Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De abrahamitiska religionerna(judendom)

No description
by

Adam Chauca

on 24 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De abrahamitiska religionerna(judendom)

De abrahamitiska religionerna
Judendomen
Den minsta av alla världsreligioner
Historia
Den judiska trosuppfattningen
Tron på en Gud
Fortsatt historia:
Topic 5
Abrahams barn
Judendom, Kristendom och Islam
Tre religioner med mycket gemensamt:
Monoteistiska religioner-Jehova, Allah, Gud
Bokreligioner-Tanach, Bibeln, Koranen
Linjär tidsuppfattning
Delar flera olika myter t.ex. skapelseberättelser
Abraham stamfader till alla tre religioner
ca 15 miljoner judar i världen(USA,Israel)
Vem räknas som jude?
Den som är född av en judisk kvinna (i vissa inriktningar)
och den som konverterat till judendom
Den judiska historian är mycket viktig
Judendom: Religion och kultur
Sekulär jude
Genom att se på historian, går det att förstå vem Gud är
Abraham
Levde i Ur i nuvarande Irak
Polyteistiskt samhälle
Gud kallar Abraham och befaller honom att flytta till Kanaan(nuvarande Palestina)
Gud sluter ett förbund med Abraham
Ska få en son och bli stamfader till ett stort folk
Folket ska få ett eget land, Kanaan
Gud ger honom två löften:
(förbund=en överenskommelse med skyldigheter och rättigheter)
Abraham lyder får en son
Omskärelsens tecken
Mose
Abrahams ättlingar blir slavar i Egypten
Gud väljer en person som ska befria dem
Mose
Gud befriar folket genom Mose (Pesach)
Börjar leda dem till Kanaans land, det förlovade landet
Gud ingår ett förbund med folket.
Gud lovar att vara deras Gud och de hans utvalda folk om de följer de regler han ger dem.
Lagen och de 10 budorden
De regler som Gud gav Mose brukar kallas för Lagen
613 regler
Sammanfattas i de 10 budorden:
Du ska inte ha andra gudav vid sidan av mig
Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden
Visa aktning för din far och mor
Du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn
Du ska inte dräpa
Du ska itne begå äktenskapsbrott
Du ska inte stjäla
Du ska inte vittna falskt mot din nästa
Du ska inte hya begär till din nästas hus
Du ska inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa
Genom att följa reglerna ska Guds utvalda folk visa vem Gud är för världen
Israel(det judiska folket) är Guds utvalda folk
Gud har gett det förlovade landet(Israel/Palestina) till det judiska folket
Jerusalem är en helig plats
Tanach
Tanach-Torah, Neviim, Ketuvim
Torah: =Lagen, läran
Historia enligt Tanach(judendomens heligaste skrift) och nutids historia
Neviim=profeterna
Ketuvim=Skrifterna
Abraham och hans barn
Isak
Ismael
Guds folk
Ingen lätt uppgift
Judarna har inte gjort något för att bli valda
Gud valde dem av kärlek
Judarna ska visa vem Gud är och vad han vill
Hårdare krav
I det förlovade landet
Israel bildas och styrs av domare och kungar
De viktigaste kungarna heter David och Salomo
Israel är olydiga mot Gud
Ett tempel byggs åt Gud
Hamnar i fångenskap i Babylon(nuvarande Irak) men återvänder
År 70 e Kr
-diasporan
Judar: inte bara en religion utan ett folk
Antisemitism
Levde i kristna och muslimska riken
Mycket förföljda
Antisemitism
Hitler och Förintelsen 1939-1945
1948 bildas staten Israel
Messias/Messianskt rike ska komma
Talmud
Torahn-både skriftlig och muntlig
Muntlig: Tolkning av Torahns bud
Diskussioner och tankar kring olika bud
En bok för Rabbiner
YHWH(Adonai)
Shema:
Hör, o Israel, Herren är er Gud, Herren är en
YHWH
Adonai=Herren
-för heligt för att uttalas
, Elohim=Gud
Gud är Allsmäktig och skapare av allting
Gud får inte avbildas
Barmhärtig, förlåtande, nådig, rättfärdig...
Personlig Gud
Synen på världen
Gud har skapat världen på sex dagar
Den sjunde dagen vilade Gud
Världen är god och Gud ingriper i världens historia
Varför finns ondska?
Synen på människan
Gud skapade människan till sin avbild
Människan består av kropp och själ
Människans uppgift: att vara Guds medarbetare
Positiv människosyn
Fri vilja-kan välja att göra det onda
Moraliskt ansvarig inför Gud-har fått bud och regler
Livet efter döden?
Gör människan fel kan Gud förlåta
Människan är värdefull för att hon är Guds skapelse
Messias
Gud kommer en dag skapa fred och harmoni på jorden
Kommer att göra detta genom Messias=den smorde
Fridsfurte
Alla judar kommer bo i Israel
Människans relation med Gud kommer att bli bra
Messianska tiden
Vad händer sen?
Gud kommer döma världen
Heliga böcker
Viktigaste boken är Torahn som Mose fick av Gud
Judendomens inriktningar
Ortodoxa
Konservativa
Reform judendom
Menar att de har den ursprungliga läran
Håller fast vid den traditionella judendomen
Ortodox=renlärig
Guds bud förändras inte
Två inriktningar
Judendom
Moderna ortodoxa judar
Ultraortodoxa judar
(isolerar sig)
Vill anpassa judendomen till det moderna samhället
Torahns bud är för en annan tid, måste anpassas
Gud har valt det judiska folket, de tillhör honom
Det viktigaste är att göra världen till en bättre plats
Står mitt i mellan ortodox och reform judendomen
Högtider och gudstjänster är viktiga och ska bevaras
Andra regler behöver anpassas till det samhället man lever i
I Torahn står de viktigaste reglerna
Full transcript