Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lena Almqvist Nielsen

No description
by

Lena Nielsen

on 23 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lena Almqvist Nielsen

Lena Almqvist Nielsen
Mina kvaliteter vad gäller yrkeskunnande
Erfaren, nyfiken och med en vilja att förbättra verksamhet och undervisning -Vågar testa nya metoder för att förnya undervisningen och möta eleverna i deras kunskapsprocess
Mina personliga egenskaper som är till fördel för förstelärarskapet
Jag upplever att jag har lätt att komma överrens med elever, kollegor och föräldrar och jag månar om en behaglig stämning i klassrummet
Jag har lätt att få kontakt med människor och upplever att jag ofta blir lyssnad på när jag för fram idéer
Jag är öppen inför andras erfarenheter och tankar och tar till mig andras kunskaper
Jag har ett analytiskt förhållningssätt - jag försöker ha en helhetssyn på elevernas kunskapsprocess - inte bara mitt eget ämne - eleverna en del av något mycket större
En bra förstelärare
Mina kvaliteter som är till fördel i förstelärarskapet
Jag driver gärna mindre projekt och utvecklingsidéer
Jag engagerar mig både i övergripande skolutveckling och i sådan som gynnar eleverna genom min undervisning

Många års erfarenhet
Jag har undervisat sedan 2002 och har drygt 12 års erfarenhet av yrket
Jag är hela tiden öppen för nya metoder att möta elevernas behov och deras möjligheter att nå kunskapskraven
Genom att söka information utanför läroböckerna har jag under åren hittat flera olika vägar till detta
Oral history/Muntlig historia
“Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.”
― Benjamin Franklin
Initiativtagare till slussverksamhet på Ramnerödsskolan
På vilket sätt kan jag verka på den egna enheten
Hur kan jag verka i stort på grundskolan
Forskningsanknuten verksamhet, samverkan och demokratisering
Utveckling av ämnesnätverk
Mina egna utvecklingsområden
Behov av samstämmighet och spridning av kunskap och erfarenheter

Tex. gemensamma checklistor för planering och matriser för bedömning
Jag kommer att använda mina nya forskningsgrundade kunskaper i min egen undervisning
Jag vill också sprida de erfarenheter som jag gjort under min utbildning
Aktiv del i ämnesövergripande arbeten
Delaktighet i studiedagar med forskningsfokus
Stort kontaktnät med lärare och forskare i hela Sverige

Sprida kunskap om aktuell forskning om bland annat IKT och didaktik
Skol- och ämnesforskning
Delaktig i implementeringenav Quadriceps-modellen
Drivande i idéer till egna intensivkurser på Ramnerödsskolan
IKT på olika sätt
Jag ingår i ett nätverk där många besitter hög kompetens om IKT och skola

Jag har fått ta del av deras kunskap och har många tankar om hur detta område kan utvecklas inom grundskolan i Uddevalla kommun

Själv har jag erfarenhet av att använda bloggar som en informationskanal till elever och föräldrar och jag har idéer om hur dessa kan utvecklas men också hur bloggar kan användas i undervisningen för att ge olika typer av positiva resultat
Engagerad och fokuserad
Erfarenhet
Intresserad av utveckling som har ett tydligt mål - både övergripande och undervisningsmässigt
Vilja att lära sig nya saker
Samarbetsförmåga
Sprider vidare kunskap och erfarenheter

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”
― Mahatma Gandhi
Jag är en kunskapssökande person, både privat och yrkesmässigt. Jag ser hela tiden möjligheter till utveckling.

Då jag precis avslutar en forskarutbildning som har pågått i två och ett halvt år kretsar mina tankar mycket kring hur kan jag sprida kunskapen vidare. Genom möjligheten att jobba med lärare med samma ambitionsnivå tror jag att vi tillsammans kan hitta intressanta vägar att utveckla Uddevalla grundskola.
Ökar elevers aktivitet och delaktighet, utvecklar deras språkkunskaper samt bidrar till demokratisering
Genom att eleverna sjäva blir historiker blir de engagerade i sin egen kunskapsinhämntning
Oral history är en metod som går att använda i flera ämnen och som samtidigt inverkar positivt på språkutvecklinen.
Fungerar väl på alla kunskapsnivåer
Demokratisering - allas historia/berättelser lika viktiga
Demokratisering
Jag jobbar på en skola med ett flertal elever med utomnordisk bakgrund. Mina idéer om demokratisering och arbete med muntlig historia kan verka positivt på
dessa elever.

Jag skulle gärna se ett arbete där även elever från FBK integreras ytterligare i verksamheten.
Jag går min sista terminen på en forskarutbildning för lärare i didaktik.
Tanken är att vi som har gått denna utbildning ska fungera som länkar mellan skola och akademi.

Genusstudier
och "Det öppna klassrummet"
Full transcript