
A P élményének elfogadásaPszichés ekvivalencia:
A fantáziát valóságnak éli meg (kvázi pszichotikus tünetek), meg van győződve igazáról drámai és kockázatos kapcsolatok

Tettető mód:
Gondolja de nem érzi elidegendés

Teleologikus mód:
A mentális állapotok cselekvésben fejeződnek ki
Pl: érzelmi fájdalom=falcolás, gyengéd érzelem=ölelésPrementalizációs módok


Pszichés ekvivalencia
Tettetés
Teleologikus mód

Prementalizációs módok:

A mentalizált érzelemnek adaptív előnye van:

aki nem emlékezik, az újrajátssza.


Mentalizált érzelem

Hogyan alakul ki a mentalizáció?

MEGÉRTÉS ÉRZÉS

ÉRZÉS MEGÉRTÉS

Érzelmi ragály (Hatfield, 1994): alany-tárgy állapotegyeztetés, de hiányzik az alany-tárgy megkülönböztetés – projektív identifikáció?
Érzelmek felismerése: kognitív komponenst is tartalmaz (Schachter és Singer, 1962)
Kognitív empátia (Preston és de Waal, 2006): alany-tárgy megkülönböztetés, explicit mentalizálást igényel

„Cold empathy”: csak megértés, érzelmek átérzése nélkül
„Hot empathy”: megértés + osztozás a másik érzelmi állapotában (Davies és Stone, 2003)

Az empátia szintjei

Bántalmazás

Rémisztő lenne tisztában lenni a bántalmazó elméjével

A traumatizált személy bizalom és biztonságos kötődés nélkül éli le az életét
Felnőtt kapcsolatában újrajátssza a gyermekkori kötődési traumát

Dezorganizált kötődés -
Borderline személyiségzavar


Kötődési trauma

A figyelem feszített kontrollját követeli meg (tudatos)
Nézőpont váltás szükséges
Stressz gátolja


Automatikus, ösztönös
Non-verbális, „zsigeri”

Implicit mentalizáció –explicit mentalizáció


Direktivitás Ø

Áttétel Ø

A terapeuta verbális és nem verbális közlései, valamint a lelki állapota egymással összhangban vannak (saját elméjét folyamatosan mentalizálja)

A terapeuta:
átérzi a kliens belső világának személyes jelentéseit
a „mintha” minőség megőrzése mellett (nem én vagyok ő)
a megértett, akár nem tudatos anyagot verbalizálja, (jelölten) visszatükrözi

A terapeuta:
nem értékel, nem kritizál
nem hangoztatja saját nézeteit
nem irányít
nem türelmetlen
nem hűvösen távolságtartó
nem gúnyolódik

(Shamay-Tsoory 2011)

Kognitív empátia

Emocionális empátia

Ventromedial prefrontal cortex (VmPFC)
Gondolatok és érzelmek integrálása
Kognitív empátia

Inferior frontal gyrus (IFG)
Érzelmek felismerése, értékelése
Emocionális empátia

Az empátia / mentalizáció idegrendszeri háttere
Full transcript